One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Product Update 7.28

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.28 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials 7.28 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.28.00 Algemeen Exact Financials Cloud Support Policy Exact Financials Cloud Support Policy - Algemeen (Vanaf Exact Financials 7.25) DocView.aspx?DocumentID={daa88c58-94ae-45c2-8bc0-a50a4d83b8fd}
7.28.00 Algemeen Algemeen: Microsoft Edge Chromium ondersteund Vanaf versie 7.28 van Exact Financials wordt ook Microsoft Edge Chromium ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={02e5a460-6f6e-4696-8676-e376f86c072b}
7.28.00 Algemeen Algemeen: Oracle 19c ondersteund Vanaf versie 7.28 van Exact Financials wordt ook Oracle 19c ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={d1e6c4f7-52e8-4cc5-af9d-c4b08bcafd9a}
7.28.00 Algemeen Algemeen: MS-SQL Server 2019 ondersteund Vanaf versie 7.28 van Exact Financials wordt ook MS-SQL Server 2019 ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={5717c763-303e-49f2-bf13-085902802a67}
7.28.00 Systeem Data-autorisatie bij verwijderen van boekingen Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het ook mogelijk data-autorisatie toe te passen op het verwijderen van boekingen. DocView.aspx?DocumentID={8f7fce33-efa7-4981-a7da-8726ec79f365}
7.28.00 Systeem Resultaat formuleveld mag 999 tekens zijn Vanaf versie 7.28 van Exact Financials mag het resultaat van een formule veld in een overzicht 999 tekens lang zijn. DocView.aspx?DocumentID={9ade7e1c-7ddc-498e-9119-545978c41b1c}
7.28.00 Systeem Taakplanner: Gebruiker-ID en volgnummer zelf te definieren bij aanmaken van taken Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het mogelijk een gebruiker-ID en volgnummer te definieren bij het aanmaken van taken. DocView.aspx?DocumentID={ddf68046-5ec0-4027-aff0-e2864b330bce}
7.28.00 Systeem Taakplanner: Geplande taken kopieren Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het mogeliijk geplande taken te kopieren. DocView.aspx?DocumentID={bcc3dadd-a3fb-427e-acd1-56fcef194953}
7.28.00 Systeem Taakplanner: Laatste dag van de maand Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het mogelijk een taak op de laatste dag van de maand te laten uitvoeren. DocView.aspx?DocumentID={1f6406e2-ba01-41b6-abc0-2e15076f9fef}
7.28.00 Systeem Taakplanner: Menu om taken te stoppen Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het mogelijk de taakplanner vanuit een menu te stoppen. DocView.aspx?DocumentID={1c838d51-d2f0-4cd2-85e6-7b6dce6846f0}
7.28.00 Systeem Taakplanner: Taakplanner log Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het taakplannerlog vanuit de programmatuur op te vragen en op te schonen. DocView.aspx?DocumentID={6e11d2e6-397d-4f24-9e7b-effcdeeddec9}
7.28.00 Systeem Taakplanner: Aanpassen parameters Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kunnen de parameters van bestaande taken aangepast worden. DocView.aspx?DocumentID={21b237dd-530b-42c9-8b76-eb5ea3bd6c75}
7.28.00 Systeem Taakplanner: e-mail bij mislukking van een taak Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan er ook een e-mail verstuurd worden bij het mislukken van een taak. DocView.aspx?DocumentID={bd9a9588-79eb-4058-b518-5929202178ba}
7.28.00 Systeem Webservices: Login verloopt Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het mogelijk een tijd in te geven waarmee de login van webservices verloopt. DocView.aspx?DocumentID={bca5eb3f-988e-4db3-8be2-ad6d777429cf}
7.28.00 Systeem Documenten via URL op te halen uit Exact Financials Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het mogelijk documenten met andere applicaties dan Financials op te halen via een url. DocView.aspx?DocumentID={3c46437e-b31b-4537-a6d0-e500eba08577}
7.28.00 Systeem Unieke bestandsnaam bij afdrukken naar tekstprinter Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan aan de output naar file van een tekstprinter een datum-tijd notatie toegevoegd worden. DocView.aspx?DocumentID={c3731e88-5798-47ab-8acb-73733b8ffb41}
7.28.00 Systeem Vernummeren stamgegevens uitgebreid Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is het aantal stamgegevens wat vernummerd kan worden uitgebreid. DocView.aspx?DocumentID={7d8b69ef-5023-41c7-b139-0b36d5ed65b7}
7.28.00 Financieel Doorzoomen vanaf debiteuren- en crediteurenkaarten alleen naar grootboekmutaties Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is doorzoomen vanaf een debiteuren- en crediteurenkaart alleen mogelijk naar de grootboekmutaties. DocView.aspx?DocumentID={e499559b-a4e2-4388-bf16-2a7de6994a63}
