One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Verrichten: Incassorun

[Finance: Bankieren, Incasso, Verrichten]

Incasso run

Kies de betreffende incasso run.

SEPA: XML-definitie

bij het aanmaken van een SEPA Direct Debet geeft u hier de te hanteren formaatsdefinitie aan.   

Directory

Geef aan in welke directory u het aangemaakte incassobestand wenst weg te schrijven. 

Bestand afhandeling

Geef hier aan op welke wijze de applicatie om dient te gaan in een situatie waarin er reeds een incassobestand aanwezig is in de aangegeven directory. U heeft hier de volgende opties:

  • Accepteer niet als het bestand bestaat
    Als er reeds een bestand met de zelfde benaming in de aangegeven directory aanwezig is, zal het incassobestand niet kunnen worden aangemaakt.
  • Bestaande bestand overschrijven
    Als er reeds een bestand met de zelfde benaming in de aangegeven directory aanwezig is, zal het bestaande incassobestand worden overschreven.
  • Toevoegen aan bestaande bestand
    Als er reeds een bestand met de zelfde benaming in de aangegeven directory aanwezig is, zal het bestaande incassobestand worden aangevuld met de incassoopdrachten uit de aan te maken incassorun. 
Huts-totaal

U kunt hier aangeven of u een huts-totaal wenst te berekenen voor het aan te maken incassobestand. Een huts-totaal berekent een bepaald controlegetal conform een vooraf ingegeven algoritme. Diverse bankapplicaties hebben de mogelijkheid om bij het inlezen van het betaalbestand tevens een huts-totaal te berekenen. Op deze wijze kunt u controleren (huts-totaal binnen Exact is in overeenstemming met het huts-totaal aangegeven in de bankapplicatie) of het geëxporteerde bestand gelijk is aan het in te lezen bestand. U kunt kiezen het huts-totaal te berekenen op basis van diverse algoritmen, te weten MD-5, SHA-1, SHA-256 en SHA-512. De algoritmen SHA-256 en SHA-512 kunnen alleen worden toegepast indien u gebruikt maakt van Progress 11 of hoger. Als u de keuze maakt een huts-totaal te berekenen, dan zal het huts-totaal na het aanmaken van het betaalbestand worden getoond op het tabblad "Resultaten". Daarnaast zal het berekende controlegetal worden afgedrukt op het samenvattend overzicht. 

Verwerkingsdatum

Geef de verwerkingsdatum mee. De verwerkingsdatum wordt meegegeven aan het te exporteren bestand. Dit is de datum waarop u uw bank opdracht geeft de incassorun te verwerken / uit te voeren. 

Incasso specificatie

Geef hier aan op welke wijze u uw klant een incasso specificatie wenst te versturen. U kunt de incasso specicatie afdrukken maar ook per email verzenden. Zie ook: Formulieren verzenden per e-mail

Layout code

Geef aan welke formulieren layout u wenst te gebruiken voor de klantenbrief. 

Aantal openstaande posten

Afhankelijk van het aantal openstaande posten per debiteur, kunt u aangeven of er een brief dient te worden afgedrukt. 


Exact Financials Enterprise > Finance  > Debtor banking > Incasso/Domiciliëring > Verrichten incassorun

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.074.240
 Assortment:  Date: 08-04-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer