One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het verwerken van een gestorneerde incasso

Introductie

Het komt wel eens voor dat een incassopost door uw debiteur wordt gestorneerd. Dit betekent dat er naast de oorspronkelijke verkoopfactuur twee geldstromen hebben plaatsgevonden. De ontvangst van de incasso en de stornering. De werkwijze voor het verwerken van een gestorneerde incasso is afhankelijk van de product update van Exact Globe Next waar mee u werkt. In dit documenten worden beide werkwijzen besproken.

 

Uitleg van de velden

Wanneer u met product update 401 of hoger werkt kunt u een gestorneerde incasso verwerken via het menupad [Cash flow, Incasso's, Afgekeurde incasso's]. Hier selecteert u aan de linkerzijde van het scherm de geboekte storno. Aan de rechterzijde van het scherm selecteert u de gestorneerde verkoopfactuur, waarna u met de knop 'Afgekeurd' de gestorneerde incasso kunt verwerken.

Aan de hand van een voorbeeld wordt deze werkwijze nader toegelicht. Bij dit voorbeeld zijn de volgende drie facturen geïncasseerd en is de ontvangst (al dan niet gecomprimeerd) ingevoerd en afgeletterd met de facturen.

Debiteur Datum Omschrijving Bedrag Onze ref
60013 1-1-2010 Factuur 1 100,- 10000
60013 1-3-2010 Factuur 2 200,- 20000
60013 1-6-2010 Factuur 3 300,- 30000
60013 14-7-2010 Storno Incasso -200,- 20000

De drie openstaande posten uit het voorbeeld zijn geïncasseerd. De ontvangst is geboekt in het bankboek, en afgeletterd met openstaande posten.

  • Boek het afschrift (van de storno) van -200,-. Selecteer de juiste debiteur (in dit voorbeeld 60013). De boeking hoeft niet afgeletterd te worden.
  • Ga naar menupad [Cash flow, Incasso's, Afgekeurde incasso's].
  • Selecteer uw betaalmiddel boven in het scherm en klik op 'Actualiseren'.
  • Aan de linkerzijde van het scherm in de sectie 'Bankafschrift' wordt de stornoboeking getoond. Markeer deze.
  • Markeer vervolgens aan de rechterzijde van het scherm in de sectie 'Facturen', de factuur waarop de storno betrekking heeft.
  • De knop 'Afgekeurd' is nu actief. Klik op deze knop.
  • De storno wordt nu op de achtergrond automatisch afgeletterd met de ontvangst.
  • De factuur waarvoor de incasso is gestorneerd staat nu open en kan opnieuw geïncasseerd worden.
  • Tevens wordt de 'Volgorde' van de incassomachtiging teruggezet naar de status van voor de incasso verwerking. 


Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 06.818.199
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer