One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het automatisch laten uitvoeren van de diagnose en het mailen van de resultaten

Introductie

Het is mogelijk om de diagnose automatisch te laten uitvoeren en de resultaten naar uw e-mail adres te laten versturen. In dit document staat beschreven hoe dit in te stellen is.

Opmerkingen:

 • Om ervoor te zorgen dat de Diagnose e-mails kan verzenden in de stille modus dient u de e-mail instellingen te definiëren op het tabblad Uitvoer in menupad Systeem > Algemeen > Gebruikersinstellingen.
 • Wanneer de e-mailinstellingen zijn ingesteld op Outlook en u de diagnose in stille modus uitvoert kan de melding "Een programma probeert automatisch e-mail namens u te verzenden. Wilt u dit toestaan?' verschijnen. Dit is een beveiliging van Outlook. De Advanced Security voor Outlook is een Outlook add-in waarmee u kunt instellen dat de diagnose de resultaten via e-mail mag versturen zonder deze melding te krijgen. U kunt deze add-on gratis kunt downloaden op http://www.mapilab.com/outlook/security. Nadat u deze heeft geïnstalleerd kunt u de diagnose in stille modus uitvoeren. Bij de eerste keer wordt een melding getoond. Hierin selecteert u dan Allow access, vinkt de optie Always perform this action for this file aan, en klikt op OK. Hiermee zorgt u ervoor dat de volgende keer de e-mail verzonden kunnen worden zonder dat de melding verschijnt.

Uitleg

Om een scheduled task aan te maken dient u gebruik te maken van het bestand Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe dat u kunt vinden in de bin directory van uw Exact Globe+ installatie.

Voor het aanmaken van de scheduled task kunt u het volgende commando gebruiken: Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe -rsqlservernaam -Ddatabasenaam -u -~ <parameters>

De volgende parameters zijn beschikbaar: 

Parameter

Description

-r

Servernaam van de SQL server met de Exact Globe+ database

-D

Databasenaam van de database van de administratie.

-u -~

Systeemparameters

-S

Stille modus. De diagnose functionaliteit wordt automatisch uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker. Door deze parameter te gebruiken gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden in de disclaimer.

/P:0 of /P:1

Enkel in open periodes of alle periodes.
Waarde: 0 – Standaard. De diagnose wordt uitgevoerd voor alle periodes.
Waarde: 1 – De diagnose wordt alleen uitgevoerd voor de open periodes.

/R:0 of /R:1

Automatisch repareren.
Deze parameter werkt alléén in stille modus.
Waarde: 0 - Na de controle worden er geen reparaties uitgevoerd.
Waarde: 1 - Na de controle worden er automatisch reparaties uitgevoerd.

-e<e-mailadres>

Deze parameter werkt alléén in stille modus.
Mt deze parameter worden de resultaten per e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

/A:0 of /A:1

Eenvoudige of Geavanceerde modus
Waarde: 0 - Standaard. De diagnose wordt in eenvoudige modus uitgevoerd.
Waarde: 1 - De diagnose wordt in geavanceerde modus uitgevoerd.

Van /O:0 tot /O:6

Diagnose module instelling
Met deze parameter kunt u aangeven of de controle en reparatie uitgevoerd dient te worden voor een specifiek functioneel gebied, bijvoorbeeld Financieel, Logistiek, of Project.
/O:0 -> Financieel, Logistiek, en project controleren (Dit is de standaard optie wanneer de parameter niet gedefinieerd wordt)
/O:1 -> Alleen financieel controleren
/O:2 -> Alleen logistiek controleren
/O:3 -> Alleen project controleren. (Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geavanceerde modus /A:1)
/O:4 -> Financieel en logistiek controleren
/O:5 -> Financieel en project controleren (Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geavanceerde modus /A:1)
/O:6 -> Logistiek en project controleren (Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geavanceerde modus /A:1)

Voorbeeld 1: Diagnose alléén controleren: C:\Program Files\Exact Software\bin\Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe -rMySQLServer -D955 -u -~ -S
Voorbeeld 2: Diagnose geavanceerde modus alléén controleren: C:\Program Files\Exact Software\bin\Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe -rMySQLServer -D955 -u -~ -S /A:1
Voorbeeld 3: Diagnose geavanceerde modus automatisch repareren: C:\Program Files\Exact Software\bin\Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe -rMySQLServer -D955 -u -~ -S /A:1 /R:1
Voorbeeld 4: Diagnose andere module instelling. Alleen voor financiële controle: C:\Program Files\Exact Software\bin\Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe -rMySQLServer -D955 -u -~ -S /A:1 /R:1 /O:1
Voorbeeld 5: Diagnose resultaten automatisch versturen via e-mail: C:\Program Files\Exact Software\bin\Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe -rMySQLServer -D955 -u -~ -S /A:1 /R:1 /O:1 -eEmailAddress@Domain.com
De verzonden e-mail bevat de samenvatting van de diagnose resultaten en een Microsoft Excel bijlage met de diagnose resultaten.

Middels de volgende stappen kunt u een scheduled task aanmaken:

 1. Open de taakplanner in Windows door Taakplanner te typen in het zoekveld in Windows.
 2. Klik aan de rechterzijde van het scherm op Basistaak maken.
 3. Geef bij het veld Naam een naam op voor de taak en klik op Volgende.
 4. In het volgende scherm geeft u aan hoe vaak de taak uitgevoerd dient te worden. Klik vervolgens op Volgende.
 5. Geef aan op welke dag en tijd de taak uitgevoerd dient te worden en klik op Volgende.
 6. Selecteer Een programma starten en het bestand Exact.Conversion.ConsistencyCheck.exe in C:\Program Files\Exact Software\bin. Bij Parameters toevoegen (optioneel), geeft u het commando op voor de geplande taak. bijvoorbeeld: -rMySQLServer -D955 -u -~ -S
 7. Klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien om de taak aan te maken.

De taak wordt standaard uitgevoerd onder de gebruikersnaam van de gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Wanneer u deze onder een andere gebruikersnaam wilt laten uitvoeren en/of wanneer u wilt dat de taak tevens wordt uitgevoerd wanneer er niemand is ingelogd op de PC, dan dient u een aantal extra stappen uit te voeren.

 • Klik met de rechter muisknop op de zojuist aangemaakte taak en kies Eigenschappen.
 • Met de knop Wijzigen kunt u aangeven onder welke gebruikersnaam de taak uitgevoerd dient te worden.
 • Tevens kunt u daaronder de optie Uitvoeren ongeacht of de gebruiker wel of niet is aangemeld selecteren zodat de taak ook wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker niet is ingelogd op de PC. De PC dient uiteraard wel aan te staan om de taak te laten uitvoeren.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 13.904.940
 Assortment:  Date: 17-05-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer