One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhouden: Termijnincasso

[Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud,  Termijnincassoregelingen]

Tabblad – Algemeen

Termijnincasso
Maak een unieke code en bijbehorende omschrijving voor de termijnincasso aan.

Andere Talen (Multitaal)
Geef de vertalingen van de door u ingegeven entiteit mee. Bij selectie van een multitaal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal als omschrijving van de entiteit in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multitaal].

Frequentie

Kies de frequentie van de termijnincassoregeling:

• ‘Wekelijks’.
Na het vervallen van de openstaande post wordt elke week, gerekend vanaf de vervaldatum van de openstaande post, een termijn geïncasseerd. De eerste incasso vindt plaats op de vervaldatum van de openstaande post.

• ‘Maandelijks’.
Na het vervallen van de openstaande post wordt elke maand een termijn geïncasseerd. De dag waarop de incasso wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de instellingen 'dag van de maand' en 'dagen afwijking'.

• ‘Driemaandelijks’.
Na het vervallen van de openstaande post wordt elk kwartaal, gerekend vanaf de vervaldatum van de openstaande post, een termijn geïncasseerd. De eerste incasso vindt plaats op de vervaldatum van de openstaande post


Dag van maand
Kies de dag van de maand waarop de termijnincasso moet worden uitgevoerd.


• ‘Vervaldatum openstaande post’
Zodra de openstaande post is vervallen, wordt de eerste termijn geïncasseerd. Vervolgens iedere maand de volgende termijn op de dag van de vervaldatum van de openstaande post.

• ‘Eerste dag’
Zodra de openstaande post vervallen is wordt op de eerst volgende eerste dag van de maand (verrekend met de waarde van 'dagen afwijking') de eerste termijn geïncasseerd. Vervolgens wordt iedere maand op deze eerste dag (verrekend met de waarde van 'dagen afwijking') een termijn geïncasseerd.

• ‘Laatste dag’
Zodra de openstaande post vervallen is, wordt op de eerst volgende laatste dag van de maand de eerste termijn geïncasseerd. Vervolgens wordt iedere maand op de laatste dag een termijn geïncasseerd.

Dagen afwijking
Indien gebruik wordt gemaakt van een maandelijkse incasso op de eerste dag van de maand, is het mogelijk om een aantal dagen afwijking te vullen. Deze waarde wordt opgeteld bij de eerste dag van de maand. Het maximaal aantal dagen is 20.

Status
Indien een termijnincassoregeling niet actief is, kan deze niet worden gekoppeld aan een incassoregeling. Zolang een termijnincassoregeling is gekoppeld aan een incassoregeling van een debiteur, is het niet mogelijk de status van een termijnincassoregeling aan te passen.

Invoer Matrix
Voer per termijn het gewenste te incasseren percentage van de openstaande post in. U dient in totaal 100% toe te kennen over alle termijnen heen.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook:  [Documenten Koppelen].


Exact Financials Enterprise > Debtor banking > SEPA: Direct Debet/Incasso/DomiciliëringTermijnincasso  >  Onderhoud, Termijnincassoregelingen


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.349
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer