One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Artikel / voorraad overzicht

Introductie

Via [WMS, Verslagen, Artikel / Voorraad overzicht] kunt u het artikel/voorraad overzicht opvragen. Dit overzicht biedt u een gedetailleerd inzicht in de voorraadposities per artikel.

Uitleg van de velden

Sectie Selection

U dient het overzicht altijd op te vragen per artikel. Het is dan ook verplicht een artikel te selecteren bij het veld 'Artikelcode'. Daarnaast kunt een selectie maken op een locatie en magazijn. Wanneer u geen selectie wilt maken op een magazijn of locatie selecteert u de optie 'Alle' achter het betreffende veld.

Sectie Details

In het bovenste deel van het overzicht worden de gegevens per magazijn getoond. De 'vrije voorraad' betreft de plankvoorraad min de voorraadtoewijzingen. De voorraadtoewijzingen zijn alleen beschikbaar op magazijnniveau. Het onderste deel van het overzicht betreft de detailgegevens.

De kolomkoppen voor reserveringen hebben een + en - indicator, die aangeeft of het aantal wordt afgetrokken of opgeteld bij de beschikbare voorraad. Verder worden ook uitgifte reserveringen getoond met een - teken om de impact voor de beschikbare voorraad duidelijker aan te geven.

In het bovenste deel van het scherm beschikt u over de volgende kolommen:

  Kolom Omschrijving/berekening
1 Magazijn De code van het magazijn
2 Omschrijving De naam van het magazijn
3 Geblokkeerd Hier wordt aangegeven of het magazijn actief of geblokkeerd is
4 Huidige voorraad
De werkelijke voorraad op dit moment in het magazijn:
Plankvoorraad (5) + Ontvangen: niet verwerkt (13) - Uitgegeven: Niet verwerkt (10)
5 Plankvoorrd. Dit betreft de aanwezig plankvoorraad.
6 -Toegewezen Totaal aan toewijzingen in Exact Globe Next. Omdat voorraad toewijzingen worden gedaan op magazijn niveau en niet op locatie niveau wordt dit alleen op magazijn niveau getoond.
7 Vrije voorraad Plankvoorraad (5) minus toegewezen voorraad (6)
8 -Gereserveerd Totaal aan reserveringen voor E-WMS processen: E-WMS transacties die nog niet zijn verwerkt (van status 'advies' naar status 'gevalideerd' of 'pickfout')
9 +Toegewezen +Gereserveerd Omdat voorraad kan worden toegewezen EN gereserveerd (= in bewerking in E-WMS), dient dit niet als dubbele voorraad geteld te worden in voorraad reserveringen. Deze kolom toont de te corrigeren 'overlap'. Bijvoorbeeld: toegewezen=5, waarvan een aantal van 3 ook een pickadvies heeft, dan toont deze kolom '3'
10 Aantal beschikbaar Vrije voorraad (7) minus gereserveerd (8) plus overlap (9)
     
  De volgende kolommen tonen de details per proces en zijn onderdeel van het totaal in kolom 8 '-Gereserveerd':
     
11 -Gereserveerd: Leveringen Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Verkooporder leveringen
12 -Gereserveerd: Productie uitgiften Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Productie uitgiftes
13 -Gereserveerd: Voorraadmutaties Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Voorraadmutaties
14 -Gereserveerd: Verplaatsingen Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Verplaatsingen
15 -Gereserveerd: Aanvullen voorraad Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Voorraad aanvullen
16 -Gereserveerd: Inkoop retouren Totaal aan onverwerkte retouren in E-WMS Ontvangst registratie
17 +Gereserveerd: Ontvangsten Totaal aan onverwerkte ontvangsten in E-WMS Ontvangst registratie
18 +Gereserveerd: Productie ontvangsten Totaal aan onverwerkte ontvangsten in E-WMS Productie ontvangsten
19 +Gereserveerd: Voorraadmutaties Totaal aan onverwerkte ontvangsten in E-WMS Voorraadmutaties
20 +Gereserveerd: Verplaatsingen Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Verplaatsingen
21 +Gereserveerd: Aanvullen voorraad Totaal aan onverwerkte uitgiftes in E-WMS Voorraad aanvullen
22 +Gereserveerd: Verkoop retouren Totaal aan onverwerkte retouren in E-WMS Verkooporder leveringen
23 -Uitgegeven: niet verwerkt Totaal aan gerealiseerde en onverwerkte uitgiftes (deel van kolom 11 tot 16) *1
24 -Uit te geven Totaal aan geadviseerde maar niet gerealiseerde uitgiftes (deel van kolom 11 tot 16) *2
25 +Ontvangen: niet verwerkt Totaal aan gerealiseerde ontvangsten (deel van kolom 18 tot 22) *1
26 +Te ontvangen Totaal aan geplande maar niet niet gerealiseerde ontvangsten
27 Voorraadwijziging: niet verwerkt Totaal aan alle gerealiseerde voorraadwijzigingen
     
     
*1 'gerealiseerd' = gescand maar nog niet teruggemeld; of; teruggemeld, gevalideerd, of pickfout, maar nog niet verwerkt.
*2 alleen wanneer een pick 'advies' is gegenereerd. Wanneer pickadvies is uitgevinkt is er geen E-WMS reservering totdat de uitgifte wordt gescand.

De volgende voorraad kolommen wordt in het detaildeel (onderste deel) van het scherm getoond. De details zijn gebaseerd op een volledige WMS licentie waarbij gebruikt wordt gemaakt van locaties, serie/batch en SKU. De kolommen die worden getoond zijn afhankelijk van de geselecteerde opties in het scherm, de licentie en de instellingen. De grijze kolommen worden alleen getoond wanneer de optie 'Splits reserveringen' is aangevinkt.

  Kolom Omschrijving/berekening
1 Locatie De code van de magazijnlocatie
2 Omschrijving De omschrijving van de magazijnlocatie
3 Grijp-/bulklocatie Omschrijving van het locatietype 'geen', 'pick' of 'bulk'
4 Type Omschrijving van het locatietype 'vaste artikelenlocatie', 'locatie meer dan één artikel' of 'variabele artikelenlocatie'
5 Geblokkeerd voor ontvangst Een vinkje geeft aan of deze locatie is geblokkeerd voor ontvangst
6 Geblokkeerd voor uitgifte Een vinkje geeft aan of deze locatie is geblokkeerd voor uitgifte
7 Serie-/batch nummer Serie- of batchnummer (deze kolommen worden alleen getoond voor serie-/batch artikelen)
8 Geblokkeerd Een vinkje geeft aan dat het serie-/batchnummer is geblokkeerd
9 Begindatum De begindatum van het serie-/batchnummer
10 Einddatum De einddatum van het serie-/batchnummer
11 Huidige voorraad De werkelijke zichtbare voorraad op dit moment in het magazijn: Plankvoorraad (1) + Ontvangen: niet verwerkt (29) - Uitgegeven: Niet verwerkt (27)
12 Plankvoord. Verwerkte voorraad
13 -Gereserveerd Totaal aan uitgifte reserveringen voor E-WMS processen (alle niet verwerkte uitgiftes)
14 Aantal beschikbaar Beschikbare voorraad : (1) - (3)
     
  In bewerking zijnde uitgiftes per proces:  
15 -Gereserveerd: leveringen Gereserveerd voor E-WMS Verkooporder leveringen (alle statussen, nog niet verwerkt)
15 a -Leveringen: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Verkooporder leveringen proces, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
15 b -Leveringen: scanner Gereserveerd voor E-WMS Verkooporder leveringen proces, status In bewerking
16 -Gereserveerd: Productie uitgiften Gereserveerd voor E-WMS Productie uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt)
16 a -Productie: Uitgiftes: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Productie uitgiftes proces, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
16 b -Productie: Uitgiftes: scanner Gereserveerd voor E-WMS Productie uitgiftes proces, status In bewerking
17 -Gereserveerd: Voorraadmutaties Gereserveerd voor E-WMS Voorraadmutaties uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt)
17 a -Voorraadmutaties: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Voorraadmutaties uitgiftes, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
17 b -Voorraadmutaties: scanner Gereserveerd voor E-WMS Voorraadmutaties uitgiftes, status In bewerking
18 -Gereserveerd: Verplaatsingen Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt)
18 a -Verplaatsingen: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen uitgiftes, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
18 b -Verplaatsingen: scanner Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen uitgiftes, status In bewerking
19 -Gereserveerd: Aanvullen voorraad Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt)
19 a -Aanvullen voorraad: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen uitgiftes, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
19 b -Aanvullen voorraad: scanner Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen uitgiftes, status In bewerking
20 -Gereserveerd: Inkoop: retouren Gereserveerd voor E-WMS Inkoopontvangsten met negatief aantal (returns; alle statussen, nog niet verwerkt)
20 a -Inkoop: retouren: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten met negatief aantal, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
20 b -Inkoop: retouren: scanner Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten met negatief aantal, status In bewerking
     
  In bewerking zijnde ontvangsten per proces:  
21 +Gereserveerd: ontvangsten Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt)
21 a +Ontvangsten: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
21 b +Ontvangsten: scanner Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten, status In bewerking
22 +Gereserveerd: Productie: ontvangsten Gereserveerd voor E-WMS Production ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt)
22 a +Productie: Ontvangsten: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Production ontvangsten, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
22 b +Productie: Ontvangsten: scanner Gereserveerd voor E-WMS Production ontvangsten, status In bewerking
23 +Gereserveerd: Voorraadmutaties Gereserveerd voor E-WMS Stock Voorraadmutaties ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt)
23 a +Voorraadmutaties: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Stock Voorraadmutaties ontvangsten, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
23 b +Voorraadmutaties: scanner Gereserveerd voor E-WMS Stock Voorraadmutaties ontvangsten, status In bewerking
24 +Gereserveerd: Verplaatsingen Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt)
24 a +Stock transfers: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen ontvangsten, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
24 b +Stock transfers: scanner Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen ontvangsten, status In bewerking
25 +Gereserveerd: Aanvullen voorraad Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt)
25 a +Aanvullen voorraad: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen ontvangsten, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
25 b +Aanvullen voorraad: scanner Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen ontvangsten, status In bewerking
26 +Gereserveerd: Verkoop: retouren Gereserveerd voor E-WMS Leveringen van orders met negatief aantal (returns; alle statussen, nog niet verwerkt)
26 a +Verkoop: retouren: reserveringen Gereserveerd voor E-WMS Leveringen van order smet negatief aantal, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout
26 b +Verkoop: retouren: scanner Gereserveerd voor E-WMS Leveringen van order smet negatief aantal, status In bewerking
     
27 -Uitgegeven: niet verwerkt Totaal aan uitgegeven gepickte voorraad (ieder E-WMS proces, van status 'in bewerking' tot 'gevalideerd'/'pickfout')
28 -Uit te geven Totaal aan uit te geven voorraad die nog niet gepickt is (iedere E-WMS gestuurd proces met pickadvies, status 'advies' en 'in bewerking', nog niet gepickt)
29 +Ontvangen: Niet verwerkt Totaal aan gepickte ontvangsten in ieder E-WMS proces, nog niet verwerkt (status 'in bewerking' tot 'gevalideerd'/'pickfout')
30 +Te ontvangen Totaal aan te ontvangen maar nog niet gepickte voorraad (ieder E-WMS gestuurd ontvangst proces, status 'advies' and 'in bewerking', nog niet gepickt)
31 Voorraadwijziging: Niet verwerkt Totaal aan alle voorraad wijzigingen die nog niet zijn verwerkt
32 Toegewezen: Order Verkoopordernummer waaraan het huidige voorraadaantal is toegewezen (Alléén E-WMS - Toewijzingen, beschikbaar vanaf product update 410)
33 Toegewezen: Project Projectcode waaraan het huidige voorraadaantal is toegewezen (Alléén E-WMS - Toewijzingen, beschikbaar vanaf product update 410)

Wanneer het totaal aan voorraad voor een artikel in een magazijn nul is als gevolg van een voorraad inconsistentie (voorraad: +1 op locatie A1 en -1 op locatie B1), dan toont dit scherm geen voorraadposities voor dat artikel.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.228.418
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer