One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Journaliseren

Exact Project sluit direct aan op uw financiële administratie. Zo kunt u boekingen vanuit de financiële administratie op een project registreren. De oorsprong van de mutaties zijn dan ook terug te vinden in uw financiële administratie. Tegelijkertijd zijn er ook situaties denkbaar waarbij de oorsprong van mutaties in de projectadministratie zijn terug te vinden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld uurboekingen, materieelboekingen, artikelboekingen of directe boekingen. Middels projectfactuur kunnen ook opbrengsten hun oorsprong in de projectadministratie hebben. Voor transacties welke de oorsprong hebben in de projectadministratie heeft u de mogelijkheid om uw financiële administratie hierop te laten aansluiten. Zo kunt u op basis van de in de projectmodule aangemaakte transacties journaalposten creëeren in de financiële administratie. Hierbij heeft u de keuze deze journaalposten in een enkele stap aan te maken. U kunt er ook voor kiezen de resultaten middels het bijhouden van een onderhanden werk positie in twee stappen in de financiële administratie vast te leggen. Alsvorens tot inrichting over te gaan, maakt u een beslissing aangaande de mate waarin u wenst dat de financiële administratie wordt bijgewerkt op basis van de in de projectmodule gemaakte transacties. U heeft de volgende keuzen:

Geen integratie

De financiële administratie wordt niet bijgewerkt naar aanleiding van in Exact Project gemaakte transacties. In [Project: Bestand, Administratie instellingen, Projectinstellingen] op het tabblad 'Verwerken' geeft u voor de opties Journaliseren: Uren (kosten), Journaliseren: Materieel (kosten), Journaliseren: Artikelen (kosten), Journaliseren: Direct (kosten) en Journaliseren: Uren (Opbrengsten) aan dat u niet wenst te journaliseren door de genoemde opties te demarkeren. Let op: als er eenmaal boekingen binnen project zijn verwerkt, kunnen deze opties niet meer worden gewijzigd.

Journalisering zonder gebruik te maken van een onderhanden werk positie

De financiële administratie wordt wel bijgewerkt naar aanleiding van in Exact Project gemaakte transacties. Er worden voor zowel de kosten als de opbrengsten journaalposten aangemaakt zonder dat deze over een onder handen werk rekening lopen. Zie [Journalisering - zonder onderhanden werk]. 

Journalisering met gebruikmaking van een onderhanden werk positie (contract gereed)

De financiële administratie wordt bijgewerkt naar aanleiding van in Exact Project gemaakte transacties. Er worden voor zowel de kosten als de opbrengsten journaalposten aangemaakt. De kosten en de opbrengsten worden vastgelegd op een onderhandenwerk rekening. De kosten en opbrengsten worden vervolgens middels een extra journaalpost in de resultatenrekening opgenomen door deze te laten vrijvallen.

De volgende financiële boekingen worden aangemaakt: 

 • Voor de journalisering van de kosten:

  Onderhanden werk kosten -,--
  Dekking kosten -,--

 • Voor de vrijval van de kosten:

  Kosten  projecten -,--
  Onderhanden werk kosten -,--

 • Voor de journalisering van de opbrengsten:

  Dekking opbrengsten -,--
  Onderhanden werk opbrengsten -,--

 • Voor de vrijval van de Opbrengsten:

  Onderhanden werk opbrengsten -,--
  Opbrengsten  projecten -,--

In [Project: Bestand, Administratie instellingen, Projectinstellingen] op het tabblad 'Verwerken' geeft u voor de opties Journaliseren: Uren (kosten), Journaliseren: Materieel (kosten), Journaliseren: Artikelen (kosten), Journaliseren: Direct (kosten) en Journaliseren: Uren (Opbrengsten) aan dat u wel wenst te journaliseren door de genoemde opties te markeren. Let op: als er eenmaal boekingen binnen project zijn verwerkt, kunnen deze opties niet meer worden gewijzigd. Zie [Onderhanden werk - contract gereed

Journalisering met gebruikmaking van een onderhanden werk positie (percentage gereed)

De financiële administratie wordt bijgewerkt naar aanleiding van de in Exact Project gemaakte transacties. Er worden voor zowel de kosten als de opbrengsten journaalposten aangemaakt. De kosten en de opbrengsten worden vastgelegd op een onderhandenwerk rekening. De kosten en opbrengsten worden vervolgens middels een extra journaalpost in de resultatenrekening opgenomen door deze te berekenen op basis van het percentage gereed. Het percentage gereed wordt bepaald door de ration werkelijke kosten / geprognotiseerde kosten. Zodra er een verlies is geprognotiseerd, wordt dit verlies direct genomen. Zie [Onderhanden werk - percentage gereed].


Exact Financials Enterprise > Project > Journaliseren projecten

 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 18.466.181
 Assortment:  Date: 30-06-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer