One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Welke handelingen dien ik nog te verrichten na het openen van het loonjaar?

Na het openen van een nieuw loonjaar zijn door het pakket de volgende onderdelen aangepast:

  • Onderhoud werknemers [Salaris, Personeel, Onderhouden, tabblad Salaris, Salarisgegevens, tabblad Loonheffing]. De code loonheffingskorting van het vorige jaar wordt overgenomen naar het huidige jaar. Het bedrag ‘Extra loonheffing’ wordt op 0 gezet.
  • Vanuit kolom 14 van de loonstaat wordt het jaarloon voor het nieuwe jaar bepaald. Aan de hand van het jaarloon worden de percentages bijzonder tarief voor het nieuwe jaar berekend. Dit kunt u controleren op tabblad 'Regelingen' in menu [Salaris, Personeel, Onderhouden, tabblad Salaris, Salarisgegevens].
  • Controleer of de werkrooster van de werknemers goed zijn ingevoerd. Op basis van de werkroosters wordt een planning aangemaakt voor alle werknemers. Aan de hand van deze planning worden de verloningen uitgevoerd. Het onderhoud van de werkroosters per werknemer vindt u in onderhoud werknemers. Selecteer een werknemer en kiest voor de knop ‘Rooster’. Het standaard werkrooster voor alle werknemers kunt u onderhouden in menu [Systeem, Landen, Roosters]. Tevens kunt u het gegenereerde rooster per medewerker controleren via menu [Salaris, Personeel, MRS].
  • Voor alle werknemers dient er een planning te worden aangemaakt via menu [Salaris, Personeel, Onderhouden]. Kies voor de knop ‘Genereren’ en kies voor alle werknemers. Er wordt een planning aangemaakt op basis van het werkrooster. Voor uw werknemers kunt u dit werkrooster onderhouden in onderhoud werknemers. Kies voor de knop ‘Rooster’.
  • Als u met het gemiddeld aantal dagen wenst te werken, dient u te controleren of u dit heeft opgegeven. Ga hiervoor naar het menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Salaris instellingen]. Controleer of onder de knop 'Periodegegevens ' het veld ‘Gemiddeld aantal dagen maandtabel’ is aangevinkt.
  • Wanneer er wijzigingen zijn in de premiepercentages van de CAO-afhankelijke componenten ten opzichte van het vorige loonjaar, dan dient u de CAO-wizard te doorlopen. De nieuwe percentages voor de CAO-afhankelijke componenten worden doorgevoerd in het betreffende loonjaar tijdens het doorlopen van de CAO-wizard. Belangrijk is hierbij dat het standaard loonjaar op het nieuwe loonjaar  staan. De CAO-wizard kunt u doorlopen via menu [Salaris, Personeel, CAO-wizard].
  • In de periode-datumtabel dient het nieuwe boekjaar aangemaakt en geopend te worden. Dit boekjaar wordt onder andere gebruikt voor het invoeren van de gewerkte uren in het nieuwe loonjaar, het opvragen van verschillende overzichten en het verwerken van de salarisboekingen van het nieuwe loonjaar zodat de salarisboekingen definitief zijn en in de financiële administratie terecht komen in het nieuwe boekjaar. Voor meer informatie over het openen van een boekjaar kunt u document 04.438.326 raadplegen via de F1 functie, of op onze website www.exact.nl.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 02.586.703
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added