One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 265 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 264 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
265SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 265 is beschikbaar vanaf 4-10-2021
265SP17 Professional Services Automation Een vakantieverzoek dat is aangemaakt via de Uren en kosten pagina werd niet getoond in de kalender (HF 84.740.748)
265SP17 CMDM Bij het samenvoegen van relaties werd de foutmelding 'Account Recode Operation Failed' getoond in ELIS (HF 84.805.525)
265SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 265 is beschikbaar vanaf 2-8-2021
265SP16 Algemene informatie Service pack 16 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 15. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
265SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 265 is beschikbaar vanaf 5-7-2021
265SP15 CRM Bij het samenvoegen van debiteuren kon een foutmelding verschijnen tijdens de synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise (HF 84.616.922)
265SP15 CMDM Bij het gebruik van CMDM kon het voorkomen dat batch update wijzigingen van artikelen via een background job niet werden gesynchroniseerd (HF 84.602.717)
265SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 265 is beschikbaar vanaf 8-6-2021
265SP14 Exact Salaris Plus Wanneer er geen verzoektype was gedefinieerd voor brutoloon kon het voorkomen dat er toch een verzoek werd gesynchroniseerd (HF 84.530.300)
265SP14 Professional Services Automation De foutmelding "edit: Not allowed reject" kon verschijnen bij het aanpassen van het product naar gereed (HF 84.502.385)
265SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 265 is beschikbaar vanaf 10-5-2021
265SP13 Algemeen en systeem Onjuist gedrag bij het valideren van de gebruikersnaam voor portaltoegang in een FID-omgeving (HF 84.460.392)
265SP13 Werkstroom Het kon voorkomen dat een document niet kon worden gekoppeld aan een verzoek wanneer de 'Overzicht: Rechten' in het document waren gedefinieerd (HF 84.394.860)
265SP13 Professional Services Automation De ingevoerde uren werden niet correct getoond wanneer een project als favoriet was vastgezet (HF 84.384.963)
265SP13 Professional Services Automation Wanneer de optie 'Kopiëren producten vanuit een ander project' werd gebruikt kon het voorkomen dat dubbele producten werden aangemaakt (HF 84.398.426)
265SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 265 is beschikbaar vanaf 5-4-2021
265SP12 Algemene informatie Service pack 12 bevat geen wijzigingen ten opzichte van service pack 11. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
265SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 265 is beschikbaar vanaf 8-3-2021
265SP11 Social Collaboration Het plaatsen van een poll met een aangepaste einddatum functioneerde niet correct (HF 83.403.137)
265SP11 Professional Services Automation Wanneer de omschrijving van een vastgezette regel een @-teken bevat verscheen een foutmelding op de uren en kosten pagina (HF
265SP11 Professional Services Automation Performance issue opgelost bij het invoeren van uren door meerdere gebruikers (HF 84.176.515)
265SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 265 is beschikbaar vanaf 19-2-2021
265SP10 CRM Bij het samenvoegen van relaties was het niet mogelijk om een relatie op de volgende pagina te selecteren (HF 84.215.888)
265SP10 Exact Salaris Plus Bij het aanmaken van een medewerker in Exact Synergy Enterprise werd de bankrekening niet gesynchroniseerd naar Exact Salaris Plus (HF 84.221.845)
265SP10 CRM Bij het samenvoegen van relaties kon een foutmelding verschijnen tijdens de synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise (HF 84.265.541)
265SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 265 is beschikbaar vanaf 2-2-2021
265SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
265SP9 Service Management Solution Bij het fiatteren van materiaal met een decimaal in de voorraadaantallen kon de melding 'Input string was not in a correct format' verschijnen (HF 84.220.943)
265SP9 CMDM Bij het kopiëren van artikelen in een CMDM omgeving werden de magazijnen niet correct gekopieerd (HF 84.129.083/84.129.083)
265SP9 CRM Het kon voorkomen dat een gebruiker met de juiste rechten een verkoopcyclusverzoek niet opnieuw kon indienen (HF 84.209.584)
265SP9 CMDM Het kon voorkomen dat artikelen niet correct naar alle divisies werden gekopieerd (HF 84.162.974)
265SP9 Algemeen en systeem De landcode voor Noord-Ierland werd niet aangemaakt (HF 84.190.038)
265SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 265 is beschikbaar vanaf 4-1-2021
265SP8 CRM Het was voor een CRM user niet mogelijk om een prospect van het soort 'persoon' aan te maken (HF 84.108.296)
265SP8 Professional Services Automation In specifieke situaties was het mogelijk om uren in te voeren voor andere medewerkers zonder over de benodigde rechten te beschikken (HF 84.094.404)
265SP8 ELIS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de ELIS oplossingen werden geactiveerd dor een beschadigde licentie (HF 84.072.295)
265SP8 Service Management Solution Performance verbetering bij het opvragen van het confguratieoverzicht (HF 84.120.976)
265SP8 HRM De geavanceerde instellingen voor de HRMkaart werden niet opgeslagen voor de specifieke divisie (HF 84.082.496)
265SP8 HRM Bijzonder tarief percentages 2021 (HF 84.069.459)
265SP8 HRM Wijzigingen bij openen loonjaar 2021 (HF 84.069.429)
265SP8 Professional Services Automation De capaciteitsplanning toonde een onjuiste gerealiseerde duur wanneer het gekoppelde HPR verzoek een negatieve duur had (HF 84.071.458)
265SP8 CMDM De CMDM conversion wizard pre-check toonde geen resultaten voor contactpersonen (HF 84.106.695)
265SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 265 is beschikbaar vanaf 7-12-2020
265SP7 SOI Bij het bewerken van een Excelbestand kon een foutmelding verschijnen (HF 83.989.262)
265SP7 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om de urenstaat in te dienen wanneer Totaal gerealiseerd >= Totaal geplande uren (HF 83.959.441)
265SP7 SOI Het was niet mogelijk om een contactpersoon te selecteren bij het uploaden van een document via SOI (HF 83.992.492)
265SP7 Service Management Solution Het was niet mogelijk om het contractdocument te bekijken in een omgeving met Report Server 2019 (HF 83.989.862)
265SP7 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor het inloggen met Federated Identity OAuth 2.0 (HF 83.984.259)
265SP7 Documenten Beveiligingsverbetering met betrekking tot documenten, koppelingwidgets en insluitenwidgets (HF 83.983.829)
265SP7 Service Management Solution Bij het wijzigen van de valuta van de relatie werd ook de valuta an het contract gewijzigd (HF 83.986.977)
265SP7 Service Management Solution Bij het fiatteren van een service activiteit kon de melding "Can't reopen/Delete: Project - Documents: Linked" verschijnen (HF 83.907.112)
265SP7 CRM Wanneer een verkoopkans werd heropend werd het laatste verzoek van de verkoopkans niet heropend (HF 83.997.185)
265SP7 Service Management Solution Bij het fiatteren van een service activiteit werd een voorraadcontrole uitgevoerd voor kostenartikelen (HF 83.981.836)
265SP7 Exact Integrator Er kon een foutmelding verschijnen bij het exporteren van verzoektypes (HF 84.024.717)
265SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 265 is beschikbaar vanaf 2-11-2020
265SP6 Service Management Solution Het kon voorkomen dat bij het prolongeren van contracten dubbele regels werden aangemaakt (HF 83.882.448)
265SP6 CRM Voor databases met een bepaalde karakterset kon het voorkomen dat de relatiecode en naam niet werden getoond op de relatiekaart (HF 83.774.367)
265SP6 Social Collaboration Het was mogelijk om een iframe in te sluiten in een post of aankondiging (HF 83.858.570)
265SP6 Exact Salaris Plus Na het aanmaken van een medewerker in Exact Synergy Enterprise kon bij de synchronisatie naar Exact Salaris Plus de melding "The remote server returned an error: (404) Not Found" verschijnen (HF 83.861.944)
265SP6 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering voor systeemgerelateerde webmethoden (HF 83.858.565)
265SP6 Documenten Beveiligingsverbetering voor de sysbrowser pagina (HF 83.858.534)
265SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 265 is beschikbaar vanaf 5-10-2020
265SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
265SP5 MS Exchange server connection Wijzigingen in verband met beëindigde ondersteuning voor Basic Authentication voor Exchange Web Services (EWS) voor het benaderen van Microsoft Exchange Online (HF 83.777.747)
265SP5 CMDM Bij de synchronisatie van artikelen kon een melding verschijnen op een ongeldige magazijnlocatie (HF 83.815.073)
265SP5 CMDM Bij het vernummeren van een kostenplaats kon het voorkomen dat deze niet werd aangepast in de medewerkerdivisies (HF 83.817.071)
265SP5 Algemeen en systeem Na delegatie was het niet mogelijk om uit te loggen (HF 83.832.598)
265SP5 CMDM Het was niet mogelijk om leveranciers samen te voegen (HF 83.763.216)
265SP5 Exact Expense Management Nieuw documenttype voor Exact Expense Management (HF 83.765.580)
265SP5 Exact Configurator Beveiligingsverbetering voor Exact Configurator (HF 83.795.445)
265SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 265 is beschikbaar vanaf 9-7-2020
265SP4 Documenten Bij het verwijderen van een document kon een foutmelding verschijnen (HF 83.548.643)
265SP4 CMDM Bij de synchronisatie van artikelen kon een melding verschijnen op een ongeldige magazijnlocatie (HF 83.693.248)
265SP4 Service Management Solution Het was niet mogelijk om een activiteit op te slaan wanneer de ID van de medewerker uit meer dan 5 cijfers bestond (HF 83.723.518)
265SP4 Exact Salaris Plus Verbeterde synchronisatie medewerkergegevens voor Exact Salaris Plus (HF 83.673.308)
265SP4 Algemeen en systeem De delegatiefunctie werkte niet goed in Google Chrome (HF 83.635.517/83.636.642)
265SP4 Professional Services Automation Wanneer het moeder- en kindproject hetzelfde hoofd product hadden reageerde het planscherm niet meer (HF 83.656.573)
265SP4 CMDM Bij het verwijderen van een relatie in Exact Synergy Enterprise werd deze niet verwijderd in Exact Globe Next (HF 83.641.015)
265SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 265 is beschikbaar vanaf 3-8-2020
265SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
265SP3 Social Collaboration De chat push notificaties functioneerden niet (HF 83.553.169)
265SP3 CRM Bij het omzetten van een offerte naar een naar verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 83.518.541)
265SP3 Exact Lightweight Integration Server Verbeterde logging wanneer er iets mis is met de licentie (HF 83.605.387)
265SP3 Service Management Solution Bij het toevoegen van regels aan een configuratie werden teveel regels toegevoegd (HF 83.600.036)
265SP3 Service Management Solution Performance verbetering bij het selecteren van een configuratie in een verzoek (HF 83.622.801)
265SP3 Algemeen en systeem De back office connectie functioneerde niet wanneer Exact Globe Next gebruik maakt van SQL authenticatie (HF 83.582.236)
265SP3 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de status van een activiteit niet werd aangepast naar 'gefactureerd' (HF 83.629.416/83.625.888)
265SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 265 is beschikbaar vanaf 3-7-2020
265SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
265SP2 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de activiteit was gefiatteerd maar de regels niet (HF 82.728.110/83.494.392)
265SP2 Professional Services Automation De OHW vrijgeven boeking werd niet gegenereerd op basis van de factuurdatum (HF 83.418.201)
265SP2 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering met betrekking tot documenten, koppelingwidgets en insluitenwidgets (HF 83.460.224)
265SP2 Service Management Solution In bepaalde browsers kon een melding verschijnen over onvoldoende rechten bij het bewerken van een service configuratie artikel (HF 83.480.389)
265SP2 Algemeen en systeem Wanneer er in een widget naar een ongeldige url werd verwezen kon het voorkomen dat de informatie op de workspace niet correct werd getoond (HF 83.488.226)
265SP2 Exact Salaris Plus Personeelsnummer verloning toegevoegd in de Exact Salaris Plus repair tool (HF 83.463.077)
265SP2 CRM De opmerkingen op de verkoopkanskaart werden niet correct getoond (HF 83.498.110/83.511.507)
265SP2 HRM Wanneer de begindatum of contract einddatum als zoekcriteria werden opgegeven kon een foutmelding verschijnen bij het zoeken (HF 83.506.881)
265SP2 SOI Voor nieuwe installaties toonde SOI de web url niet (HF 83.405.518)
265SP2 HRM Bij het aanmaken van een medewerker met een Te betalen waarde verscheen een foutmelding (HF 83.492.756)
265SP2 Algemeen en systeem Beveiligingsverbetering bij het opslaan van de Backoffice connections (HF 83.446.737)
265SP2 Service Management Solution Het kon voorkomen dat de status van een enkelvoudig service management verzoek niet werd bijgewerkt na het plannen van een activiteit via het planbord (HF 83.494.047)
265SP2 Algemeen en systeem Bij het activeren van proefmodules kon een foutmelding verschijnen (HF 83.541.237)
265SP2 Exact Salaris Plus Ondersteuning van Personeelsnummer verloning voor Exact Salaris Plus voor meervoudige verzoeken (HF 83.463.073)
265SP2 Social Collaboration Beveiligingsverbetering met betrekking tot Telerik control (HF 83.513.122/83.487.958)
265SP2 Exact Salaris Plus Mogelijkheid om een Exact Synergy Enterprise verzoek te synchroniseren naar een specifiek dienstverband (HF 83.463.062)
265SP2 Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus (HF 83.514.742/83.463.066)
265SP2 Exact Salaris Plus In het Salaris Plus overzicht worden de loonresultaten van meerdere dienstverbanden getoond (HF 83.463.071)
265SP2 Professional Services Automation Bij het uitvoeren van bulkacties voor verzoeken kon het voorkomen dat de controle op verplichte velden niet correct werd uitgevoerd (HF 83.483.548)
265SP2 Service Management Solution De omschrijving van sommige velden n bepaalde verzoektypes kon niet worden aangepast (HF 83.508.899)
265SP2 CRM Na het sluiten van een pagina werd de verkeerde workspace geopend (HF 83.444.437)
265SP2 Service Management Solution Het kon voorkomen dat een activiteit kon worden goedgekeurd terwijl de regels nog niet waren goedgekeurd (HF 83.548.837)
265SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 265 is beschikbaar vanaf 1-6-2020
265SP1 Algemene informatie Service pack 1 bevat geen wijzigingen ten opzichte van product update 265. Bekijk de andere tabbladen voor de wijzigingen in de andere service packs.
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.563.183
 Assortment:  Date: 04-10-2021
 Release: 265  Attachment:
 Disclaimer