7.28.00 Financieel Masker voor boekstuknummers in dagboeken Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan in de financiele instelingen een masker voor de boekstuknummers gedefinieerd worden. DocView.aspx?DocumentID={844a1c46-cd4f-435b-9469-f82f979b92bd}
7.28.00 Financieel Verplicht document bij financiele boekingen Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan per dagboek verplicht gesteld worden dat een document aan een boeking gekoppeld moet worden. DocView.aspx?DocumentID={f8b24333-7fdf-4351-ab9e-6765881e5491}
7.28.00 Financieel BTW-aangifte: Kleine Ondernemers Regeling Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is vak 5D uit de BTW-aangifte verwijderd. DocView.aspx?DocumentID={a80d6647-f819-4d69-a973-2ac1c5345faa}
7.28.00 Financieel Tijdsindicator bij resultaat van openen van een boekjaar (proef) Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is aan het resultaatscherm van het openen van een boekjaar (proef) een tijdsindicator toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={0e0773ef-d8fe-4371-9712-3e5ad2941a4a}
7.28.00 Herinneren Herinneren: (Sub-)Totalen van vervallen posten beschikbaar op lay-out Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kunnen subtotalen van vervallen posten op de lay-out van herinneringen gebruikt worden. DocView.aspx?DocumentID={02f407fb-91a0-42c2-bce4-da8959d4301f}
7.28.00 Activa Activa: (De-)Activeren van activa met shortcut keys Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan ook bij het (de-)activeren van activa gewerkt worden met hotkeys. DocView.aspx?DocumentID={e710730a-3581-4858-bbc4-9326af94f0b8}
7.28.00 Bankieren Importeren bankafschrifen: Wildcards mogelijk bij selectie anaf versie 7.28 van Exact Financials kunnen bankafschriften met een wildcard geselecteerd worden. DocView.aspx?DocumentID={3b1569ef-ad30-4708-ae10-d45d31d287c3}
7.28.00 Project Grootboekkaart kan projecten tonen Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kunnen op de grootboekkaart ook projectnummers getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={b5444daf-0db9-42fc-8f23-57045101b5d0}
7.28.00 Project Telefoonselectie: Rapport boekingen en transacties toegevoegd In versie 7.28 van Exact Financials is aan de telefoonselectie van projecten het overzicht boekingen en transacties toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={55e946d6-7f61-47e3-b946-b75e3e0a2c52}
7.28.00 Belgische landenfunctionaliteit BTW-code in boekingen afhankelijk van dagboekinstelling. Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kunnen in boekingen alleen de BTW-codes gebruikt worden volgens de instellingen in het dagboek. DocView.aspx?DocumentID={6e496dbe-3482-4990-ae62-f70237d77623}
7.28.00 Belgische landenfunctionaliteit Percentage niet aftrekbare BTW toegevoegd in boekingsregels. Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan een kolom 'Percentage Niet aftrekbare BTW' toegevoegd worden in boekingsregels. DocView.aspx?DocumentID={bae4e56a-3baa-471d-aa92-db36ee2b564e}
7.28.00 Belgische landenfunctionaliteit Gebruik BTW-codes inkoop in kasboek. Vanaf versie 7.28 van Exact Financials kan in het kasboek geboekt worden met (inkoop) BTW-codes. DocView.aspx?DocumentID={69d3c1ca-6e38-44c2-9da9-b5815fabe87d}
7.28.00 Belgische landenfunctionaliteit Reset BTW-aangifte handmatige vakken. Vanaf versie 7.28 van Exact Financials is een reset van de BTW-aangifte handmatige vakken mogelijk. DocView.aspx?DocumentID={c6ec7602-a497-4fa8-b8fb-e3e883fc24ab}
7.28.03 Systeem Webservices: Bankhistorie koppeltabel toegevoegd (fitlbsf) In versie 7.28.03 is de webservice voor de koppeltabel voor de bankhistorie met grootboekmutaties toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={db2ec8d7-b192-45d0-a256-eb883305ea26}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in 7.28.... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={59a97cb5-6c5e-4b58-9641-b64e9053a6f6}
Gerelateerde items Gerelateerd Startpagina 7.28 Startpagina + handleidingen DocView.aspx?DocumentID={7fa11ece-8a20-46bf-ba78-7cd8674b578a}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.28 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 3.5 m.b.t de 'exactcs' en EDIS database. DocView.aspx?DocumentID={3922e196-a82f-417f-a9d1-83ea9f4d0600}
Gerelateerde items Gerelateerd Supported configurations 7.28 Een overzicht van de systeemeisen voor versie 7.28 DocView.aspx?DocumentID={37987b44-2d30-479f-b949-c75fa8cf6dd8}
Gerelateerde items Gerelateerd Release notes 7.27 Release notes 7.27 DocView.aspx?DocumentID={6bddec97-20ae-41ad-ad21-a24ac74e5cd2}

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.349.163
 Assortment:  Date: 29-09-2021
 Release: 7.28  Attachment:
 Disclaimer