One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Meldingen - Anonimiseren

Vanuit het lijstscherm Meldingen, kunnen één of meer meldingen geanonimiseerd worden met de optie 'Anonimiseren...'. De optie Anonimiseren is zichtbaar voor gebruikers die expliciet het nieuwe toegangsrecht toegekend gekregen hebben en bij gebruiker 'Beheerder'.

Met behulp van 'Selectie mode' kunnen er meerdere meldingen geselecteerd worden en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie en kies voor 'Anonimiseren...'.

In het dialoogvenster kan voor een aantal meldingsgegevens of groepen gegevens aangevinkt worden of ze leeggemaakt moeten worden. Voor de naam bij het werkadres en het werkadres zelf kan vervangende gegevens ingevuld worden. Als de checkbox 'Werkadres' aangevinkt wordt, dient minimaal een vervangend huisnummer en postcode ingevuld te worden. 

Na het drukken van OK wordt een bevestigingsvraag gesteld: 'Wilt u van de geselecteerde werkbonnen de gegevens anonimiseren?'

De checkbox 'Als standaard opslaan' onthoud de instellingen van het dialoogvenster. De adresgegevens worden onthouden voor alle anonimiseeropties in de Service module, de checkboxen worden specifiek onthouden voor dit dialoogvenster.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.388.965
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer