One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert deze vergoeding automatisch uit aan werkgevers in 2018, op basis van gegevens van UWV over 2017. Het LIV wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar. Het gemiddelde uurloon wordt vastgesteld door het cumulatieve premiejaarloon te delen door het totale aantal verloonde uren in een kalenderjaar.

Voorwaarden voor het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:

  • U krijgt per jaar maximaal € 2000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 40 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • U krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 40 uur per week werkt, 110-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Exact Globe en het LIV

Werkgevers hoeven zelf geen aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid als zij gebruik willen maken van het LIV. Om deze reden hoeft het gebruik dan ook niet te worden geregistreerd in Exact Globe.

Wat echter wel van belang is, is om ervoor te zorgen dat alle verloonde uren in de aangifterubriek Verloonde uren of Overwerk komen te staan. Dit wordt momenteel bepaald vanuit het onderhoudsscherm van het component, op het tabblad Extra gegevens. Bij Aangifterubriek dient u de optie Verloonde uren of Overwerk te selecteren. Dit is belangrijk, aangezien het lage-inkomensvoordeel in verhouding (naar rato) berekend wordt op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Bron: Rijksoverheid 

Meer informatie

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.428.096
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer