One moment please...
 
 
Exact Compact   
 

Handelingen voor Incasso in Exact Compact

Introductie

Met de module Incasso kunt u openstaande posten van debiteuren automatisch innen. Met automatische incasso kunt u vorderingen direct van de bankrekening van uw debiteur opnemen, mits u daartoe de toestemming van de debiteur heeft. Dankzij de automatische incasso zult u minder werk en tijd hoeven te steken in debiteurenbeheer, met name waar het gaat om debiteuren die regelmatig openstaande posten hebben.

Uitleg

Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten.

SEPA incasso-opdracht

Een SEPA incasso kunt u uitvoeren via [Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Incassobatch beheren]. De stappen voor een SEPA incasso zijn als volgt:

 1. Zorg ervoor dat bij het onderhoud van het betaalmiddel op het tabblad 'Instellingen' de optie 'SEPA Incasso opdrachten' is aangevinkt en dat de Incassant ID is opgegeven. Voor meer informatie, zie Betaalmiddelen onderhouden.
 2. Zorg ervoor dat het veld IBAN bij de bankrekening van de debiteur is gevuld. Voor meer informatie, zie Bankrekeningen onderhouden.
 3. Bepaal de gewenste methode voor de gevraagde incassodatum berekening en stel deze in in de sectie SEPA in de bankinstellingen. Voor meer informatie, zie Instellingen Bank.
 4. U biedt een machtiging voor de Europese incasso aan aan de debiteur.
 5. De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar u.
 6. U archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast. Voor meer informatie, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
 7. In het geval van het incassomachtiging type B2B dient uw klant de machtiging kenbaar te maken bij zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
 8. Maak een boeking of voer een factuur in met een betalingsconditie waarvan de betalingswijze op 'Incasso' staat.
 9. Controleer vervolgens de incasso-advieslijst (Deze stap is een controle en is niet verplicht).
 10. U zorgt ervoor dat er aan de te incasseren termijnen een incassomachtiging is gekoppeld. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een incassomachtiging koppelen aan een termijn?.
 11. U kent een runnummer toe aan de te incasseren termijnen. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Toekennen' bij Incassobatch beheren. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren.
 12. U stuurt een vooraankondiging (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. Voor meer informatie, zie Hoe kan ik een voornaankondiging afdrukken?.
 13. U verwerkt de incassobatch. Dit kunt u uitvoeren middels de knop 'Verwerken' bij Incassobatch beheren. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren.

Niet-SEPA incasso opdracht

Met Exact Compact kunt u een niet-incassorun aanmaken via [Compact, Betaaldmiddelen, Incasso's, Incasso]. Compact maakt deze incasso-run aan met de openstaande posten van uw debiteuren. Een incasso-run die u heeft aangemaakt, dient u vervolgens te verwerken, zodat het incasso-bestand aangemaakt wordt.

Het selecteren van de posten die middels een automatische incasso geïncasseerd gaan worden, kan via het menupad [Compact, Betaaldmiddelen, Incasso's, Incasso].

 1. Maak een boeking of voer een factuur in met een betalingsconditie waarvan de betalingswijze op 'Incasso' staat.
 2. Controleer vervolgens de incasso-advieslijst (Deze stap is een controle en is niet verplicht).
 3. Ga vervolgens naar het menupad [Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Incasso]. Hier kunt u na het ingeven van de selectiecriteria de gewenste incassoposten selecteren en verwerken. Let hierbij op dat u hier enkel boekingen ziet staan, waarvan de betalingswijze 'Incasso' is. Boekingen met een andere betalingswijze ziet u hier niet. Als de incasso-run is verwerkt, is het incassobestand aangemaakt. Dit bestand kunt u in uw telebankierpakket inlezen of versturen naar uw bank.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 29.812.098
 Assortment:  Date: 11-11-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added