One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Stamgegevens - Service - Werkbonsoorten

Met het stamgegeven Werkbonsoorten kunt u aangeven wat voor soorten Werkbon u kunt gebruiken

Aanmaken nieuwe Werkbonsoort  

  

Door klikken op de   button wordt een nieuwe lege regel aangemaakt.

Hier kan een code en omschrijving worden ingevoerd. 

Code

Een vrij te definiëren alfanumeriek gegeven

Omschrijving

Omschrijving van de soort werkbon

Een bestaande Werkbonsoort wijzigt u door te klikken in de regel van de prioriteit en vervolgens de gegevens te wijzigen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: Configuration  Document ID: 20.314.412
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer