One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Invoeren van omschrijvingen voor uw vreemde talen

Introductie

U kunt omschrijvingen van bijvoorbeeld grootboekrekeningen en dagboeken ingeven in verschillende vreemde talen. Deze omschrijvingen worden getoond in de diverse zoekvensters.

Instellen welke talen gebruikt dienen te worden

In de sectie  Omschrijvingen in zoekvensters in de algemene instellingen in menupad Systeem ? Algemeen ? Instellingen ? Algemene-instellingen kunt u aangeven welke talen u wilt gebruiken.

De taal die u bij het veld Omschrijving veld 1 selecteert is de standaard taal. Voor een Nederlandse administratie zal dit in de meeste gevallen de taal NL zijn.

Bij de velden Omschrijving veld 2, Omschrijving veld 3, Omschrijving veld 4 en Omschrijving veld 5 kunt u aangeven welke andere talen u wilt gebruiken.

U kunt zelf aangeven welke talen u wilt gebruiken, en in welke volgorde de talen getoond moeten worden bij het toevoegen van de omschrijvingen. Wanneer u bijvoorbeeld bij Omschrijving veld 2 de taal EN selecteert, en bij Omschrijving veld 3 de taal DE, wordt bij het opgegeven van de omschrijvingen in vreemde talen eerst de Engelse en dan de Duitse omschrijving getoond.

Let op: Het is niet aan te raden om de volgorde van de gekoppelde talen aan te passen nadat u de omschrijvingen in vreemde talen heeft opgegeven bij de stamgegevens. Wanneer u bijvoorbeeld eerst bij Omschrijving veld 2 de taal EN selecteert, en bij Omschrijving veld 3 de taal DE, zijn de omschrijvingen bij de stamgegeven ook in deze volgorde opgegeven. Als u vervolgens in de algemene-instellingen de volgorde van deze twee talen aanpast, worden bij de stamgegevens de Duitse omschrijvingen bij het veld van de Engelse omschrijving getoond en de Engelse omschrijvingen bij het veld voor de Duitse omschrijvingen. 

De omschrijvingen in de vreemde talen opgeven

De omschrijvingen kunt u opgeven bij het onderhoud van betreffende stamgegevens.

Het veld Omschrijving bij het stamgegeven betreft de standaard taal. Het is vervolgens afhankelijk van het soort stamgegeven hoe u de omschrijvingen in de vreemde talen kunt opgeven. Er zijn twee mogelijkheden:

Via het Vreemde talen pictogram

Er verschijnt een pictogram (  ) achter het veld Omschrijving. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het aanmaken en onderhouden van grootboekrekeningen.

Indien u op dit pictogram drukt krijgt u een scherm te zien waarin u de omschrijving in verschillende talen kunt opgeven.

De omschrijving in de standaard taal kunt u hier niet aanpassen. Deze kun u bij het veld Omschrijving van het stamgegeven zelf aanpassen. De omschrijvingen in de andere talen kunt u hier wel bekijken en aanpassen.

Na het ingeven van de omschrijvingen drukt u op 'OK'. U keert dan terug in het aanmaken en onderhouden van grootboekrekeningen.

Via het Vreemde talen tabblad

Bij de stamgegevens is een extra tabblad Vreemde talen beschikbaar. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het aanmaken en onderhouden van dagboeken.

De omschrijving in de standaard taal wordt hier niet getoond. Deze kun u bij het veld Omschrijving van het stamgegeven zelf aanpassen. De omschrijvingen in de andere talen kunt u hier wel bekijken en aanpassen.

De omschrijvingen in zoekvensters definiëren

In de gebruikersinstellingen in menupad Systeem ? Algemeen ? Instellingen ? Gebruikersinstellingen kunt u bij het veld Omschrijvingen in zoekvensters op het tabblad Algemeen aangeven welke omschrijvingen u in de zoekvensters wilt tonen.

Deze instellingen zijn per gebruiker te definiëren en alleen van toepassing voor die gebruiker.

Voorbeeld

In de algemene instellingen zijn de volgende drie talen gedefinieerd: NL, EN, DE

Bij het onderhoud van het kasdagboek zijn de volgende omschrijvingen opgegeven:

Nederlands: Kas
Engels: Cash
Duits: Kasse

In de gebruikersinstellingen van de volgende drie gebruikers zijn de volgende talen geselecteerd:

Gebruiker 1: Nederlands
Gebruiker 2: Engels
Gebruiker 3: Duits

Wanneer deze gebruikers nu het menupad voor het onderhouden van de dagboeken openen geldt het volgende:

Gebruiker 1: In de kolom Omschrijving wordt de Nederlandse omschrijving 'Kas' getoond voor het kasdagboek. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van het zoekveld Omschrijving in de filter, wordt gezocht op de Nederlandse omschrijving de dagboeken.
Gebruiker 1: In de kolom Omschrijving wordt de Engelse omschrijving 'Cash' getoond voor het kasdagboek. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van het zoekveld Omschrijving in de filter, wordt gezocht op de Engelse omschrijving de dagboeken.
Gebruiker 3: In de kolom Omschrijving wordt de Duitse omschrijving 'Kasse' getoond voor het kasdagboek. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van het zoekveld Omschrijving in de filter, wordt gezocht op de Duitse omschrijving de dagboeken.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.505.437
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer