One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - BTW-compensatiefonds

Uitleg wet

Op 1 januari 2003 trad de Wet BTW-compensatiefonds in werking. Doel van deze wet is om het BTW-component niet langer een beslissende component te laten zijn bij het al dan niet uitbesteden van diensten of bij de aankoop van goederen door gemeentes en overheidsinstanties. Gemeentes en overheidsinstanties zijn daarmee de doelgroep van het BTW-compensatiefonds.

Binnen de huidige BTW-regels bepaalt het doel van de goederen of de betaalde BTW kan worden afgetrokken of niet. Als een gemeente of overheidsinstantie de goederen voor "overheidsdoeleinden" gebruikt kan de betaalde BTW niet worden afgetrokken. Als een ondernemersprestatie wordt geleverd kan de BTW wel worden afgetrokken. Een voorbeeld is als een gemeente als overheidstaak het "verzamelen van afval" heeft. Als zij hiertoe een nieuwe vuilniswagen wil aanschaffen, kunnen zij de betaalde BTW niet aftrekken. Een gemeente of overheidsinstantie die dezelfde dienst uitvoert, maar dan als "ondernemer" kan de BTW wel aftrekken en betaalt dus effectief minder.

Binnen de nieuwe wet kan de betaalde BTW op goederen of diensten aangeschaft voor overheidsprestaties wel worden afgetrokken. Dit gebeurt via een aparte aangifte die eveneens door de Belastingdienst zal worden behandeld.

 

Aanpassingen Exact Financials

Financiele instellingen (menupad BIF)
Bij de upgrade naar versie 3.20 wordt voor Nederlandse administraties een instelling toegevoegd aan de financiele instellingen met de naam BTW-compensatiefonds. Als deze wordt aangevinkt, wordt het mogelijk om in onderhoud BTW codes bij het aanmaken van een nieuwe BTW code van het type inkoop een tweede tabblad te vullen met gegevens over het percentage BTW te compenseren en het percentage niet-aftrekbare BTW.

 

Onderhoud BTW-codes
In onderhoud BTW codes hebben we een tweede tabblad toegevoegd met de naam BTW-compensatiefonds. Dit tabblad wordt actief bij het aanmaken van een nieuwe BTW-code van het type Inkoop en als men in de financiele instellingen onder het tabblad BTW de instelling BTW-compensatie heeft geactiveerd.


In het eerste tabblad geeft men bij BTW-percentage nog steeds het BTW-percentage op, het bedrag wat naar aanleiding van dit percentage wordt uitgerekend dient als uitgangspercentage voor de percentages die worden opgegeven in het nieuwe tabblad. De drie percentages die men kan opgeven moeten samen optellen tot 100, anders krijgt men de melding:De percentages BTW te compenseren wordt door de klant in overleg met de Belastingdienst vastgesteld. Het vast te stellen percentage hangt af van de verhouding waarin mensen met een overheidstaak en mensen met een ondernemerstaak van de ingekochte dienst/goederen gebruik gaan maken. Voor elk vastgesteld percentage zal een nieuwe BTW code moeten worden aangemaakt. Voor BTW die onder de OV-regeling valt of BTW die onder de BTW-28 regeling valt zullen aparte BTW codes moeten worden aangemaakt, opdat deze aan het juiste BTW vak kunnen worden gekoppeld. Nieuw in deze versie is tevens dat men bestaande BTW codes kan kopieren en op basis van deze gegevens een nieuwe BTW-code kan aanmaken.
 

Overzicht BTW-codes
Het overzicht BTW codes is aangepast zodat ook de nieuw in te geven BTW-compensatie percentages en de niet-aftrekbare BTW percentages worden weergegeven.

Onderhoud BTW-vakken
Aan het menupad Onderhoud BTW-vakken hebben we een type vak toegevoegd, namelijk BTW te compenseren.

 

BTW-compensatie aangifte
Naast de reeds bestaande menupaden voor de BTW-aangifte en de ICT-aangifte is een menupad toegevoegd voor de BTW-compensatie aangifte (menupad GBBB). Aangezien deze aangifte een kwartaalaangifte is, komt dit scherm standaard met het huidige kwartaal op. Verandert men het kwartaal, dan veranderen de periodes automatisch mee. Het vereveningspercentage komt standaard op met 95,00 en kan men alleen de eerste keer wijzigen. Is er eenmaal een definitieve aangifte gedaan, dan kan men dit percentage niet meer wijzigen. Dit percentage is voor 2003 vastgesteld op 95% voor gemeentes en regionale overheden en voor provincies op 96%.

De aangifte wordt via Word geprint en toont alleen in het geval men in het voorloopscherm kwartaal 4 heeft opgegeven ook gegevens in het vak  "Opgaaf compensabele BTW over 2003". Hierbij gaan we ervan uit dat de aangiftes over de eerste drie kwartalen definitief zijn gemaakt. Gegevens over de eerste drie kwartalen die nog niet definitief zijn gemaakt, ziet men ook nog niet terug in het eerdergenoemde vak. De layout die gebruikt wordt heeft de naam BTWcomp.doc en wordt tijdens de installatie in de directory layout/vat geplaatst. Als de layout hier niet gevonden kan worden krijgt men hier een melding over en kan de aangifte niet worden gedaan.

Het vak Verzoek toepassing minimumuitkering over 2003 wordt op dit moment nog niet gevuld. Het vak hoeft ook pas tijdens de aangifte over het 4e kwartaal worden gevuld. In een van de komende releases bieden wij de gebruiker de mogelijkheid deze gegevens via opvraagbare BTW-vakken te laten vullen.

Overzicht "Op basis van BTW-historie"
Als in de financiele instellingen (menupad BIF) de optie BTW-compensatie aanstaat, wordt vanaf versie 3.20 een ander overzicht "Op basis van BTW-historie opgestart". Om ruimte te maken voor de nieuw toegevoegde kolommen "Compensatiebedrag" en "Niet-aftrekbare BTW" zijn de kolommen in vreemde valuta verwijderd. Ook het verdichte overzicht is aangepast. In het geprinte overzicht is de header aangepast, daarin wordt nu een extra regel geprint met de extra percentages die men nu in onderhoud BTW codes kan aangeven.(BTW te vorderen, BTW te compenseren en niet-aftrekbare BTW). 

 

Demodata administratie 621
Voor nieuwe klanten die vanaf cd installeren is de data die in de demo-administratie 621 wordt ingelezen aangepast. In het financieel jaar zitten voor elk van de 4 kwartalen transacties zodat men als men voor de eerste drie kwartalen een definitieve aangifte doet, de aangifte voor het 4e kwartaal in alle velden van de eerste 2 vakken data oplevert. Als men met deze aangepaste administratie 621 werkt, heeft men in andere Nederlandse administraties automatisch dezelfde BTW-vakken en BTW-totaalvakken. In de demo-administratie zijn ook 4 nieuwe BTW-codes aangemaakt (21,22,23,24) specifiek voor BTW-compensatie binnenland, BTW-Compensatie buitenland, BTW-28 regeling en de BTW-OV regeling.

 


Exact Financials > Finance > Startpagina BTW > BTW compensatiefonds

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.589.854
 Assortment:  Date: 10-04-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer