One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Toegang - Inloggen

Bij het opstarten van AEC wordt standaard in het aanmeldscherm een gebruikersnaam ingevuld. Als in de module Toegang bij de vermelde gebruiker geen wachtwoord is ingevuld en de gebruikersnaam is hetzelfde als de gebruikersnaam in Windows dan zal het programma automatisch opstarten zonder aanmeldscherm. Wachtwoorden van gebruikers wijzigen of verwijderen kan alleen de Beheerder (of gebruikers met rechten op deze module) in de module Toegang onder Stamgegevens. Hier kunnen gebruikersgegevens gewijzigd worden.

 

Als de AEC-gebruikersnaam niet hetzelfde is als die in Windows, dan kan ook in de snelkoppeling, waarmee de software opstart, een optie (parameter) worden toegevoegd zodat automatisch de AEC-gebuikersnaam wordt ingevuld in het aanmeldscherm en eventueel het wachtwoord (dit laatste wordt uiteraard niet aangeraden). Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kies voor 'Eigenschappen'.

 

In het gedeelte Target/Doel, kunt u aan het einde van de regel de gebruikersnaam en eventueel ook het wachtwoord plaatsen. Is de gebruikersnaam bijvoorbeeld 'jan' en het wachtwoord '12345' dan moet achter AECObj.exe eerst een spatie en daarna /u:jan:12345 worden geplaatst. De complete regel in het Doel is dan:
"C:\Program Files (x86)\Exact AEC\AECobj.exe" /u:jan:12345
Als het wachtwoord er niet bij gezet wordt in deze regel, dan verschijnt bij het opstarten het normale aanmeldscherm met alleen de gebruikersnaam ingevuld, er moet dan zelf nog een wachtwoord ingeven worden. Is zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord ingevuld dan wordt bij het opstarten geen inlogscherm meer getoond. Het gevolg is natuurlijk wel dat iedereen vanaf dit werkstation nu kan opstarten onder deze gebruikersnaam. Er wordt nu niet meer om een inlognaam en wachtwoord gevraagd. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 26.061.036
 Assortment:  Date: 26-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer