One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

System - Gebruikersinstellingen

[Bestand, Gebruikersinstellingen]

Introductie

Bepaalde instellingen binnen Exatc Financials zijn persoonlijke instellingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de taal waarin de menu's worden weergegeven. Deze persoonlijke instellingen gaan over administraties heen en kunnen worden geconfigureerd via [Bestand, Gebruikersinstellingen] (mits u rechten hebt tot dit menupad). De gebruikersinstellingen kunnen tevens centraal worden geconfigureerd door uw applicatiebeheerder via [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

Uitleg van de velden

Gebruikers-ID
In dit veld wordt de gebruikers-ID (ookwel gebruikersnaam) weergegeven. Als de gebruiker eenmaal is bewaard, kan de gebruikers-ID niet meer worden gewijzigd. De omschrijving is alleen te wijzigen bij het benaderen van de gebruikersinstellingen via [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

Tabblad -Algemeen

Printer: Portrait
Geef aan welke printer u standaard wilt aansturen voor het afdrukken van overzichten en verslagen op staand formaat. Gebruikersprinters definieert u in [Systeem: Applicatie, Printers, Gebruikersprinters, Onderhoud].

Printer: Liggend
Geef aan welke printer u standaard wilt aansturen voor het afdrukken van overzichten en verslagen op liggend formaat. Gebruikersprinters definieert u in [Systeem: Applicatie, Printers, Gebruikersprinters, Onderhoud].

Multi taal
Selecteer de door u gewenste multitaal. De multitaal zorgt ervoor dat in overzichten de omschrijving van de entiteiten in de hier geselecteerde taal wordt getoond. Als u gebruik wilt maken van de reguliere omschrijvingen, laat u dit veld leeg.

Taal
Kies hier de applicatietaal. De applicatietaal bepaalt de taal van de door de programmatuur getoonde labels en omschrijving in de schermen en menu's.

Datumweergave
Hier kunt u aangeven op welke wijze data in de applicatie worden gepresenteerd voor zowel invoerapplicaties als overzichten. U kunt kiezen voor:

  • dmj: de europese notatie (dag / maand / jaar)
  • mdj: de amerikaanse notatie (maand / dag / jaar)

Numerieke weergave
Geef aan op welke wijze Exact Financials bedragen dient weer te geven. U kunt kiezen voor:

  • Amerikaans: Als u kiest voor de Amerikaanse weergave zal de "," als duizendtal separator worden gebruikt en de "." om de decimalen aan de te duiden.
  • Europees: Voor de Europese weergave worden respectievelijk de "." als duizendtal separator gebruikt en de "," om de decimalen aan te geven.

Automatisch bedrijf
Indien u deze instelling activeert zal na het inloggen automatisch de laatst gebruikte administratie worden geopend. Als u deze optie niet activeert zal u bij het opstarten worden gevraagd aan te geven in welke administratie u wilt werken.

Voorkeursmenu
Geef aan in welk menu u wilt beginnen met werken, direct na het inloggen.

Tabblad - Beveiliging

Wijzig: Wachtwoord
Markeer deze optie als u uw wachtwoord wilt wijzigen.

Wachtwoord
Als u de optie 'Wijzig: wachtwoord' heeft geactiveerd kunt u hier uw huidige wachtwoord invoeren.

Nieuw wachtwoord
Als u de optie 'Wijzig: wachtwoord' heeft geactiveerd kunt u hier uw nieuwe wachtwoord invoeren.

Let op! Indien wachtwoordbeheer ingesteld is dan kunnen er restricties gelden voor de minimale lengte van uw wachtwoord. Ook kunnen oude wachtwoorden dan niet hergebruikt worden.

Bevestig nieuw wachtwoord
Als u de optie 'Wijzig: wachtwoord' heeft geactiveerd kunt u hier uw nieuwe wachtwoord bevestigen.

Tabblad - Export

Microsoft Excel
Markeer deze optie als u overzichten naar Microsoft Excel wenst te exporteren. De gegevens worden in een Microsoft Excel XML-bestand geplaatst die vervolgens automatisch door Microsoft Excel wordt geopend. Gebeurt dit laatste niet, controleer uw Microsoft Office installatie.

OpenDocument
Markeer deze optie als u overzichten naar OpenOffice spreadsheets wenst te exporteren. De gegevens worden in een bestand geplaatst met de extensie .fods wat geopend wordt met OpenOffice.

PDF
Markeer deze optie als u overzichten in een PDF formaat wenst te kunnen exporteren. Geef in het bijbehorende veld de standaard PDF printerdefinitie aan.

CSV
Markeer deze optie als u overzichten direct naar een csv-bestand (kommagescheidenbestand) wenst te exporteren. Geef in het bijbehorende veld het standaard exportpad van de gegenereerde uitkomsten aan. Bijvoorbeeld 'C:\temp\'.

ASCII
Markeer deze optie als u overzichten direct naar een vaste breedte ASCII-bestand wenst te exporteren. Geef in het bijbehorende veld het standaard exportpad van de gegenereerde uitkomsten aan. Bijvoorbeeld 'C:\temp\'.

Tabblad - Stijl

Webclient
Toon alle menu items
Activeer deze instelling wanneer alle menupaden getoond moeten worden, ongeacht of een gebruiker rechten heeft. Als deze instelling is uitgeschakeld worden alleen de paden getoond waar de gebruiker rechten heeft. Deze instelling wordt automatisch geactiveerd, en kan niet worden gewijzigd als de instelling 'Rechtencontrole achteraf' actief is. Zie: [Autorisatie].

Toon pad in kop
Activeer deze instelling indien u het actieve menupad getoond wil zien in de titelbalk.

Stylesheet
Selecteer de stylesheet voor uw WebClient interface.

Tabblad - Web UI 

Stylesheet
Selecteer de stylesheet voor uw Webbrowser user interface. 

Gebruiken: Tegelmenu
Selecteer deze optie wanneer u bij het starten direct in het menu Favorieten wilt beginnen

 


Exact Financials > Inrichting Systeem > Gebruikersinstellingen


 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.496.030
 Assortment:  Date: 21-06-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer