One moment please...
 
Exact Financials   
 

Sales - Onderhouden: Artikel

Artikelen

Artikelcodering wordt gebruikt voor een eenduidige artikelidentificatie. Deze identificatie maakt registratie en informatie over kosten en omzet per artikel mogelijk. Per artikel wordt zowel statische als dynamische informatie vastgelegd.

Statische informatie wordt door u zelf vastgelegd, bijvoorbeeld:

 • Verkoopprijs
 • Omschrijving
 • Artikelgroep
 • Kostprijs

Dynamische informatie wordt automatisch vastgelegd en bevat informatie die elke keer verandert, zodra een artikel wordt gebruikt in een proces:

 • Voorraad
 • Omzet
 • Inkopen
 • Verkopen

Alle artikelen dienen te worden aangemaakt met een code. Het is belangrijk om goed na te denken over een coderingssysteem. U kunt een van de volgende methoden gebruiken:

 • Opeenvolgend
  Het eerste artikel heeft code '1' en elk nieuw artikel krijgt een volgend nummer.
 • Opeenvolgend per artikelgroep
  Dit is een variant van de eerste optie: een artikelverdeling in artikelgroepen; alle artikelen in een groep zijn opeenvolgend gecodeerd.
 • Beschrijvende code
  Een systeem dat in een groot aantal bedrijven wordt gehanteerd, is het beschrijven van het artikel via het artikelnummer. Dit wordt ook wel de classificerende codering genoemd.

Exact Financials Enterprise werkt met een artikelsgewijs administratiesysteem dat artikelgroepen gebruikt om artikelen te koppelen aan een grootboek. Er zijn twee manieren om artikelinformatie te registreren:

 • Registratie per artikel
  Deze manier van registeren is vooral van belang voor de in- en verkoopafdelingen. Deze afdelingen zijn vooral gednteresseerd in informatie betreffende voorraadhoeveelheid, levertijden, artikelprijzen enz.
 • Registratie per artikelgroep
  Dit is voor de financiële informatiebehoeften. De financiële afdelingen zijn waarschijnlijk gednteresseerd in de artikelwaarden.

De belangrijkste velden in deze groep en bij de registratiegegevens zijn 'Artikelgroep' en 'Vaste verrekenprijs'. Als een order of een factuur gejournaliseerd wordt, hebben de 'Artikelgroep' en de 'Verkoopprijs' een omzetverandering tot gevolg: de omzet van de artikelgroep zal toenemen.

Maak artikelen aan in [Sales; Stamgegevens, Onderhoud, Artikelen, Artikelen]. U kunt de aangemaakte artikelen controleren in het artikeloverzicht in [Sales; Stamgegevens, Overzichten, Artikelen, Artikelen].

Artikelen worden gebruikt in:

 • Verkooporders
 • Verkoopfacturen
 • Bestellingen
 • Ontvangsten
 • Inkoopfacturen

[Sales; Stamgegevens, Onderhoud, Artikelen, Artikelen]

Artikel
Voer een unieke artikelcode in. Deze code kan bestaan uit letters of cijfers of een combinatie daarvan.

Tabblad 'Algemeen'

Omschrijving
Voer een omschrijving in voor het artikel.

Artikelgroep
Vul hier een artikelgroep in waaraan u het artikel wilt koppelen. Het is belangrijk dat u de juiste artikelgroep kiest, omdat de artikelgroep het artikel zal koppelen aan een grootboekrekening. Zie Artikelgroepen

Korte omschrijving
Geef een korte omschrijving van het artikel; deze verplichte omschrijving zal worden gebruikt als zoekcode en in overzichten.

Eenheid
Voer de eenheid in waarin u het artikel wilt verkopen. Zie Eenheden.

Artikelsoort
Selecteer het type artikel. Er zijn drie mogelijkheden: {Verkoop}, {Inkoop} of {Beide}. Verkoopartikelen kunnen alleen worden gebruikt bij het invoeren van verkooporders en verkoopfacturen. Inkoopartikelen kunnen worden gebruikt in bestellingen, ontvangsten en inkoopfacturen.

Locatie
Selecteer de standaard locatie. Zie Locatie

Verkoopprijs
Voer hier de verkoopprijs in van het artikel. Deze verkoopprijs zal standaard worden gebruikt bij het invoeren van verkooporders of -facturen.

BTW-code verkoop
Voer de BTW-code van de verkoop in. Deze code zal als standaard worden gebruikt bij het invoeren van verkooporders of -facturen.

Inkoopprijs
Dit is de standaard inkoopprijs die wordt gebruikt in bestellingen, als 'Vaste verrekenprijs' niet is geactiveerd in [Stamgegevens, Onderhoud, Artikelen, Artikelgroepen].

BTW-code inkoop
Voer de BTW-code voor inkopen in. Deze BTW-code zal worden gebruikt als standaard bij het invoeren van bestellingen.

Vaste verrekenprijs
Voer hier de vaste verrekenprijs van het artikel in. Deze vaste verrekenprijs zal worden gebruikt bij het genereren van boekingen voor kostprijs verkopen. Het is ook de standaard waarde bij het invoeren van bestellingen, als de optie 'Vaste verrekenprijs' is geactiveerd in [Stamgegevens, Onderhoud, Artikelen, Artikelgroepen].

Toeslag
Hier kunt u een voor dit artikel een specifieke toeslag definiëren.

Voorraadartikel
Geef hier aan of een artikel op voorraad wordt gehouden. Voorraadtellers zullen worden bijgewerkt als een transactie wordt aangemaakt.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Tekstartikel
Voor een tekstartikel kunt u op de factuur of de order extra tekst toevoegen. De 'Tekstartikel' knop kan worden gebruikt om deze extra tekst in te voeren. De breedte van het tekstvak hangt af van de breedte die u hebt ingesteld in [Bestand, Administratie instellingen, Verkoopinstellingen] in het Sales menu of in [Bestand, Administratie instellingen, Inkoopinstellingen] in het Purchase menu. Als u underscores, '_' toevoegt, kunnen deze underscores bij het invoeren van een bestelling, ontvangst, inkoopfactuur, order of verkoopfactuur worden vervangen door tekst.
U kunt de tekst ook leeg laten. Dan kunt u in de regel van een bestelling, ontvangst, inkoopfactuur, order of verkoopfactuur op het veld 'Tekstregel' met F2/ctrl B een tekstinvoerscherm openen. Hier kunt u vrije tekst ingeven. (U kunt ook een 'Return' gebruiken = <shift><enter>). 

Ontvangst
Als u verwacht dit artikel fysiek te ontvangen, dan dient u dit veld te activeren.

Omzetstatistieken
Als u omzetstatistieken wilt bijhouden van de verkopen van dit artikel, dient u deze optie te activeren.

Tabblad 'Extra omschrijvingen'

U zult de omschrijvingen die u hebt aangemaakt zien in de tabel. Als u meer omschrijvingen wilt toevoegen, gebruikt u de knop 'Toevoegen'. U zult dan eerst een extra omschrijvingen code moeten selecteren, die kunnen worden aangemaakt in [Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Extra omschrijvingen]. En u dient een omschrijving in te voeren. De 'Wijzigen' knop kan worden gebruikt om de extra omschrijvingen te wijzigen. De breedte van de omschrijving kan worden gedefinieerd in [Bestand, Administratie instellingen, Verkoopinstellingen] of in [Bestand, Administratie instellingen, Inkoopinstellingen] op het tabblad 'Algemeen'. Als u een artikel van het type inkoop of beide aanmaakt, kunt u hier een 'Externe artikelcode' aan de extra omschrijving toevoegen. Dat is de code die door de leverancier voor het artikel gebruikt wordt. Zie Extra omschrijvingen.

Tabblad 'Tekstartikel'

Hier kunt u een vaste tekst opnemen die in de order en factuur gevuld wordt. Als u underscores, '_' toevoegt, kunnen deze underscores bij het invoeren van een bestelling, ontvangst, inkoopfactuur, order of verkoopfactuur worden vervangen door tekst.
U kunt het tabblad 'Tekstartikel' ook leeg laten zodat u in een bestelling, ontvangst, inkoopfactuur, order of verkoopfactuurregel een tekst kunt invoeren in het veld 'Tekstregel'. 

Tabblad 'Eigenschappen'

Hier kunt u eigenschappen koppelen aan artikelen. U kunt eigenschappen aanmaken in [Finance; Stamgegevens, Onderhoud, Eigenschappen] in het Finance menu. U kunt hier alleen eigenschappen van het type 'Artikelen' selecteren.
 

Exact Financials Enterprise > Sales Stamgegevens definiëren > Sales: Stamgegevens, Onderhoud, Artikelen, Artikelen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.465
 Assortment:  Date: 04-09-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer