One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Orders importeren (EDI)

Introductie

Om EDI-orders te kunnen ontvangen en verwerken is het noodzakelijk een aantal stappen te doorlopen. Allereerst dient u de orders in te lezen via menupad [Add-on, Electronic Data Interchange, Importeren, Orders]. Vervolgens dient u de EDI-orders te onderhouden in menupad [Order, Invoer, Verkooporders]. Daarnaast kunt u ook een overzicht opvragen van de EDI-orders in menupad [Order, Verslagen, Verkooporders].


Uitleg van de velden


Importeren EDI-orders [Add-on, Electronic Data Interchange, Importeren, Orders]
De functie Importeren EDI-orders kijkt of er in de aangegeven bestandsdirectory (gedefinieerd in menupad [Add-on, Electronic Data Interchange, Bestandsinformatie]) orderberichten staan. Als dit het geval is zullen deze bestanden geïmporteerd worden in Exact Globe Next. Tevens vindt een controle plaats of de EAN-codes in het bericht binnen Exact Globe Next bekend zijn.

Als aan alle controles voldaan is worden de orders ingelezen en worden de EDI-berichten verwijderd. Als de controle fouten geconstateerd heeft, worden de orders die wel aan de controles hebben voldaan in Exact Globe Next geïmporteerd en de fouten worden in een foutenbestand gezet (orderbestandsnaam.err). Alle fouten komen op een foutverslag te staan.

Als er een foutbestand is aangemaakt moet de exact-gebruiker de versturende EDI-partner meedelen dat er fouten zijn geconstateerd en dat de gegevens, na controle, opnieuw verstuurd dienen te worden.

Onderhoud EDI-orders [Order, Invoer, Verkooporders]
Wanneer u een order heeft geimporteerd kunt u de specifieke EDI-gegevens terugvinden in verkooporders. Uitsluitend gegevens en functies welke specifiek betrekking hebben op het gebruik van EDI worden hier behandeld. Uitleg van de overige velden kunt u vinden in het document 'Verkooporders invoeren en wijzigen'.


Uw referentie
In dit veld wordt het interne ordernummer opgeslagen zoals dat door u gebruikt wordt.

Levering aan (bij backhauling)
Bij backhauling worden de bestelde goederen door de afnemer opgehaald bij de leverancier; de afnemer organiseert het transport. Bij backhauling vindt de wettelijke overdracht van de goederen plaats bij de leverancier. In dit veld wordt het adres gevuld dat overeenkomt met het EAN-adres dat bij de, uit de instellingen gekozen, backhauling debiteur is gevuld.

Notities
Wanneer de debiteur een “Doe-het-zelf” debiteur is en er wordt een gewenste afleverdatum, vroegste afleverdatum en/of laatste afleverdatum meegeleverd in het EDI-import bestand dan kunnen deze gegevens in het notitieveld uitgelezen worden.

Leveringswijze
In dit veld wordt aangegeven of de oorspronkelijke order een normale levering of een crossdock levering betreft. Crossdocking is ook wel bekend als transitolevering, doorlevering of prepacking. Bij doorlevering worden goederen geleverd aan een distributiecentrum of magazijn, waarbij de goederen worden verpakt per eindbestemming. De goederen worden niet op voorraad gelegd, maar direct doorgeleverd naar de desbetreffende eindbestemming.

  • Raamordernummer: Het raamordernummer is te vinden onder de knop Condities en dan in omschrijving 1.
  • Klantreferentienummer: Het klantreferentienummer is te vinden onder de knop Condities en dan in omschrijving 2.
  • EAN code uiteindelijke bestemming: De EAN code uiteindelijke bestemming is te vinden onder de knop Condities en dan in omschrijving 3.
  • Ontvangstbevestiging: Indien de klant aangeeft dat een de ontvangst van de order bevestigd dient te worden, dan is via uw EDI-software middels de Aperak-module een ontvangstbevestiging verzonden.
  • Nulorder: Omdat nulorders in EDI berichten geen sub-regels bevatten en Exact altijd een sub-regel binnen een order nodig heeft, worden nulorders niet geimporteerd.

 

Gerelateerde onderwerpen

 


 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 13.446.710
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 370  Attachment:
 Disclaimer