One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Printen

Binnen Exact Financials Enterprise is het mogelijk om overzichten (zoals bijvoorbeeld een balans over een overzicht op openstaande posten) en/of formulieren lay-outs (zoals herinneringen, verkoopfacturen, betaalspecificaties enz) af te drukken. Voor beide typen output geldt dat de informatie in een PDF bestand kunnen worden "afgedrukt" of naar een reguliere printer worden gestuurd. Voor beide situaties dienen in Exact Financials Enterprise printers te worden gedefinieerd. De configuratie van printers verloopt via de volgende stappen:

Printerdefinities voor reguliere printer vastleggen

Alvorens een printer als gebruikersprinter te kunnen aanwijzen, dienen de stuurcodes van de door uw gehanteerde printer te worden vastgelegd in [Systeem: Applicatie, Printers, Printerdefinities, Onderhoud]. Het definiëren van een printer houdt in:
  • De printer een naam geven
  • Controleren / Veranderen van de printer stuurcodes (strings)
De meest gebruikte printers worden ondersteund door Exact Financials Enterprise. De printer strings zijn voor deze printers al voorgedefinieerd. Alleen wanneer u een nieuwe printer invoert, zult u handmatig de printer strings moeten invoeren. Printer strings kunnen worden gevonden in de handleiding van uw printer. Nadat u uw printers heeft gedefinieerd kunt u ze selecteren tijdens het aanmaken van een gebruikersprinter.

Printerdefinities voor PDF printer vastleggen

Als u gebruik wilt maken van een pdf-printer om formulieren lay-outs te printen, (zoals onder andere herinneringen, verkoopfacturen enz), dan dient u een aparte pdf-printerdefinitie aan te maken. De standaardwaarden verschijnen in beeld bij het aanmaken van een printerdefinitie welke begint met de letters "pdf". Zie [PDF-document stuurcodes] voor een lijst van ondersteunde stuurcodes voor het afdrukken in pdf-formaat. Vervolgens maakt u een aan deze printer gedefinieerde gebruikersprinter aan voor zowel "staande" als "liggende" overzichten. Let op dat de bestandsnaam welke wordt opgenomen in de uitvoerpoort eindigt op ".pdf".

Gebruikersprinters aanmaken

U kunt in uw operating system uw eigen gebruikersprinters definiëren. In Exact Financials Enterprise kunnen deze printers worden geselecteerd en indien nodig worden veranderd. Zie [Systeem: Applicatie, Printers, Gebruikersprinters, Onderhoud].

Formulierenprinter definiëren

Het is ook mogelijk uw eigen formulierprinters te definiëren. Dit stelt u in staat sommige printers te 'reserveren' voor het afdrukken van specifieke formulieren. Wanneer een gebruiker een formulier print zal de formulierprinter voorrang krijgen op de standaard printer. Zie [Systeem: Applicatie, Printers, Formulierenprinters;Onderhoud].
 

Exact Financials EnterpriseSysteem > Applicatie: Printers

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.611.984
 Assortment:  Date: 13-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer