One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

PU 423|422|421 (Globe) en 500|422|421 (Globe+): Meerdere artikelen koppelen aan OSS btw-codes

In een eerdere product update hebben we verbeteringen doorgevoerd voor de EU btw-richtlijn voor e-commerce. Vanaf deze product update is het veld OSS-btw toegevoegd bij het onderhoud van de btw-codes.

Door deze verbetering kunt u meerdere artikelen koppelen aan een OSS btw-code.

Deze verbetering wordt ook ondersteund in het xml-schema voor artikelen en in SDK. Het XML-schema is aangepast zodat artikelen met meerdere OSS btw-codes kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. Voor SDK is het nu mogelijk om bij het aanmaken van de artikel automatisch de koppeling met de OSS btw-codes te genereren. Houd er rekening mee dat deze wijziging met betrekking tot het xml-schema en SDK, er niet voor zorgt dat er automatisch nieuwe btw-codes worden aangemaakt.

Nieuw OSS-btw veld

Bij het onderhoud van de btw-codes in menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Landen ➔ Belastingcodes, is op het tabblad ICP het veld OSS-btw toegevoegd.


Wanneer u op het pictogram bij het veld OSS-btw klikt wordt het OSS-btw scherm geopend. Hier kunt u op het pictogram klikken om de betreffende artikelen of artikelgroepen te selecteren. Middels de filter kunt u een selectie maken op de artikelen en deze groeperen op artikelgroep of artikelcode. Wanneer een artikel of artikelgroep is gekoppeld aan de OSS btw-code wordt deze niet meer getoond in de lijst.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om een andere btw-code met hetzelfde bestemmingsland te koppelen aan een artikel. Er kan één btw-code per bestemmingsland worden gekoppeld aan een artikel.

Om een gekoppeld artikel te ontkoppelen selecteert u het betreffende artikel en klikt op het pictogram.


Aandachtspunten

Houd er rekening mee dat u na het definiëren van het bestemmingsland bij de btw-code, de btw-code eerst opslaat alvorens u op het OSS-btw pictogram klikt.

Wanneer u een artikel heeft gekoppeld aan een OSS-btw code is het veld Bestemmingsland niet actief. Wanneer alle koppelingen tussen de btw-code en de artikelen zijn verwijderd kunt u het bestemmingsland wel weer aanpassen.

Wanneer u de instelling OSS bij de btw-code uitvinkt terwijl er artikelen aan de btw-code zijn gekoppeld, wordt de melding volgende melding getoond: "Gekoppeld aan artikelen. Als u doorgaat worden deze koppelingen verwijderd" . 


U kunt op Nee klikken om te annuleren zodat het bestemmingsland en de gekoppelde artikelen aanwezig blijven. Of u kunt op Ja klikken en dan worden alle artikelen ontkoppeld en het bestemmingsland leeggemaakt.

Voor meer informatie, zie Exact Globe en One Stop Shop (OSS)

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.468.030
 Assortment:  Date: 20-05-2022
 Release: 423  Attachment:
 Disclaimer