One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verwerken kassamutaties

Introductie

Zodra de kassabonnen zijn aangeslagen in [POS, Invoer, Kassa] moeten de kassamutaties invloed krijgen in de financiële- en voorraadadministratie, hiervoor dienen de kassamutaties verwerkt te worden.

 

Uitleg van de velden

Middels menupad [POS, Invoer, Verwerken] kunt u de aangeslagen kassabonnen gaan verwerken, wanneer u dit menupad activeert krijgt u onderstaand scherm te zien: 

In dit scherm heeft u de volgende keuze mogelijkheden:

Verwerken
Proef: de kassabonnen worden niet verwerkt, dit dient slechts als controle of de bonnen verwerkt kunnen worden. 
Definitief: De kassabonnen worden verwerkt en de mutaties worden aangemaakt in de financiële- en voorraadadministratie 

Automatisch
Wanneer 'Automatisch' is aangevinkt, zullen kassabonnen en facturen uit E-POS automatisch verwerkt worden en in de financiële administratie worden opgenomen.  De checkbox 'Automatisch' is alleen te selecteren indien 'Selectief' niet staat aangevinkt.

Zodra de optie 'Automatisch' wordt aangevinkt, is de knop 'Start' onder in beeld ook actief. Tevens wordt de optie 'Definitief' automatisch aangevinkt. Wanneer op 'Start' wordt gedrukt, worden op de achtergrond automatisch de POS facturen verwerkt. Het scherm wordt hierna geminimaliseerd weergegeven in de taakbalk van de computer.



Indien er bonnen worden verwerkt, zal het icoon van het automatisch verwerken veranderen zodat zichtbaar is dat er POS facturen worden verwerkt.

Interval 
In de 'Interval' kan worden aangegeven hoe vaak automatisch verwerkt moet worden. Hier kan een waarde worden ingevuld tussen de 0 en 720 minuten. Als hier bijvoorbeeld 10 is ingevuld, zal het systeem iedere 10 minuten controleren of er facturen in E-POS staan en als deze er zijn, worden deze verwerkt.

Selectief
Actief: u kunt in het selectie scherm aangeven welke bonnen u wilt verwerken (met <CTRL> kunt u meerdere bonnen selecteren). 
Niet Actief: Alle bonnen die aan de ingegeven selectiecriteria (Magazijn en/of Kassa) voldoen worden verwerkt.
Selectief is alleen beschikbaar indien 'automatisch' niet is aangevinkt.

Selectiecriteria
Magazijn: Wanneer de kassabon is aangeslagen op een kassa welke aan het geselecteerde magazijn is gekoppeld dan wordt deze bon getoond/verwerkt
Kassa: Wanneer de kassabon is aangeslagen op de geselecteerde kassa dan wordt deze bon getoond/verwerkt

Zodra u de gewenste selectie heeft gemaakt kunt u de verwerking (proef of definitief) starten door middel van de knop 'Verwerken':

Na afloop kunt u op het tabblad 'Voortgang' controleren of de bonnen verwerkt zijn, is dit niet het geval dan wordt in de kolom Fouten aangegeven wat er incorrect is.

Na het verwerken van de kassamutaties worden er drie soorten boekingen aangemaakt: de betaling, de omzetboeking en de kostprijsboeking. De boekingen worden aangemaakt in de dagboeken die zijn ingesteld in de instellingen in [Systeem, Algemeen, Instellingen]. De omzetboeking komt terecht in het verkoopboek, de kostprijsboeking loopt via het memoriaal en de betaling wordt geregistreerd in het kasboek (contant) of het memoriaal (in het geval van een EFT betaling).

De boekingen zijn reeds financieel verwerkt en kunnen niet meer gewijzigd worden


De boekingen zijn:

Kasboek:
Kas 25  
Aan Debiteuren (Baliedebiteur)   25
 
Verkoopboek:
Debiteuren (Baliedebiteur) 25  
Aan BTW   5
Aan Omzet   20
 
Memoriaal:  
Kostprijs 18  
Aan Voorraad   18


U kunt alle boekingen opvragen via de grootboekkaarten [Financieel, Grootboek, Kaarten]. Hier kunt u zoeken op de gebruikte grootboekrekeningen. Als u op de knop 'Onze referentie' klikt, verschijnt het onderstaande transactiescherm

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.345.009
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer