One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release Notes Exact Synergy Enterprise Product Update 259

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 259 ten opzichte van voorgaande release. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de Exact databases en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.

Product Update 259 is algemeen beschikbaar sinds 21 augustus 2017. 

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 257 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Medewerker hoverkaart geïntroduceerd Vanaf deze product update en hoger wordt de hoverkaart van de medewerker getoond op de Tijdlijn pagina wanneer u met uw muis over de hyperlink van een medewerker zweeft. DocView.aspx?DocumentID={3fc884c6-4f87-4116-a9b1-befdc1462589}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Back office connectie ververst automatisch het verlopen toegangstoken Vanaf product update 259 ververst de back office connectie in Exact Synergy Enterprise automatisch het toegangstoken wanneer dit verlopen is. DocView.aspx?DocumentID={95b38e7b-f31d-42b2-a014-ee3631cd1527}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   RSS feed widget geïntroduceerd Met de RSS-widgets kunnen meerdere RSS-feeds worden weergegeven op uw workspace. Vanaf deze product update kan de RSS feed widget worden gebruikt om updates te ontvangen van de webpagina die is geconfigureerd in de widget. DocView.aspx?DocumentID={45f8e543-c50e-4b8c-8455-785e7e8eb1b3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Tijdlijn geïntroduceerd Vanaf deze productupdate kunt u Tijdlijn bekijken door op Tijdlijn te klikken bovenaan in het scherm. Gedeelde berichten, status updates, discussies en real-time notificaties met betrekking tot zakelijke gebeurtenissen, taken en acties kunnen op de Tijdlijn pagina worden geplaatst. DocView.aspx?DocumentID={260941bf-2374-4aa1-8649-162a2a458418}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Ondersteuning Meervoudige verificatie (Multifactor authentication of MFA) Vanaf product update 259 kan Exact Synergy Enterprise MFA meervoudige verificatie ondersteunen via de Auth0 identity provider, Google Authenticator en andere identity providers. DocView.aspx?DocumentID={0d9297af-5473-4d68-a5a9-36bd5cbfa0c1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Synergy Office Integration per machine installatie ondersteunt 64-bit versie van Windows en Microsoft Office De 64-bit versie van Windows en Microsoft Office worden nu beiden ondersteund voor de Synergy Office Integration (SOI) per-machine installatie. DocView.aspx?DocumentID={2f76b5b1-e526-49ef-b3e2-d958e30e0408}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Klantenportaal ondersteunt token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunen de klanten-, Dealer en leverancierportalen in Exact Synergy Enterprise token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={922395c4-87e0-4d1a-8700-0b603b56e44b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Contract management system (CMS), Risico management, en catalogi ondersteunen token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunen Contract management system (CMS), Risico management, en catalogi in Exact Synergy Enterprise token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={ea360e7a-148d-4782-a52d-b5ec4718a625}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   REST services ondersteunen token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunen REST services token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={ef4ad193-f341-4458-80b0-6fd5a53b7551}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Word merge voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS) ondersteunt token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunt Word merge voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS) in Exact Synergy Enterprise token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={7782f138-3874-4dde-8257-236da6ada1b5}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Request flow web services ondersteunt token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunt de request flow web services token based authentication (token gebaseerde authenticatie). DocView.aspx?DocumentID={8cbba992-348f-4183-878c-fc35dd121784}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Exact Exchange Integration voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS) ondersteunt token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunt Exact Exchange Integration voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS) token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={77da92ec-4ba9-4e21-86ec-fb0ca9280ea6}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Verbetering spilanalyse TeeChart is een externe oplossing die wordt gebruikt voor de spilanalyse overzichten. In verband met een update van TeeChart zijn de spilanalyses in Exact Synergy Enterprise aangepast. DocView.aspx?DocumentID={33c3a1af-bfb1-4c9f-8d53-a2653ea8a551}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Nieuwe mogelijkheid voor het aanpassen van het menu voor het klanten-, leveranciers-, en dealerportaal De selectievelden Toon menubalk en Toon menu opties zijn tegoevoegd aan de pagina Documenten: Website en Portaalinstellingen. DocView.aspx?DocumentID={a345bd30-5c2e-469f-9ce0-22e9b0d97009}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Introductie groepen in Social Collaboration Social Collaboration (SC) in Exact Synergy Enterprise (ESE) biedt iedereen in een bedrijf de mogelijkheid om berichten te plaatsen, samen te werken aan documenten of projecten, informatie te delen, discussies te starten, notificaties over bedrijfsevenementen te ontvangen en ideeën uit te wisselen. DocView.aspx?DocumentID={ee63dcdf-b2c6-4b82-80c1-a37621a478c0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Central Master Data Management (CMDM) ondersteunt token based authentication Vanaf product update 259 ondersteunt Central Master Data Management (CMDM) token based authentication (token gebaseerde authenticatie) voor Auth0 en Windows Azure Active Directory (WAAD). DocView.aspx?DocumentID={09a54b59-2065-4a6e-b68c-0b686a0f634c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Widget verbeteringen Voor een aantal widgets zijn verbeteringen doorgevoerd. DocView.aspx?DocumentID={675b2478-1729-438f-b0bd-98cd83600e85}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Mogelijkheid om de Tijdlijn of de nieuwspagina van uw bedrijf te tonen via het menu-item Home In deze product update zijn enkele verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de user experience (UX). DocView.aspx?DocumentID={94775ba8-dd31-4830-abe2-78caba519a65}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe interface voor de Exact Synergy Enterprise inlogpagina Vanaf deze product update is de Exact Synergy Enterprise klanten en leveranciers inlogpagina verbeterd met een nieuwe user interface. DocView.aspx?DocumentID={af5f6695-bc8d-42be-9efa-62bebd52212d}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Verbetering met betrekking tot de aangepaste inlogpagina met video en titel voor de ondersteuning van private cloud installatie Vanaf deze product update hebben administrators de mogelijkheid om configuratiebestanden aan te maken voor meerdere personalisatiemogelijkheden met verschillende achtergrondafbeeldingen, video's en titels voor de verschillende portalen en/of divisies. DocView.aspx?DocumentID={6e80b5b4-51d9-4473-9593-c4eaefd1a0ec}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Synergy Office Integration (SOI) ondersteunt Auth0 wachtwoord toegangstype Het Auth0 wachtwoord toegangstype wordt nu ondersteund voor Synergy Office Integration (SOI), en SOI MSI. DocView.aspx?DocumentID={a7a774ca-618c-4b4a-9df1-09eb1e32c4b3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Development Test Acceptance Production (DTAP) installatie methode beschikbaar in de product updater Vanaf deze product update is de Development Test Acceptance Production (DTAP) oftewel (Ontwikkeling Test Acceptatie Productie) installatie methode beschikbaar. DocView.aspx?DocumentID={dd475e7a-354c-4cb6-a47b-c742ee231122}&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Usability verbetering product updater Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de product updater om deze gebruikersvriendelijker te maken. DocView.aspx?DocumentID={0cf4751a-584c-45e2-88a8-55c0e05b432a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Werkstroom   Mogelijkheid om meerdere personen in één keer op te merken in een verzoek Het is nu mogelijk om meerdere personen in één keer op te merken (of de opmerking te wissen) in een verzoek. DocView.aspx?DocumentID={250c9ff8-256e-4f3b-8821-6e130c11a7f8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Werkstroom   Projecten optie beschikbaar voor het Werkstroom widget Het is nu mogelijk een selectie te maken op verzoeken op basis van het project dat in het verzoek is gekoppeld DocView.aspx?DocumentID={e3ce3512-0855-464b-9ffb-236611d3eacb}&NoHeader=1&NoSubject=1
Werkstroom   Kopieer functionaliteit voor verzoeken verbeterd Vanaf deze product update en hoger wordt het verzoektype vanuit het verzoek dat u kopieert automatisch gebruikt als het standaardverzoektype. DocView.aspx?DocumentID={aa02a56b-c2d8-48b7-b5bc-db94baf31538}&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten   Document lay-out in bewerkingsmodus verbeterd U kunt nu bijlagen aan een document toevoegen door de geselecteerde bestanden te slepen en los te laten in het daarvoor bestemde veld. Dit is een alternatieve methode die het mogelijk maakt om meerdere bestanden in één keer aan een document toe te voegen. DocView.aspx?DocumentID={ac72f3a0-2208-4a54-83df-99e3b63f946b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten   Lay-out van de document kop verbeterd Volgens de laatste UX wijzigingen is de de lay-out van document kop in de Voorbeeld modus verbeterd DocView.aspx?DocumentID={d7c7164a-b04c-452b-be7f-282b67a5c0d7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten   Document editor verbeterd In deze product update is het thema van de document editor in Exact Synergy Enterprise verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={28cc443a-7ed9-4d1a-8d60-e180c261fe82}&NoHeader=1&NoSubject=1
Documenten   Nieuws service veld toegevoegd in de documentinstellingen Het veld Nieuws service is toegevoegd in de sectie Standaard: Voorpagina's van de Documenten: Instellingen pagina. DocView.aspx?DocumentID={d315194a-86cc-4ce8-b28f-1ea26714f83d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Klanten   Verbetering met betrekking tot het selecteren van de concurrent bij het verliezen van een verkoopkans Het is nu mogelijk om bij het wijzigen van de status van een verkoopkans naar Verloren, een concurrent te selecteren of een nieuwe concurrent aan te maken. Door deze wijziging is het niet meer nodig om eerst de concurrenten te definiëren alvorens u de status van de verkoopkans kunt aanpassen naar Verloren. DocView.aspx?DocumentID={98b1e417-f7ab-47f1-ae86-fac35a1d2688}&NoHeader=1&NoSubject=1
Klanten   Meer filtercriteria beschikbaar bij het zoeken naar verkoopkansen en de spilanalyse voor verkoopkansen Er zijn meer criteria toegevoegd bij het zoeken naar verkoopkansen en in de spilanalyse voor verkoopkansen. Net zoals bij de reeds aanwezige criteria, kunnen deze nieuwe criteria ook worden gebruikt als kolom in het zoekresultaat. DocView.aspx?DocumentID={686884ba-e7ed-461c-a74b-b242a010f6f0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Klanten   Nieuwe weergaven beschikbaar bij het bekijken van zoekresultaten voor relaties De weergave opties Uitgeklapt en Verdicht zijn toegevoegd aan de pagina Relaties: Zoeken. Als toevoeging op de kolomweergave kunt u nu de zoekresultaten voor relaties tonen in een uitgeklapte of verdichte weergave. DocView.aspx?DocumentID={6a80baa2-93e5-4713-916e-9b5409299569}&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM   Verbeterde afhandeling met betrekking tot de verlofrecht verzoeken bij de periodeafsluiting Door een verbetering in de Absences database tabel kan Exact Synergy Enterprise (ESE) nu onderscheid maken tussen handmatig aangemaakte en door het systeem gegenereerde verlofrecht verzoeken. DocView.aspx?DocumentID={c3a51bca-d9c2-4594-8c0b-47e562ce6b93}&NoHeader=1&NoSubject=1
HRM   De resultaten bij het zoeken naar medewerkers worden sneller geladen Door het gebruik van thumbnails voor de afbeeldingen van medewerkers, kunnen de resultaten bij het zoeken naar medewerkers nu sneller worden geladen. DocView.aspx?DocumentID={83a9834c-5a2f-42c2-a095-085793bb3b73}&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS   Exact Lightweight Integration Server (ELIS) ondersteunt de gelijktijdige verwerking van berichten voor dezelfde activering Vanaf deze product update ondersteunt Exact Lightweight Integration Server (ELIS) de gelijktijdige verwerking van berichten voor dezelfde activering. DocView.aspx?DocumentID={b4cdd0dd-b785-4c5b-92b1-3e1dfd6e56b6}&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS   Verbetering met betrekking tot de synchronisatie van Microsoft Outlook afspraken Om ervoor te zorgen dat afspraken die worden aangemaakt in Microsoft Outlook correct worden gesynchroniseerd naar Exact Synergy Enterprise, maakt Exact Lightweight Integration Server (ELIS) nu gebruik van ELIS.Low.Queue om de berichten te verwerken. DocView.aspx?DocumentID={065ea85a-614f-487d-8bc3-ddf3683d9b3a}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Uitgecheckte workspaces worden aangeduid met een icoon in het algemeen navigatiemenu Wanneer een workspace is uitgecheckt wordt dit weergegeven met het Inchecken icoon in het algemeen navigatiemenu. DocView.aspx?DocumentID={abb6834a-bf0e-45bf-8861-1a2d7de09722}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Verbetering Exact Exchange Migration tool Vanaf deze product update is de Exact Exchange Migration tool verbeterd. De tool toont nu meer additionele informatie een geeft u de mogelijkheid om bepaalde acties uit te voeren. Verder is de installatiewijze aangepast. DocView.aspx?DocumentID={28f6734c-4c67-43c9-8eb0-8ab7c4eea410}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Verbeteringen met betrekking tot de Exact Lightweight Integration Server Monitor pagina Vanaf deze product update is functierecht 1021 – Access Exact Lightweight Integration Server Monitor page toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={ae930ee3-bc1a-4e32-bc48-05f1e4e3bbdc}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Nieuwe entiteiten toegevoegd aan Central Master Data Management (CMDM) synchronisatie Er zijn entiteiten toegevoegd aan de Central Master Data Management (CMDM) synchronisatie van Exact Synergy Enterprise naar Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={9ece78c9-335b-49d6-9736-a566d8c5aa81}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Gebruikers zonder rollen geblokkeerd Vanaf deze product update wordt een Exact Synergy Enterprise gebruiker zonder licentierol, geblokkeerd en krijgt geen toegang tot het systeem. DocView.aspx?DocumentID={034d0bb4-7641-4529-94d1-481d3bb444b2}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Verbeterde beveiliging tegen Cross-Site Request Forgery (CSRF) aanvallen Vanaf product update 258 is de beveiliging van Exact Synergy Enterprise verbeterd om CSRF aanvallen te voorkomen. DocView.aspx?DocumentID={48bd17d1-ca8c-4804-8bda-cedfed03f393}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates   Basic user rol geïntroduceerd Vanaf deze product update is de Basic user rol toegevoegd aan de gebruikersrollen. DocView.aspx?DocumentID={67056f10-7caa-418d-ab55-2602e07fdfd3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende product updates van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={764f570a-83aa-445a-8519-ffbdf0224bf0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Synergy Enterprise. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=Synergy.NET&Action=1&Release=0
Gerelateerde onderwerpen   Het updaten van Exact Synergy Enterprise Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={e5d02b10-1d25-4e34-8076-c5750f8a05eb}&NoHeader=1&NoSubject=1

De release notes voor deze product update zijn ook beschikbaar in de volgende taal:

 
 
 
 
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 27.685.694
 Assortment:  Date: 03-04-2018
 Release: 259  Attachment:
 Disclaimer