One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release Notes Exact Globe Next Product Update 419

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 419 ten opzichte van voorgaande release. Voordat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt. 

Product update 419 is vanaf 3 januari 2020 algemeen beschikbaar.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Oude btw-, icp-, en loonaangiftes zijn te bekijken via Verzenden via Digipoort Vanaf deze product update kunt u de oude btw-, icp- en loonaangiftes ook bekijken via het menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Aangiftebeheer ➔ Verzenden via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID={c3f8bb8f-f1a1-4d81-b7f2-36459c19d719}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Exact Shared Cloud Services account kan worden bijgewerkt via de administratie-instellingen Via de nieuwe optie Bestaand account bijwerken naar een ESCS account in de sectie Exact Shared Cloud Services in de administratie-instellingen kunt u nu uw bestaande account bijwerken naar een Exact Shared Cloud Services (ESCS) account. DocView.aspx?DocumentID={d500abcb-49c0-4b49-b0ff-d5fa6ae01dc1}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Verbetering bij het elektronisch indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort DocView.aspx?DocumentID={1a7f6290-5a1a-4a79-a0a4-c911f92923f7}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Veld 5d uitgeschakeld in de BTW-aangifte Vanaf deze productupdate is het veld 5d uitgeschakeld in het BTW -aangiftescherm DocView.aspx?DocumentID={a426d1b8-1382-47d7-94d2-a31d1ff33ef6}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2020 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2020 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={92232df2-7c18-4555-b0b4-b540baa6d645}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Bankrekeningen van relaties bekijken zonder het functierecht 'Bankrekeningnummers van relaties onderhouden' Vanaf deze product update is er een verbetering doorgevoerd met betrekking tot het bekijken van bankrekeningen van relaties voor gebruikers die niet beschikken over het functierecht Bankrekeningnummers van relaties onderhouden. DocView.aspx?DocumentID={2659c5d1-426f-40cc-943b-c54c355e9c0e}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow    Verbetering bij SEPA betalingen naar landen buiten de SEPA zone Het is nu mogelijk om voor niet-Euro betalingen en Euro betalingen naar landen buiten de SEPA zone het type toeslag te definiëren. DocView.aspx?DocumentID={05ba8368-932a-4094-a01e-ee106a0ab858}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Kortingsbedrag opgenomen in het bedrag van de verkoopprijs Bij het verwerken van een factuur kunt u de factuur genereren in het UBL formaat. Vanaf deze product update is het kortingsbedrag opgenomen in het bedrag van de verkoopprijs. DocView.aspx?DocumentID={d279b59e-dbee-4deb-9633-f3fbbd495585}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Dagboeknummer beschikbaar op de (credit)factuurlay-outs Het is nu mogelijk om het dagboeknummer toe te voegen op de lay-outs van de facturen, creditnota's, directe facturen en directe creditnota's. DocView.aspx?DocumentID={57fa9be0-04b3-47ba-8f7e-49b828ba6c94}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   BTW-nummer ondersteunt Modulus 97-waarde in combinatie met Elfproef-waarde In verband met de introductie van de AVG-regelgeving en ter bescherming van de persoonlijke gegevens van ZZP'ers, heeft de Nederlandse belastingdienst het BTW-identificatienummer vervangen door een nieuw nummer; het OB-nummer. Voorheen werd het sofi-nummer van de ZZP'ers gebruikt als BTW-nummer. DocView.aspx?DocumentID={41ba91e1-bba0-4cc6-9b69-728b2d07b2c8}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   BTW-nummer voor ZZP'ers beschikbaar Vanaf deze productupdate ondersteunt Exact Globe Next het OB-nummer voor ZZP'ers. Deze verbetering zal worden aangebracht om de persoonlijke informatie van ZZP'ers te beschermen, waarbij het burgerservicenummer van de natuurlijke personen van de eenmanszaken niet langer als btw-nummer zal worden gebruikt. DocView.aspx?DocumentID={01727b41-f5e1-434f-b281-12cd42465737}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   Kamer van koophandel informatie beschikbaar in een licentie met E-account Vanaf deze product update is het veld Nummer kamer v. koophandel beschikbaar bij het onderhoud van de debiteuren en crediteuren wanneer uw licentie E-account bevat. DocView.aspx?DocumentID={84dd85be-29ef-48aa-91a8-0bdc313b5427}&NoSubject=1&NoHeader=1
Purchase to Pay Algemeen Integratie en synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Purchase to Pay Vanaf product update 419 is de integratie en synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Purchase to Pay mogelijk. DocView.aspx?DocumentID={b67aa0d8-9d94-49f2-9e97-5e5fec5c8a15}&NoHeader=1&NoSubject=1
Purchase to Pay Algemeen Migratietool beschikbaar voor migreren van de Exact Globe Next stamgegevens naar Exact Purchase to Pay Vanaf deze product update is een migratietool beschikbaar voor het migreren van de Exact Globe Next stamgegevens naar Exact Purchase to Pay. DocView.aspx?DocumentID={c37d9d40-251d-495c-afc0-67997b33829e}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanlevering via UPA voor pensioenfonds AZL voor cao levensmiddelen en Cao Melk- en Zuiveldetailhandel Vanaf 1 januari 2020 is het Pensioenfonds AZL voor CAO Levensmiddelen (1710) en CCAO Melk- en Zuiveldetailhandel (1711) overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). DocView.aspx?DocumentID=%7b5a58520f-fc75-4ae4-83a8-d84da38cac95%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanlevering via UPA voor Centric fondsen Voor de Centric fondsen dient vanaf loonjaar 2020 aangifte gedaan te worden volgens UPA (Uniforme Pensioenaangifte) berichtformaat. DocView.aspx?DocumentID={4663d1c8-b0e8-4ee5-b31c-fe00edaf7194}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanlevering via UPA voor TKP fondsen Voor de TKP fondsen dient vanaf loonjaar 2020 aangifte gedaan te worden volgens UPA (Uniforme Pensioenaangifte) berichtformaat. DocView.aspx?DocumentID={fe01f8ff-e3bc-40b9-ae4f-0c4df19c25a2}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Uren voor product OOAFB worden aangeleverd in de pensioenaangifte voor APG bouw Vanaf 1-1-2020 worden de uren voor product OOAFB bij opdrachtgever Bouw aangeleverd in de pensioenaangifte voor APG bouw. DocView.aspx?DocumentID={695a3777-2f9d-4146-9abd-d24ae91c5881}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Extra velden op de loonstrook in verband met Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) In verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dient vanaf loonjaar 2020 op de loonstrook informatie over het dienstverband aangegeven te worden: of het een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, of het voor onbepaalde tijd is en of het een oproepovereenkomst is. DocView.aspx?DocumentID={a6542463-b22f-413d-9725-b8440983a038}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Berekening pensioenpremie Bouw wordt berekend op basis van de gemiddelde uren per maand Vanaf loonjaar 2020 wordt de pensioenpremie ook berekend op basis van de gemiddelde uren per maand. DocView.aspx?DocumentID={e1ad4152-0f82-476a-a1d7-a4dd70c866e0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s Als onderdeel van het klimaatakkoord verandert vanaf 2020 de bijtelling voor zakelijke emissieloze auto’s DocView.aspx?DocumentID={dd700083-7538-415c-974e-3b14a277d7c0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Mogelijkheid om een negatief WHK-percentage op te geven Vanaf deze product update is het mogelijk om aan te geven dat het percentage van de component WHK-DIF een negatief percentage betreft. DocView.aspx?DocumentID={03f335fc-d319-454f-ad82-254374d30615}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Verbetering bij het aanpassen van de salarisgegevens Vanaf deze product update zijn er verbeteringen doorgevoerd bij het aanpassen van de salarisgegevens in menupad Salaris ➔ Personeel ➔ Aanpassen. DocView.aspx?DocumentID={fb77d676-88e8-4ae5-8fab-f7ec668eb61d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Overzicht met gewerkte uren voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar beschikbaar Het is nu mogelijk om een overzicht op te vragen van de gewerkte uren per periode voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar. DocView.aspx?DocumentID={5628cb89-6ffb-4ebe-9591-fc84589c2523}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Aanpassing bij het bepalen van het aantal contracturen in de loonaangifte Bij bedrijven die een speciale inrichting van de salarisadministratie hebben zijn er medewerkers die een vast contract hebben en salaris ontvangen op basis van salariscomponenten gebaseerd op de werkelijke uren. Door deze inrichting wordt het contractloon en de contracturen niet opgenomen in de loonaangifte. DocView.aspx?DocumentID={16b04f2f-8be3-4a38-85d8-78940567009a}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Jaaropgave als PDF-bestand aanmaken in Exact Synergy Enterprise Vanaf deze product update is het mogelijk om de jaaropgave als PDF-bestand aan te maken in Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={c2ad7c88-a726-4b16-8eb0-b7a7729bf908}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Export naar Microsoft Excel bij bij het aanpassen van de salarisgegevens Verder is vanaf deze product update de knop Exporteren toegevoegd bij het aanpassen van de salarisgegevens DocView.aspx?DocumentID={fb77d676-88e8-4ae5-8fab-f7ec668eb61d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling In verband met deze wijziging is de berekening van de vrije ruimte voor het loonjaar 2020, in het overzicht Werkkostenregeling aangepast. DocView.aspx?DocumentID=%7bff2fa510-15f7-4cd7-9a65-b671b464bbe2%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Component ziektegeld ook toepasbaar voor aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) Sinds 1 januari 2019 hebben partners eenmaal recht op het aantal werkuren per week aan geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd). DocView.aspx?DocumentID={ab1e9b92-e51e-43ef-bd87-090340827a86}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Twee nieuwe regeling kenmerken beschikbaar voor pensioenfonds PGB Er zijn twee aanvullende regelingen toegevoegd voor pensioenfonds PGB. DocView.aspx?DocumentID={6a204ef8-d65c-4a7b-be53-f5aa820bbe98}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Geen anoniementarief voor werknemer zonder BSN Als gevolg van de coronamaatregelen is het voor werkgevers nu tijdelijk toegestaan om het reguliere tarief toe te passen in plaats van het Anoniementarief wanneer een medewerker nog niet over een BSN beschikt. DocView.aspx?DocumentID={480a566f-0431-4529-906c-6b0fdc3991c1}&NoHeader=1&NoSubject=1
WMS Algemeen WMS Partijnummer functionaliteit uitgebreid Vanaf product update 419 wordt de partijnummer functionaliteit ondersteund voor de volgende WMS processen: DocView.aspx?DocumentID={8f4500d9-834e-4a29-bc1b-68aca053ac16}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Digitaler Prüferzugriff (DPZ) available in Exact Globe Next (German legislation) The Digitaler Prüferzugriff (DPZ) solution has been made available in Exact Globe Next (EGN) and is accessible via the System ➔ General ➔ Digitaler Prüferzugriff (DPZ) menu path. DocView.aspx?DocumentID={a3db236f-01d4-4704-b9ac-3429fd66a8c7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Japan Reiwa era date format supported in Exact Globe Next (Japanese legislation) From this product update onwards, the date format for the bank import file has been changed to the Reiwa era date format. DocView.aspx?DocumentID={c0432a3b-e696-4e2f-b3de-a79bd6a67da6}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Country code and VAT number will be displayed in EU sales list reports based on VAT number of country or delivery address (German legislation) When generating the EU sales list reports, the VAT number of the transactions that will be included in the reports will be retrieved based on the country or delivery address of the invoice debtors. The retrieval will be done by the system by validating the country code of the invoice debtors and performing a check on the country code that has been defined in the company data settings. DocView.aspx?DocumentID={1adffe05-bfa4-4bed-a20a-971fb46cce4f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Non-deductible VAT code supported for split payment (Polish legislation) The purchase entries with the non-deductible VAT code will now be included in the VAT amount for the split payments. The enhancement is applicable to the transactions that use the PLN currency. DocView.aspx?DocumentID={d8f05a1f-ba40-442b-aed8-37c81df2ad2f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Schema for JPK_FA audit file improved (Polish legislation) The schema for the JPK_FA audit file will be upgraded to version 2.0 and will be made available on July 1, 2019. DocView.aspx?DocumentID={2cb44670-c75a-49f6-ab3e-19146e5c07bb}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Filtering option enhanced for Analytical accounting (Polish legislation) You can now display the transactions by the tax date, and group them by the Our Ref / Tax date option. DocView.aspx?DocumentID={6e077e7e-eef3-4bf8-8a0d-f8c85cdb2372}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Tax date column available in VAT register report (Polish legislation) The tax date will now be reflected in the newly added Data VAT column in the VAT register report. DocView.aspx?DocumentID={3627d1c2-cbe7-4c53-a785-7f01e1cd51a3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Logging of tax date changes for Analytical accounting available (Polish legislation) You will now be able to view the logs of the tax date changes in Analytical accounting. A log will be created whenever a tax date has been modified via the Finance ? General ledger ? Analytical accounting menu path. DocView.aspx?DocumentID={1cfc6ff7-55c7-40b0-b919-7ef9b00776f8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Supplier of goods displayed as creditor in audit files and VAT registers (Polish legislation) The supplier of goods will now be displayed as the creditor in the JPK_VAT audit files and VAT purchase registers. The creditor information, which includes the supplier’s name, address and VAT number, will be displayed in the foreign purchase invoices that are created by the countries outside of European Union. DocView.aspx?DocumentID={5008d833-21d9-403f-aa8d-625130df06fb}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen France VAT boxes updated for VAT return form (French legislation) The descriptions for the VAT boxes in the VAT return form have been updated to comply with the latest tax requirements. DocView.aspx?DocumentID={4a446a24-d753-4776-8c38-1080e452046b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom Deletion of final VAT returns introduced (UK legislation) The VAT returns that have been finalized, but not yet submitted, can now be deleted. This enhancement is not applicable for the final VAT returns that have the linked final EU sales list. DocView.aspx?DocumentID={a22e24f3-2488-4fa2-bb49-e4f0d6c2df2a}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Deletion of final VAT returns introduced (Spanish legislation) The VAT returns that have been finalized, but not yet submitted, can now be deleted. This enhancement is not applicable for the final VAT returns that have the linked final EU sales list. DocView.aspx?DocumentID={3c5597c4-8a92-45c3-bb1b-b896eb60a0dc}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Suministro Inmediato de Información (SII) improved (Spanish legislation) Enhancements have been implemented for the Suministro Inmediato de Información (SII) functionality in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={0a37330d-d912-4e99-81e3-49aa7cec1465}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy FatturaPA XML format enhanced to support additional item and invoice information (Italian legislation) To support the additional information of items and invoices which will be reflected in the FatturaPA XML format, enhancements have been made in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={9ca92403-6776-4033-a756-5cbb18a76669}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Malaysia SST-02 form available for tax return submission (Malaysian legislation) To comply with the latest tax requirements and to support the new tax system, Sales and Service Tax (SST), the SST-02 form for the submission of tax returns is now available in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={46666339-15d3-461b-b536-156e48d09509}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Intrastat settings and XML functionality enhanced (Polish legislation) The Intrastat settings and XML functionality can now be accessed at Invoice ➔ Statistics ➔ Intrastat. DocView.aspx?DocumentID={b239237c-d681-4020-a083-ca3b1b62bc02}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium Intrastat, Belcotax, VAT return, VAT listing, and EU sales list enhanced (Belgian legislation) Several enhancements have been made in Exact Globe Next for the Belgian legislation. DocView.aspx?DocumentID={da3ac045-5174-4e60-ac11-d1a89090991c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy VAT rounding/Invoice line check box added to Invoice settings (Italian legislation) The VAT rounding / Invoice line check box has been added in the Entry section under Invoice settings (at System ➔ General ➔ Settings) for Italian legislation. DocView.aspx?DocumentID={a45ea8fa-47b9-44ef-b1dd-5d57445a4a50}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany VAT listing improved (German legislation) The price differences of the VAT-charged transactions can now be compressed with the invoices to be received in the VAT listing report when Standard cost price (Classic) is selected as the valuation method. DocView.aspx?DocumentID={4f5598ae-aa37-47b6-b950-512a2d7f1e04}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Invoices can be split during payment (Polish legislation) The split payment functionality in Exact Globe Next has been improved whereby you can now split the invoices during payment, and can opt to pay only the VAT or the invoice amount first. DocView.aspx?DocumentID={abc3e571-dd15-4a45-8a77-ec8d5d3bdde5}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Thailand Improved options for Process Tax Invoice function (Thai legislation) With product update 419, the Process Tax Invoice function for the Thai legislation has been improved. DocView.aspx?DocumentID={7f40de05-b937-4886-8ca0-c6080b23234b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom VAT return reports with nil value supported for Making Tax Digital (MTD) functionality (UK legislation) In this product update, the VAT return reports with the nil value can be submitted via the Making Tax Digital (MTD) functionality in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={5c71a017-e88d-47cc-8bbb-9f2e099eb2dc}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom VAT return reports with zero amounts supported for Making Tax Digital (MTD) functionality (UK legislation) In this product update, the VAT return reports with the zero amounts can be submitted via the Making Tax Digital (MTD) functionality in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={63cfafda-ca95-4829-b6b2-6eca5789aa41}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom Error messages related to HMRC IRmark disabled in Exact Globe Next (UK legislation) To ease the VAT return submission via the Making Tax Digital (MTD) functionality in Exact Globe Next, the error messages related to the IRmark software application will no longer be displayed. DocView.aspx?DocumentID={e0afc5c8-4121-4006-9f88-6236a685aad1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Sales register audit file JPK_FA(3) is available (Polish legislation) The schema for the JPK_FA audit file will be upgraded to version 3.0 and will be made available on December 1, 2019. In line with the implementation of the new audit file, from this product update onwards, the old schema of JPK_FA(2) will no longer be supported. DocView.aspx?DocumentID={a0f6e9e3-b38e-4e3b-a75e-7ed0ae2ea35d}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Transactions for monthly VAT returns to be reported in separate blocks in XML file (Italian legislation) To comply with the latest tax requirements, the transactions for the monthly VAT returns will now be grouped and reported in separate blocks in the XML file, instead of in a single block. DocView.aspx?DocumentID={59d70059-f8e9-41c3-a066-e1fb3150da9c}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Hungary National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 2.0 introduced (Hungarian legislation) The Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) or National Tax and Custom Administration online invoicing system has been improved whereby version 2.0 has been made available to support technical improvements and interface changes, offer better data security measures and an updated XML schema, among others. DocView.aspx?DocumentID={755b35f8-5599-4199-85f6-3d0db38d8815}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem ELIS Nieuwe integratie met Exact Expense Management Vanaf product update 419 is de integratie en synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Expense Management mogelijk. DocView.aspx?DocumentID={aa50387e-1ba4-4088-bf07-4ec4196f4210}&NoSubject=1&NoHeader=1
Systeem Algemeen ELC en proeflicenties worden verwijderd Vanaf deze product update worden alle functionaliteiten die bij de oude licenties zijn geleverd, verwijderd uit Exact Globe Next en Exact Compact. DocView.aspx?DocumentID={1a3a829a-3954-45b0-b68e-b95cea1839db}&NoSubject=1&NoHeader=1
Systeem ELIS Migratietool beschikbaar voor migreren van de Exact Globe Next stamgegevens naar Exact Expense Management Vanaf deze product update is een migratietool beschikbaar voor het migreren van de Exact Globe Next stamgegevens naar Exact Expense Management. DocView.aspx?DocumentID={8e9c13dd-07e0-4ac0-8ed8-674eb99c0c41}&NoSubject=1&NoHeader=1
Updates in eerdere product updates   Mogelijkheid om aan het aantal niveau's op te geven in het serie/batch traceren overzicht Vanaf deze product update kunt u bij het opvragen van het serie/batch traceren overzicht aangeven tot hoeveel niveaus u de gegevens wilt opvragen. DocView.aspx?DocumentID={3e5e4c41-e6d5-42de-916d-92b4f0a97885}&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Globe Next Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={b0499827-7da8-40b1-8214-d076f1aaf2f1}&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Globe Next. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=EG2003E&Action=1&Release=0&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Update van Exact Globe Next via het internet Meer informatie over het uitvoeren van een update. DocView.aspx?DocumentID={a5965acf-a39c-475d-a307-346e6fd7486b}&NoSubject=1&NoHeader=1
 

De release notes van deze product update zijn naast het Nederlands ook beschikbaar in de volgende taal:

 
           
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.183.357
 Assortment:  Date: 30-06-2020
 Release: 419  Attachment:
 Disclaimer