One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - Wijzigen: Debiteur openstaande post

[Financieel: Debiteuren, Betalingsherinneringen, Wijzigen openstaande post]

Selecteer een bestaande openstaande post en wijzig één of meerdere van de volgende gegevens:

Tabblad -Algemeen

Betalingskenmerk
Wijzig indien gewenst het betalingskenmerk van de openstaande post.

Omschrijving
Wijzig indien gewenst de omschrijving van de openstaande post.

Factuur: Vervaldatum
Wijzig indien gewenst de vervaldatum van de openstaande post.

Jaar
Wijzig indien gewenst het jaar welke in de openstaande post is vastgelegd.

Week
Wijzig indien gewenst de week welke in de openstaande post is vastgelegd

Betaalwijze
Wijzig indien gewenst de betaalwijze van de openstaande post

Kenmerk machtiging
Selecteer de juiste incasso machtiging als er bij de debiteur meerdere mandaten geregistreerd zijn en de betaalwijze op incasso staat.

Herinneringen
Dit veld geeft aan hoeveel keer de desbetreffende post is aangemaand. Aan dit volgnummer is een herinneringslay-out gekoppeld. Als u het aantal herinneringen wijzigt, geeft u in feite aan welke brief u bij de volgende herinneringsrun wenst te versturen.

Blokkeren
Als u een openstaande post wenst te blokkeren voor betaling of u wenst een openstaande post niet mee te nemen in een herinneringsrun, dan kunt u met deze optie de openstaande post blokkeren.

Tabblad - Notities

Onderhoud hier u notities op de openstaande post. Een overzicht van uw notities op openstaande posten vraagt u op middels [Finance: Debiteuren, Notities openstaande posten]

Soort notitie
Geef een korte omschrijving om aan te geven wat voor type notitie het betreft.

Omschrijving
Geef een (verkorte) omschrijving van de notitie.

Aandachtsdatum
Geef de aandachtsdatum in.

Actiedatum
Geef de volgende actiedatum in.

Notities
Voor hier de uitgebreide notificatie op de openstaande post in.

Tabblad - Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten Koppelen].


Exact Financials Enterprise > Herinneringen > Finance: Debiteuren, Betalingsherinneringen, Wijzingen openstaande posten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.219
 Assortment:  Date: 23-09-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer