One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhanden werk (OHW) in een project administratie

Introductie

Er zijn verschillende methodes voor onderhanden werk (OHW). U kunt per project in het projectonderhoud op tabblad 'Basis' aangeven welke onderhanden werk methode gebruikt wordt. Dit document geeft een uitleg voor wat betreft het gebruik van onderhanden werk (dus wat OHW precies inhoudt) en de methodes van onderhanden werk (welke methodes zijn er en wat zijn de verschillen).

Uitleg

Onderhanden werk wordt gebruikt in de administratieve structuur, gebaseerd op het realisatieprincipe en het voorzichtigheidsprincipe. Het realisatieprincipe wijst op de kosten en opbrengsten die direct gerelateerd zijn aan elkaar en op de winst & verliesrekening in hetzelfde financiële rapportageperiode, geregistreerd zullen moeten worden.

Wanneer kosten gemaakt worden en de gerelateerde opbrengsten worden geboekt in een andere financiële rapportageperiode, dan zullen de kosten geregistreerd moeten worden op de balans. Alleen wanneer direct gerelateerde opbrengsten geregistreerd zijn op de balans, kan een proportioneel bedrag van kosten en opbrengsten verplaatst worden van de balans naar de winst en verliesrekening. Omdat het niet mogelijk is om automatisch aan te geven welke kosten en opbrengsten gerealiseerd dienen te worden op de winst en verliesrekening, dient de projectmanager of controller het bedrag onderhanden werk handmatig aan te geven. Het systeem zal een voorstel creëren op basis van de geregistreerde kosten / opbrengsten en de projectbudgetten. De incidentele verliezen zijn niet gerelateerd aan of resulteren in opbrengsten. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe dienen verliezen geregistreerd te worden wanneer deze bekend zijn.

Methodes

Onderhanden werk is in feite de werkvoorraad van een projectgebaseerde organisatie en kan bestaan uit:

 • Uren
 • Uren van derden (vb. uitbesteed)
 • Gebruikte materialen
 • Kosten van derden (directe kosten)

Wanneer gekeken wordt naar de grote verscheidenheid in projectgebaseerde organisaties, is zichtbaar dat de manier waarop zij omgaan met onderhanden werk iedere keer verschillend is. De wetgeving voor accounting onderhanden werk is internationaal geregistreerd in de 'Internationaal Accounting Standards'(IAS) 11 (11.22 en 11.32).

Lange-termijn projecten kunnen in gedeeld worden in projecten die zijn uitgevoerd of uitgevoerd dienen te worden:

 1. In eigen beheer, zogenaamde interne projecten
 2. In opdracht van derden.

Wanneer op projecten in eigen beheer winst wordt gemaakt dient de winst in het jaar van verkoop genomen te worden. Wanneer projecten zijn uitgevoerd in opdracht van derden kan de opbrengst worden bepaald op basis van de volgende twee methodes.

 1. Percentage gereed: winst wordt proportioneel genomen met de realisaties van het werk/ project.
 2. Afgehandelde contractmethode: winst wordt genomen bij het einde van het werk/ project.

De keuze tussen beide methoden dient afhankelijk te zijn van de situatie met betrekking tot het project. Voor gelijksoortige projecten dient de winstneming volgens dezelfde methode plaats te vinden. Op basis van de volgende mogelijkheden dient de onderhanden werk methode bepaald te worden:

 1. Wanneer op verantwoorde wijze het percentage gereed van het project bepaald kan worden, kan de methode 'Percentage gereed' toegepast worden.
 2. Wanneer niet op verantwoorde wijze het percentage van het project dat gereed is bepaald kan worden, dient de methode 'Afgehandelde contractmethode' toegepast worden.

De International Financing and Reporting Standards (IFRS) adviseert de 'Percentage gereed methode', behalve wanneer het onmogelijk is om de voortgang van een project te meten. In het laatste geval is het u toegestaan om gebruik te maken van de 'Afgehandelde contract methode'. De 'Afgehandelde contract methode' kan ook gerealiseerd worden door het percentage gereed op 100% te zetten. Dit kan alleen aan het eind van het project, wanneer alles is geleverd.

De waarde vaststelling van het onderhanden werk kan tegen:

 1. Kosten
 2. Opbrengsten

Er zijn twee mogelijkheden om onderhanden werk te registeren:

 • Direct alle kosten en opbrengsten op een grootboekrekening van het type winst- en verliesrekening boeken en op een later tijdstip het onderhanden werk bepalen. Dit wordt de 'Resultaat methode' genoemd.
 • Direct alle realisaties op een onderhanden werk grootboekrekening boeken van het type balans en dit op een later tijdstip overzetten naar de winst- en verliesrekening. Dit wordt de 'Onderhanden werk methode' genoemd.

In Exact Globe Next wordt de 'Resultaat methode' gebruikt.

Inrichten

Voordat het onderhanden werk in Exact Globe Next berekend kan worden dienen, voor het bepalen van het onderhanden werk, de juiste grootboekrekeningen ingesteld te worden in de projectinstellingen, voor het bepalen van het onderhanden werk.

De grootboekrekening voor mutaties van onderhanden werk heet 'Onderhanden werk wijzigen' en het onderhanden werk saldo wordt gebruikt voor het periodiek bepalen van het onderhanden werk. Het bedrag onderhanden werk wordt berekend naar aanleiding van de onderhanden werk methode die gedefinieerd is op tabblad 'Basis' van projecten onderhouden.

De volgende onderhanden werk methodes kunt u selecteren:

De berekening van de mutaties van onderhanden werk is afhankelijk van de onderhanden werk methode. Met het bedrag dat bij onderhanden werk wijzigen staat wordt een correctie gemaakt op de winst & verliesrekening. Indien u geen gebruik wilt maken van de Onderhandenwerkfunctionaliteit kiest u voor 'Nee : OHW'.

De volgende tabel laat de verschillende berekeningsmethodes per onderhanden werk methode zien:

Onderhanden werk methode Percentage gereed Onderhanden werk wijzigen

Kostenerkenning

Werkelijke kosten / (geprognotiseerde kosten * 100%)

((% gereed * geprognotiseerde omzet) - werkelijke omzet) - actueel onderhanden werk

Omzeterkenning

Werkelijke omzet / (geprognotiseerde omzet  * 100%)

((% gereed * geprognotiseerde kosten) - werkelijke kosten) - actueel onderhanden werk

Afgehandelde contractmethode

 • 0% wanneer het project nog niet compleet afgehandeld is
 • 100% wanneer het project compleet afgehandeld is.

Nog niet afgehandeld:

(werkelijke kosten - werkelijke omzet) - actueel onderhanden werk

Afgehandeld:

- actueel onderhanden werk

In tegenstelling tot de OHW methoden ´OHW kosten en opbrengsten overboeken´ en ´OHW kosten en opbrengsten´ worden bij deze methode de kosten en opbrengsten samengevoegd overgeboekt naar de balansrekening.

Te factureren

   

  Nog niet afgehandeld:

  (Te factureren * tarief) - actueel onderhanden werk

  Afgehandeld:

  - actueel onderhanden werk

  Kostenerkenning
  (budget)

  Werkelijke kosten / (gebudgetteerde kosten * 100%)

  ((% gereed * gebudgetteerde omzet) - werkelijke omzet) - actueel onderhanden werk

  Omzeterkenning
  (budget)

  Werkelijke omzet /(gebudgetteerde omzet * 100%)

  ((% gereed * gebudgetteerde kosten) - werkelijke kosten) - actueel onderhanden werk

  OHW kosten en opbrengsten overboeken

  • 0% wanneer het project nog niet compleet afgehandeld is
  • 100% wanneer het project compleet afgehandeld is.

  Nog niet afgehandeld:(werkelijke kosten - werkelijke omzet) - actueel onderhanden werk

  Afgehandeld:

  - actueel onderhanden werk

  In tegenstelling tot de afgehandelde contractmethode worden bij deze methode de kosten en opbrengsten afzonderlijk overgeboekt naar de balansrekening.

  In tegenstelling tot de onderhanden werk methode 'OHW kosten en opbrengsten' maakt deze onderhanden werk methode gebruik van de tussenrekeningen 'Overboeken opbrengst naar OHW' en 'Overboeken kosten naar OHW' uit de project-instellingen.

  OHW kosten en opbrengsten

  • 0% wanneer het project nog niet compleet afgehandeld is
  • 100% wanneer het project compleet afgehandeld is.

  Nog niet afgehandeld:(werkelijke kosten - werkelijke omzet) - actueel onderhanden werk

  Afgehandeld:

  - actueel onderhanden werk

  In tegenstelling tot de afgehandelde contractmethode worden bij deze methode de kosten en opbrengsten afzonderlijk overgeboekt naar de balansrekening.

  In tegenstelling tot de onderhanden werk methode 'OHW kosten en opbrengsten overboeken' maakt deze onderhanden werk methode geen gebruik van de tussenrekeningen 'Overboeken opbrengst naar OHW' en 'Overboeken kosten naar OHW'. Dit betekent dat bij het genereren van het onderhanden werk de kosten en opbrengsten van de oorspronkelijke omzet/kosten rekeningen worden afgeboekt en worden opgeboekt op de balansrekeningen 'Omzet OHW' en 'Kosten OHW'. Hierdoor is er meer duidelijkheid in de werkelijke kosten, opbrengsten en onderhandenwerk.

   

   

   

       
   Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
   Category: On-line help files  Security  level: All - 0
   Sub category: Details  Document ID: 05.485.357
   Assortment:  Date: 26-09-2022
   Release:  Attachment:
   Disclaimer