One moment please...
 
Exact Financials   
 

Activa - Onderhoud: Samengestelde activa

Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Samengestelde activa]

Introductie

Het kan voorkomen dat u in uw onderneming activa heeft, die bestaan uit andere activa. In Exact Financials Enterprise noemen we dit een 'Samengestelde Activum'. Via [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Samengestelde activa] kunt u een eerder aangemaakt activum van het type 'hoofdactivum' samenstellen uit andere activa. Dit kunnen zowel 'normale' als 'hoofdactiva' zijn. U kunt op deze manier een activumstructuur opbouwen die zowel uit hoofdactiva en hun bijbehorende normale activa als losse normale activa bestaat.

N.B. Het afschrijven van de activa geschiedt op 'normaal activum' niveau. 

Uitleg van de velden

Activum
Geef hier het activum in dat u wilt gaan samenstellen. U kunt alleen activa kiezen van het type 'hoofdactivum'.

Invoermatrix - Structuur (linkerzijde)

Onder 'Structuur' ziet u de activa waaruit het samengestelde activum bestaat.

Begin
Het eerste veld is altijd 'Begin'. Wanneer u dubbelklikt op 'Begin' worden de onderliggende entiteiten (activa) getoond. Als u een nieuw samengesteld activum aanmaakt ziet u hier alleen de waarde 'Begin'. Klik met de rechtermuisknop op 'Begin' om een nieuw activum toe te voegen, dit kan ook via de knop 'Toevoegen'.

Invoermatrix - Entiteiten (rechterzijde)

Entiteitscode
Selecteer hier, middels CTRL+B/ F2 het activum dat u onder het hoofdactivum wilt koppelen. Dit kunnen zowel activa van het type 'normaal activum' als 'hoofdactivum' zijn. Indien u een hoofdactivum koppelt, kunt u achteraf op dezelfde wijze ook weer een activum koppelen van het type 'normaal activum'. In beide gevallen zal dit bijgewerkt worden in het samengestelde activum. Op deze manier kunt u de structuur zo uitgebreid maken als u wil. Zie hiervoor ook onderstaand voorbeeld:

Omschrijving
Hier wordt na kiezen van de entiteitscode automatisch de omschrijving van het activum getoond, deze kunt u niet wijzigen.


Exact Financials Enterprise > Activa > Stamgegevens activa > Onderhoud samengestelde activa

  

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.314.570
 Assortment:  Date: 23-03-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer