One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De berekening van het percentage gereed van de bewerkingen

Introductie

De berekening van het percentage gereed van een bewerking kan handmatig worden uitgevoerd of gebaseerd op de gerealiseerde uren of het aantal gereed van een bewerking. In de productie-instellingen kunt u bij het veld 'Percentage gereed bereken basis' uw voorkeur definiëren.

Om het percentage gereed van een bewerking te berekenen gaat u naar bewerkingen management en ververst het scherm. Vervolgens selecteert u de bewerking en klikt op de knop 'Status'.

Uitleg

U heeft de mogelijkheid om het percentage gereed van een bewerking automatisch te laten berekenen op basis van de gerealiseerde uren of het aantal gereed van de bewerking. In de productie-instellingen is hiervoor in de sectie 'Bewerkingen' de instelling 'Percentage gereed bereken basis' beschikbaar. De instelling is alleen beschikbaar wanneer u in diezelfde sectie de optie 'Bewerkingen' heeft aangevinkt. In dit veld beschikt u over drie opties:

 

Handmatig

Wanneer u deze optie selecteert kunt u het percentage gereed zelf opgeven. Dit kunt u doen via de knop 'Status' in bewerkingen management

Gerealiseerde uren

Wanneer u deze optie selecteert beschikt u in bewerkingen management over de knop 'Calculeer percentage gereed'. Met die knop kunt u de berekening uitvoeren. Het percentage gereed wordt berekend op basis van de gerealiseerde uren van de geselecteerde bewerkingsregels die de status 'Vrijgegeven' hebben. Bij het berekenen wordt de volgende formule gebruikt:

Percentage gereed =

Bewerking gerealiseerde uren

X 100

Bewerking geplande uren

De geplande en gerealiseerde uren zijn afhankelijk van de ploeg die is gekoppeld aan de bewerking. Wanneer er een ploeg aan de bewerking is gekoppeld gebruikt het systeem de uren die betrekking hebben op de restrictie die gedefinieerd is op het tabblad 'Capaciteit/planning' de bewerking. Wanneer er geen ploeg is gekoppeld aan de bewerking gebruikt het systeem alle uren in de berekening. Bijvoorbeeld:

  Conditie Restricties Scenario Percentage gereed
1 Ploeg gekoppeld aan bewerking Machine
  • Geplande machine uren = 12
  • Geplande arbeidsuren = 15
  • Gerealiseerde machine uren = 7
  • Gerealiseerde arbeidsuren = 11
Formule = (7/12)x100=58.33333333333333
Afgerond = 58
2 Ploeg gekoppeld aan bewerking Machine
  • Geplande arbeidsuren = 20
  • Gerealiseerde arbeidsuren = 15
0
3 Geen ploeg gekoppeld aan bewerking Machine
  • Geplande machine uren = 12
  • Geplande arbeidsuren = 15
  • Gerealiseerde machine uren = 7
  • Gerealiseerde arbeidsuren = 11
Formule = (18/12)x100=66.66666666666667
Afgerond = 67

Het resultaat van de berekening wordt bijgewerkt in de kolom '% afhandelen' van het scherm bewerkingen management en het veld 'Percentage gereed' (onder de knop 'Status' in bewerkingen management). Het veld Percentage gereed' (onder de knop 'Status' in bewerkingen management) is grijs en niet te bewerken. In het geval van decimalen wordt er afgerond. Het maximum percentage bij overrealisatie betreft 100%.

Opmerking: Wanneer er meerdere bewerkingen van dezelfde productieorder worden geselecteerd toont het percentage gereed altijd 0 in bewerkingen management.

Bewerking aantal gereed

Wanneer u in de productie-instellingen bij het veld 'Percentage gereed bereken basis' de optie 'Bewerking aantal gereed' heeft geselecteerd wordt het percentage gereed (voor bewerkingen met de status 'Vrijgegeven') berekend op basis van het aantal gereed dat is opgegeven in bewerkingen management. Het systeem berekent automatisch het percentage gereed op basis van het aantal gereed dat door de gebruiker is opgegeven in het scherm onder de knop 'Status' in bewerkingen management.

Bij het berekenen wordt de volgende formule gebruikt:

Percentage gereed =

Bewerking aantal gereed

X 100

Productie maak aantal

In het geval van decimalen wordt er afgerond. Het maximum percentage bij overrealisatie betreft 100%. Het resultaat van de berekening wordt bijgewerkt in de kolom '% afhandelen' van het scherm Bewerkingen management.

Opmerking: Wanneer er meerdere productieorders worden geselecteerd toont het percentage gereed altijd 0 in bewerkingen management bij het wijzigen van het aantal gereed.

 

Belangrijk

U dient er rekening mee te houden dat ongeacht welke optie u selecteert het systeem het percentage gereed van een bewerking reset naar 0 wanneer de status van een bewerking wordt gewijzigd.

Van status Naar status Percentage gereed
Open Vrijgegeven 0
Open Afgehandeld 100
Vrijgegeven Open 0
Vrijgegeven Afgehandeld 100
Afgehandeld Open 0
Afgehandeld Vrijgegeven 100

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.532.232
 Assortment:  Date: 18-08-2016
 Release: 404  Attachment:
 Disclaimer