One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Overzicht: Afschrijvingsgegevens

[Activa: Overzichten, Afschrijvingsgegevens]

Middels deze apllicatie kunt u een overzicht van de boekwaarde van activa samenstellen en opvragen.

Wanneer u wilt selecteren op het veld 'Activum: Status' ivm de keuze {Aangemeld, Aktief, Verkocht, Deels aangemeld} dient u het veld 'Activumgroep' ook op te nemen in de selectiecriteria en altijd een vanaf en t/m activumgroep in te vullen. Zonder de waarden zal het criterium 'Activum: Status' niet werken. 

In de voorkeuren kan een peildatum ingegeven worden. Hierdoor kun je in het overzicht de boekwaarde op peildatum en het afgeschreven bedrag op peildatum tonen mits deze kolommen zijn toegevoegd aan het rapport.

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'Indextabellen' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:


Exact Financials Enterprise > Activa > Overzicht afschrijvingsgegevens


 

  

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 25.744.669
 Assortment:  Date: 19-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer