One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Transactie totalen

Introductie

U kunt vanaf Product Update 395 gebruik maken van balanstabellen. Balanstabellen bevatten de totalen van bepaalde transacties waardoor verschillende overzichten sneller zijn op te vragen wanneer u gebruik maakt van de balanstabellen. Standaard is de optie voor het gebruik maken van de balanstabellen geactiveerd wanneer u uw administratie heeft bijgewerkt naar Product Update 395 of hoger. Via de knop 'Transactie totalen' in de tabel lijst [Systeem, Algemeen, Tabel lijst] kunt u de instellingen van de balanstabellen beheren. Om de tabellijst te kunnen benaderen dient u in de beveiligingsinstellingen van MS SQL Server aan te geven dat u gebruik maakt van de 'SQL Server and Windows Authentication mode'.

Wanneer u gebruik maakt van balanstabellen wordt voor verschillende overzichten gebruik gemaakt van balanstabellen die de totalen van de transacties bevatten. Deze gegevens zijn hierdoor sneller op te vragen. Dit betreft de volgende gegevens:

 1. Beginsaldo van kas/bank dagboeken.
 2. Beginsaldo totalen van de grootboekkaarten.
 3. Totalen op de debiteuren/crediteurenkaarten
 4. Voorraadtotalen (vrije en beschikbare voorraad)

  Het berekenen van het totaal op basis van deze tabellen is alleen van toepassing in de volgende situaties:
Onderdeel Van toepassing op Niet van toepassing op
Bank/kas dagboeking
 • Aanmaken van nieuwe boekingen
 • Bewerken van boekingen
 
Grootboekkaart
 • Tonen: Kaart
 • Filter: Gekoppeld/Ontkoppelt
 • Datumfilter (datum, rapportage datum, periode)
 • Tonen: Sluitposten
 • Tonen: Doorverdeelde kostenmutaties
 • Beveiligingsniveau
 • Verborgen totaal aantal
 • Verborgen totaal bedrag
 • Vreemde valuta
 • Datum filter (leverdatum)
 • Filter: Transactie
 • Filter: Type
 • De criteria in de filter
Debiteuren/crediteurenkaart
 • Tonen: Kaart
 • Filter: Onverwerkt
 • Datumfilter (datum, rapportage datum, periode)
 • Beveiligingsniveau
 • Verborgen totaal aantal
 • Verborgen totaal bedrag
 • Vreemde valuta

 

 • Datum filter (leverdatum)
 • Filter: Transactie
 • De criteria in de filter
Voorraadposities
 • Filter: Magazijn
 • Filter Peildatum
 • Alle criteria in de filter
 

Naast de hierboven genoemde onderdelen heeft de performance verbetering ook invloed op het volgende:

 • Bij het invoeren van verkooporders kunt u in het veld 'Leverdatum' middels <F4> het voorraadcontrole scherm openen. Wanneer u dit scherm opent voor een maakartikel met een structuur kunt u middels de knop 'Onderdelenlijst' de onderdelen bekijken. Wanneer de onderdelen een voorraad hebben heeft het openen van dit scherm tevens profijt van de performance verbetering.
 • Bij het wijzigen van de leverdatum van een order middels de knop 'Wijzigen' in het selectiescherm voor het invoeren van verkooporders.
 • Het scherm voor het loskoppelen van artikelen. (Bij het onderhoud van een magazijn kunt u middels de knop 'Toekennen: Artikelen' het koppelscherm openen. In dit scherm kunt u artikelen die u reeds heeft toegekend weer ontkoppelen via de knop 'Loskoppelen'.)

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.423.690
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 395  Attachment:
 Disclaimer