One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Electronic banking - Betaalinstellingen (ClieOp03)

[Finance: Bestand, Administratie instellingen, Betalingen, Nederland, Clieop03]

Introductie

In Nederland wordt voor binnenlandse elektronische betalingsopdrachten door alle banken het formaat Clieop03 gebruikt. Op het gebied van meegegeven omschrijvingen, wordt Clieop03 gekenmerkt door 3 verschillende tags. De informatie waarmee u deze tags wenst te vullen kunt u in Exact Financials Enterprise definiëren via [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Betalingen, Nederland, Clieop03].

Uitleg van de velden

Vaste omschrijving: Betalingskenmerk
Geef bij deze instelling aan op welke wijze u tag150 (betalingskenmerk) wenst te vullen bij het meegeven van een vaste omschrijving.

 • Geen. Er wordt in het aangemaakte Clieop03 bestand geen regel met tag150 aangemaakt.
 • Leeg. Er wordt bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wel een tag150 aangemaakt, maar deze wordt niet gevuld met een waarde.
 • Vaste omschrijving. Bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wordt tag150 gevuld met de waarde van de meegegeven vaste omschrijving.

Vaste omschrijving: Betalingsomschrijving
Geef bij deze instelling aan op welke wijze u tag160 (betalingsomschrijving) wenst te vullen bij het meegeven van een vaste omschrijving.

 • Geen. Er wordt in het aangemaakte Clieop03 bestand geen regel met tag160 aangemaakt.
 • Leeg. Er wordt bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wel een tag160 aangemaakt, maar deze wordt niet gevuld met een waarde.
 • Vaste omschrijving. Bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wordt tag160 gevuld met de waarde van de meegegeven vaste omschrijving.

Enkelvoudige betalingen: Betalingskenmerk
Geef bij deze instelling aan op welke wijze u tag150 (betalingskenmerk) wenst te vullen indien u niet werkt met een vaste omschrijving.

 • Betalingskenmerk. Indien u kiest voor 'Betalingskenmerk' zal tag 150 worden gevuld met de betaalreferentie van de openstaande post.
 • Ons kenmerk. Bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wordt in tag 150 de waarde weggeschreven zoals samengesteld in de instelling 'Enkelvoudige betalingen: Onze referentie'.

Enkelvoudige betalingen: Betalingsomschrijving
Geef bij deze instelling aan op welke wijze u tag160 (betalingsomschrijving) wenst te vullen indien u niet werkt met een vaste omschrijving.

 • Geen. Er wordt het aangemaakte Clieop03 bestand geen regel met tag160 aangemaakt.
 • Leeg.  Er wordt bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wel een tag160 aangemaakt, maar deze wordt niet gevuld met een waarde.
 • Betalingskenmerk. Bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wordt tag 160 gevuld met de betaalreferentie van de openstaande post.
 • Ons kenmerk. Bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wordt in tag 160 de waarde weggeschreven zoals samengesteld in de instelling 'Enkelvoudige betalingen: Onze referentie'.

Enkelvoudige betalingen: Onze referentie
Bij het wegschrijven van de omschrijvingen en de tags 150 en 160 bij enkelvoudige betalingen kunt u respectievelijk het betalingskenmerk (150) en de betalingsomschrijving (tag 160) vullen met de in deze instelling samengestelde waarde voor 'onze referentie'.

 • Crediteur. Onze referentie wordt gevuld met het crediteurennummer.
 • Factuur. Onze referentie wordt gevuld met het factuurnummer.
 • Crediteur + Factuurnummer. Onze referentie wordt gevuld met crediteurnummer aangevuld met factuurnummer.
 • Factuurnummer + Crediteur. Onze referentie wordt gevuld met factuurnummer aangevuld met crediteurennummer.

Verzamelbetalingen: Betalingskenmerk
Geef bij deze instelling aan op welke wijze u tag150 (betalingskenmerk) wenst te vullen bij verzamelbetalingen.

 • Geen. Er wordt in het aangemaakte Clieop03 bestand geen regel met tag150 aangemaakt.
 • Leeg. Er wordt bij het aanmaken van het Clieop03 bestand wel een regel met tag150 aangemaakt, maar deze wordt niet gevuld met een waarde.
 • Betalingskenmerken. Indien u tag 150 wilt laten vullen met de waarden van de diverse openstaande posten welke aan de verzamelbetaling te grondslag liggen. Er is ruimte voor een voorgedefinieerd aantal posities. Als het aantal posities van de omschrijvingen van de onderliggende openstaande posten groter is dan de beschikbare ruimte, dan zal de omschrijving worden afgekapt.

Bevestigen: Totaalbedrag
Als deze optie wordt geactiveerd, zal de klant van de bank na het ontvangen van het Clieop03 bestand een bevestiging van het totaalbedrag te betalen bedrag ontvangen. Als u deze optie markeert zal de kopregel van het aangemaakte Clieop03 bestand als tag 0004 in plaats van tag 0001 worden aangemaakt.

Vaste omschrijving
Markeer deze optie als u in het Clieop03 bestand altijd tag 020 (vaste omschrijving) wenst aan te maken, ondanks het feit dat de waarde bij het niet meegeven van een vaste omschrijving niet wordt gevuld.

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Instellingen betaalbestanden > Clieop03

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 17.495.998
   Assortment:  Date: 15-07-2014
   Release:  Attachment:
   Disclaimer