One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Factuur layouts

In de module Relaties, op het tabblad Relatietype, kunt u aan iedere relatie een
factuurlayoutset koppelen. U bepaalt hiermee de opmaak van verschillende typen facturen
voor deze relatie. Om dit te kunnen doen heeft u layoutsets nodig. Deze kunt u vastleggen
in de module Facturen. In een layoutset legt u per type factuur vast welke factuurlayout
gebruikt moet worden.

Ga daarbij als volgt te werk:

 • Start de module Facturen.
 • Kies in het hoofdmenu: 'Bestand', 'Layoutsets...'  of kiest met toetscombinatie CTRL + L en u ziet dit scherm:

Hier kunt u kiezen voor:

 • Maken van een nieuwe layoutset.
 • Bewerken van een bestaande layoutset.
 • Verwijderen van een bestaande layoutset.

Als u kiest voor 'Nieuw' kunt u de nieuwe layoutset een eigen naam geven of het voorstel
van Exact AEC overnemen. De nieuwe layoutset wordt toegevoegd aan het overzicht.

Selecteer een layoutset en kies 'Bewerken' om een layoutset aan te passen.

Layoutset bewerken

 

Als u in het vorige scherm op 'Bewerken' klikt ziet u dit scherm.

In dit scherm ziet u de actuele instelling Layout en sortering per factuurtype. 

 • klik op de knop 'Selecteer Layout' om de layout (opmaak) te wijzigen.
 • klik op de knop 'Selecteer Sortering' om de sortering van de factuurregels te wijzigen.

Selecteer layout

Selecteer sortering

Hier kunt u kiezen voor:

 • Maken van een nieuwe sorteerset.
 • Bewerken van een bestaande sorteerset.
 • Verwijderen van een bestaande sorteerset.

Kies 'Nieuw' om een nieuwe set aan te maken of Selecteer een layoutset en kies 'Bewerken'
om een sorteerset aan te passen.

Bewerken sortering

In bovenstaand scherm kan de volgorde worden bepaald voor het afdrukken van facturen.

In het overzicht 'Beschikbare velden' worden velden aangeboden waarop een layoutvolgorde
en sortering te maken is. Deze velden zijn per type factuur anders. Bij factuurtype
'Regie' worden andere velden aangeboden dan bij facturen van type 'Aanneemsom'.

De facturen van type regie hebben velden waarop de sortering en layoutvolgorde wordt
aangeboden. Deze kan doormiddel van slepen worden opgemaakt. In bovenstaand voorbeeld
worden de factuurregels aangeboden per hoofdgroep. Per hoofdgroep worden de boekingen
aangeboden. Per onderliggende omschrijving wordt een verdichting weergegeven.

 • Verdichten wil zeggen: De boekingen met (in dit geval) dezelfde omschrijving worden
  maar één maal getoond met een totalisatie in aantal en bedrag. Per hoofdgroep wordt
  een subtotaal gegeven. Verdichten op hoofdniveau is niet mogelijk indien er ook subniveaus
  onder hangen.
 • Subtotaal wil dus zeggen dat (in dit geval) per hoofdgroep een totaalregeltje wordt
  weergegeven.

Voorbeeld:

in bovenstaand voorbeeld is per hoofdgroep een sortering opgegeven. De hoofdgroepen.
Onderaanneming, Overige kosten zijn samengevoegd. Deze zullen ook samengevoegd worden
afgedrukt. Dit geldt ook voor de hoofdgroepen Materiaal en Materieel. De hoofdgroep
Arbeid wordt als eerste afgedrukt en per medewerkernaam gesorteerd.

Om een samengevoegde regel weer te ontkoppelen kan met de rechtermuisknop gekozen
worden voor 'Regel ontkoppelen'.

Per regel is de factuurregelomschrijving ook op te geven. De regel wordt dan met
opgegeven omschrijving getoond. Indien dit niet gevuld wordt, wordt de omschrijving
van de eerste berekening getoond.
Indien op het knopje in de regel factuurregel omschrijving geklikt wordt (of met
toestcombinatie CTRL+ENTER verschijnt onderstaand scherm:

De gewenste factuurregelomschrijving bij de geselecteerde layoutregel kan worden
ingetypt. Als er een waarde uit een veld dient te worden afgedrukt kan deze uit het
onderste overzicht naar boven gesleept worden.

De ingevoerde instellingen maken het mogelijk om factuurregels, bij aanmaken van
een factuur, in de gewenste volgorde te plaatsen, verdichtingen en subtotalen op
te geven op plaatsen. Deze volgorde is onafhankelijk van de gewenste layout.

Een factuur wordt in de gewenste volgorde gezet bij het aanmaken van de factuur.
Om een bestaande factuur in een gewenste andere volgorde gezet moet worden kan dat
handmatig, regel voor regel bij de factuur zelf of factuur verwijderen en opnieuw aanmaken.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.212.287
 Assortment:  Date: 16-09-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer