One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Werkbonnen genereren

Vanuit het menu kan de optie "Service / Werkbonnen Genereren" worden geselecteerd.
Deze optie is beschikbaar als het menu "Beurten" is geselcteerd.

Deze optie kiest u na 1 of meer beurten te hebben geselecteerd in het lijstscherm.

Door deze keuze opent een scherm waarin een aantal opties kunnen worden aangegeven:

Verdichten
Geef aan of de geselecteerde regels gecomprimeerd moeten worden naar 1 werkbon, of een werkbon
voor elke individuele beurtregel.

Datum
Welke datum er moet worden toegewezen aan de gegenereerde werkbon(nen).

Werkbonsoort
Welke werkbonsoort er gekoppeld moet worden aan de geselecteerde regels.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.244.004
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer