One moment please...
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhouden: Kostenplaatsverdeling

[Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud]

Selecteer eerst een bronkostenplaats (indirecte kostenplaats).

Kostenplaats
Geef aan naar welke (doel)kostenplaats de kosten moeten worden verdeeld. Kosten worden alleen verdeeld naar kostenplaatsen met een hoger doorverdelingsniveau.

Eenheden
Gebruik het aantal eenheden om aan te geven in welke mate kosten moeten worden verdeeld naar deze kostenplaats. De eenheden zijn afhankelijk van de verdeelwijze (kostenschatting of werkelijke kosten).

 • Verdeling op basis van kostenschatting

  Voer het aantal eenheden in dat u wilt verdelen van de indirecte kostenplaats naar de hoofdkostenplaats. Het te verdelen bedrag wordt berekend door het aantal eenheden te vermenigvuldigen met het tarief voor de indirecte kostenplaats, dat is ingevoerd met [Finance: Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaatsen].

  Voorbeeld

Kostenplaats Tarief Aantal eenheden Verdeling
Personeel 50 100 5.000
Verkoop 50 200 10.000
Marketing 50 150 7.500

 • Verdeling op basis van nacalculatie

  Voer het aantal eenheden (bijvoorbeeld kubieke meters verbruikt gas) in dat u wilt verdelen van de indirecte kostenplaats naar de hoofdkostenplaats. Bedragen worden verdeeld aan de hand van de verhouding tussen het aantal eenheden per kostenplaats en het totale aantal eenheden.

  Voorbeeld

  U wilt de uitgaven die zijn geboekt voor de indirecte kostenplaats 'Accounting' doorverdelen naar de hoofdkostenplaatsen 'Personeel' (40 eenheden), 'Marketing' (40 eenheden) en 'Verkoop' (20 eenheden). Het totale te verdelen aantal eenheden is 100. Van de kosten geboekt voor de kostenplaats 'Accounting' wordt 40/100 verdeeld naar 'Personeel', 20/100 naar 'Verkoop' enzovoort.


Exact Financials Enterprise > Finance > Analytical accounting > Kostenplaatsen, Kostendragers en DimensiesKostenverdeelstaat > Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.117
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer