One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Werkstroom: Fiatteren van inkoopfacturen, financiele-, budgetautorisatie-, budgetboekingen en/of stamgegevens

In Exact Financials Enterprise kunt u voor inkomende facturen en financiele-, budgetautorisatie-, budgetboekingen en/of nieuwe stamgegevens maar ook voor wijzigingen in bepaalde velden van stamgegevens verplicht stellen dat deze gefiatteerd moeten worden voordat deze verder verwerkt kunnen worden. Het fiatteren wordt middels condities geregeld. In de condities kunnen meerdere mogelijke fiatteurs ingesteld worden maar ook dat er door meerdere fiatteurs goedgekeurd moet worden. Middels formules kan in de conditie een voorwaarde waaronder de conditie geldig is ingesteld worden. Bij het aanmaken van een entiteit (financiele boeking of inkomende factuur) zullen de geldende condities leiden tot het aanmaken van taken die door de verantwoordelijke gebruikers goedgekeurd kunnen worden.

De entiteit doorloopt een aantal statussen:

  1. open
  2. gedeeltelijk goedgekeurd
  3. goedgekeurd

Een entiteit met de status 'Open' of 'Gedeeltelijk goedgekeurd' kan niet worden onderhouden. 

Als een entiteit is afgekeurd, dan kan deze opnieuw worden bewerkt waarna de condities opnieuw worden toegepast en nieuwe taken zullen worden aangemaakt.


In het menu [Systeem: Inrichting, Werkstroom, Onderhoud] definieert u de werkstroom. Dat wil zeggen het aantal fiatteurs, de mogelijke fiatteurs en de voorwaarden (formule) waaraan een boeking of inkoopfactuur moet voldoen.

In het menu [Systeem: Applicatie, Werkstroom] kunt u via de taken fiatteren of verwerpen.
Het fiatteren danwel verwerpen kan batch gewijs in de menupaden [Systeem: Apllicatie, Werkstroom, Fiatteren] en [Systeem: Apllicatie, Werkstroom, Verwerpen].

Een andere mogelijkheid om te fiatteren/verwerpen is vanuit een overzicht van de entiteit. Daar kan per regel, met de rechter muisknop een context menu geopend worden waar het fiatteren, verwerpen (en bewerken) gekozen kan worden. Bij de keuze van verwerpen wordt een notitieveld geopend waarin de reden van verwerpen ingegeven kan worden. De reden zal bij het opnieuw openen van de entiteit getoond worden.

Er kan in de overzichten een speciaal rapport gebouwd worden waarin ook de status van de entiteit is opgenomen.

 

Let op: U kunt nog steeds gebruik maken van de bestaande manier van fiatteren van inkoopfacturen zoals u gewend bent. Dit is een nieuwe extra mogelijkheid om te fiatteren! 


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem > Werkstroom: Fiatteren van inkomende facturen en financiele-, budgetautorisatie-, budgetboekingen en/of stamgegevens

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 27.275.405
 Assortment:  Date: 13-10-2021
 Release: 7.21  Attachment:
 Disclaimer