One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - HRM

De module HRM kent de volgende systeeminstelingen:

Werknemergegevens voor HRM-medewerkers tonen
Als deze optie is aangevinkt worden op de relatiekaart, tabblad Algemeen, de gegevensgroepen  'Bezoekadres', 'Postadres' en 'Communicatiegegevens' zichtbaar.

Boekingen genereren voor een ziekmelding
Met deze optie kunnen automatisch boekingen worden aangemaakt als er een ziekmelding wordt aangemaakt. Op tabblad 'Algemeen' dient te worden aangegeven welke datum de 1e ziektedag is en op tabblad 'Extra' dient aangegeven te worden wat de verwachte laatste ziektedag zal zijn. Als de optie aangevinkt is, zal het systeem automatisch boekingen aanmaken met de uursoort ZIE.
Bijvoorbeeld: Datum ziek 1 oktober, vermoedelijke einddatum 7 oktober. Er worden nu boekingen aangemaakt van 1 oktober tot 7 oktober. Deze zijn zichtbaar op op het tabblad 'Boekingen nieuw' bij de ziekmelding.

Locaties - Sjabloonmap
Vanaf de werknemerkaart kunt u documenten aanmaken met behulp van sjablonen met samenvoegvelden. Selecteer hier de map waarin deze sjablonen staan.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: Configuration  Document ID: 26.056.876
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer