One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De debiteuren/crediteurenkaart

Introductie

Uw administratie bevat doorgaans meerdere debiteuren en crediteuren. Omdat u daarop een subadministratie voert heeft elke afzonderlijke debiteur of crediteur een kaart. Deze kaart bevat alle mutaties die op deze debiteur of crediteur hebben plaatsgevonden. Het aantal kaarten kan dus aardig oplopen. Om het u makkelijker te maken kaarten met daarop mutaties terug te vinden, te bewerken of overzichten af te drukken kunt u in dit scherm een aantal selectiecriteria opgeven die het geheel voor u overzichtelijker maken. Kaarten vraagt u op via menu [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Kaarten].

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.348.738
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer