One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

SSCC Verzend tracering

Introductie

In dit document wordt de functionaliteit van E-WMS SSCC Verzend tracering beschreven.

Uitleg

SSCC Verzend tracering biedt een track & trace mogelijkheid voor leveringen die zijn uitgevoerd in Exact Globe Next met E-WMS.

Met SSCC Verzend tracering kunt u:

 • de bewegingen van SSCC's volgen door verschillende bronnen en doelen voor een SSCC te scannen tijdens het zendingproces.
 • valideren of de verwachte SSCC's zijn gescand als onderdeel van een zending; gebaseerd op de aanname dat alle SSCC's voor één leverdebiteur en één leverdatum zich in één verzendnummer bevinden
 • een verslag opvragen van de verschillende SSCC bewegingen

Omdat SSCC Verzend tracering alleen een ASP scanner applicatie is, heeft het geen control center zoals bij de andere WMS processen wel het geval is.

Voorwaarden

 • Licentie:
  • SE1380 E-WMS I (of SE5700 Pick-IT Basic + SE5760 Pick-IT RF)
  • SE1385 E-WMS Terminal User (of SE5791 Pick-IT Terminal User)
 • Communicatietype: ASP
 • SSCC registratie geactiveerd in de E-WMS SSCC instellingen ('gescand' of 'gegenereerd')

Het gebruik van E-WMS SKU Management is niet vereist om gebruik te maken van SSCC verzend tracering. SKU Management en SSCC zijn niet noodzakelijkerwijs gerelateerd, maar het is mogelijk om SKU nummers als SSCC nummers te gebruiken bij E-WMS SSCC scannen.

Het gebruik van E-WMS Autopack of Shipment Builder is niet vereist om gebruik te maken van SSCC verzend tracering, maar u kunt SSCC verzend tracering gebruiken voor SSCC nummers die zijn gegenereerd in Autopack. Meestal wordt Autopack gebruikt wanneer geen gebruik wordt gemaakt van handterminals voor het picken van orders, en SSCC verzendtracering kan alleen worden gebruikt op handterminals.

Termen en entiteiten gebruikt in SSCC Verzend tracering

 • Zendingnummer: een uniek (SSCC) nummer dat is toegewezen aan een batch verzonden goederen van één leverdebiteur en één leverdatum, welke kan bestaan uit één of meerdere outer SSCC's.
 • SSCC nummer: een 18 nummerig getal, zoals voorgeschreven door GS1, voor unieke identificatie van goederen die zijn verzonden tussen handelspartners.
 • (Outer) SSCC: een pallet of andere grote stock keeping unit, welke één of meer verkoopeenheden of 'inner SSCC's' bevat.
 • Inner SSCC: een doos of andere stock keeping unit, welke één of meer verkoopeenheden bevat, en kan worden opgeslagen op een outer SSCC.
 • Bron: een 'locatie' of dock waar de SSCC's waren geplaatst voor het overbrengen. In SSCC Verzend tracering is dit geen echte magazijnlocatie en wordt de gescande waarde niet gevalideerd. Het is uitsluitend bedoeld voor registratie en rapportage.
 • Doel: een 'locatie', dock, lastdrager of vrachtwagen, waar naartoe de SSCC's worden overgebracht. In SSCC Verzend tracering is dit geen echte magazijnlocatie en wordt de gescande waarde niet gevalideerd. Het is uitsluitend bedoeld voor registratie en rapportage.

Regels

 • U kunt alléén SSCC nummers scannen die onderdeel zijn van verwerkte leveringen.
 • U kunt slechts aan één zending tegelijk werken op de handterminal, totdat u de 'Scan zending' functie verlaat en opnieuw selecteert.
 • Bij het gebruik van terugkerende SSCC nummers (bijvoorbeeld, kratten met RFID chip en barcode) in uw leverprocedure, wordt de meeste recente pakbon voor die SSCC gebruikt om te koppelen aan de zending.
 • Eén zending:
  • kan uitsluitend worden gebruikt voor één leverdebiteur voor één leverdatum
  • kan meerdere SSCC's bevatten
 • Eén SSCC:
  • kan zich slechts in één zending per datum (scan datum) bevinden
  • kan gescand worden met verschillende bronnen en/of doelen voor dezelfde zending

Configuratie
Om toegang te krijgen tot het ASP scanner menu voor SSCC scannen, dient u 'SSCC verzend tracering' in de HT instellingen algemeen [Systeem, E-WMS, Onderhouden handterminals, HT instellingen algemeen] te activeren.
De functionaliteit voor SSCC Verzend tracering kunt u configureren in menupad [Systeem, E-WMS, Onderhouden handterminals, Instellingen SSCC verzend tracering].

Handterminal menu
SSCC Verzend tracering is geïntegreerd in het ASP menu 'Orders'. Selecteer 'Orders, SSCC Verzend tracering' om het submenu te tonen. Dit submenu bevat de volgende opties:

 • Scan zending: dit menu biedt u de mogelijkheid om SSCC's te scannen en deze aan zendnummers te koppelen. Het zendnummer is gescand of wordt automatisch gegenereerd.
 • Selecteer zending: dit menu biedt u de mogelijkheid om eerst een eerder gescand zendingnummer te selecteren en van daaruit verder te gaan met scannen voor de geselecteerde zending.

Wanneer SSCC Verzend tracering is geactiveerd dient u een extra menu te selecteren om het orderpicken te starten.

Voor orderpicken en packen, dient u het menu 'Orders, Order picking' te selecteren.

Zending scan schermen
Afhankelijk van uw geconfigureerd handterminal instellingen kunt u een van de volgende velden scannen:

 • Zendingnummer
  Het zendingnummer geeft aan welke 'batch pallets' voor dezelfde debiteur voor dezelfde leverdatum op dit moment wordt gescand. Dit nummer kan alleen worden gescand wanneer de instelling 'SSCC nummer' is ingesteld op 'Scan'. Wanneer 'SSCC nummer' is ingesteld op 'Genereren', wordt het zendingnummer automatisch gegenereerd (en toegepast) na het scannen van het eerste pallet SSCC nummer.

  Bij het doorgaan met scannen van SSCC's voor bestaande zendingen, dient u ervoor te zorgen dat u hetzelfde zendingnummer scant als eerder, tenzij u daadwerkelijk verschillende zendingnummers gebruikt voor dezelfde debiteur. Het is mogelijk om verschillende zendingnummers voor dezelfde debiteur op dezelfde dag te scannen, maar alleen bij het 'scannen' van zendingnummers. Bij het genereren van zendingnummers, krijgen alle pallets voor één debiteur hetzelfde zendingnummer.

  Op dit moment is er geen validatie op de lengte van het gescande zendingnummer, maar het is gebruikelijk dat er SSCC nummers van 18 cijfers worden gebruikt.
 • Referentie
  Afhankelijk van de handterminal instellingen kan dit veld worden overgeslagen of gescand. Deze referentie wordt toegewezen aan de zending en niet per enkele pallet. Indien gewenst kunt u dit veld leeg laten.

Afhankelijk van de instelling 'Focus naar' kunt u de volgende velden scannen:

 • Bron
  De bron 'locatie' kan, afhankelijk van de handterminal instellingen, worden gescand. Dit betreft niet een magazijnlocatie maar een vrije tekst uitsluitend bedoeld voor registratie en rapportage doeleinden. Wanneer 'Bron' is geactiveerd is het verplicht om een tekst te scannen.
 • Doel
  De doel 'locatie' kan, afhankelijk van de handterminal instellingen, worden gescand. Dit betreft niet een magazijnlocatie maar een vrije tekst uitsluitend bedoeld voor registratie en rapportage doeleinden. Wanneer 'Doel' is geactiveerd is het verplicht om een tekst te scannen.
 • SSCC
  Dit is het pallet SSCC nummer. Na het scannen wordt het volgende gevalideerd:
  • het SSCC nummer dient te bestaan in de WMS orderhistorie - u dient gebruik te hebben gemaakt van WMS order picken met SSCC registratie, en de levering dient verwerkt te zijn.
  • het SSCC nummer dient gekoppeld te zijn aan dezelfde leverdebiteur en leverdatum als de eerder gescande SSCC's voor dit zendingnummer. Wanneer dit niet het geval is wordt de melding "SSCC nummer: maakt geen deel uit van deze zending" getoond.
  • bij het scannen van de eerste SSCC voor een zending, bepaalt die SSCC voor welke debiteur en leverdatum de zending wordt gekoppeld.
  • u kunt niet het zelfde SSCC scannen als dit reeds eerder voor een ander zendingnummer op dezelfde dag is gescand.
   Dit betekent dat wanneer u meerdere bronnen en doel bewegingen scant voor één SSCC, dit hetzelfde zendingnummer in alle scans dient te hebben. Wanneer u hetzelfde SSCC op dezelfde dag voor een andere zending scant wordt de melding "SSCC nummer: al eerder gescand" getoond.
  • het is niet mogelijk om hetzelfde SSCC voor hetzelfde zendingnummer + zelfde bron + zelfde doel te scannen. Dit zou leiden tot een dubbele transactie en wordt daarom gezien als een fout. In dit geval wordt de melding "SSCC nummer: al eerder gescand" getoond

De bladerknop (vergrootglas) achter het SSCC nummer, toont een lijst met alle SSCC nummers uit de WMS order historie voor dezelfde leverdebiteur en zelfde leverdatum, die nog niet zijn gescand.

Alle regels zijn gescand

De melding "All lines are scanned!" ("Alle regels zijn gescand!") wordt getoond nadat u de laatste SSCC heeft gescand voor de verzending waar u mee bezig bent.

   

Deze melding wordt alleen getoond wanneer de handterminal instelling 'Valideer complete zending' is aangevinkt.

STOP knop
Bij het drukken op de STOP knop kunt aangeven dat u gereed bent. De zending krijgt echter niet de status 'Gereed', en u kunt op een later moment verder gaan met het scannen van dezelfde zending.

Wanneer de handterminal instelling 'Validate: shipment complete' is aangevinkt, en er zijn nog steeds SSCC's in de WMS order historie voor dezelfde leverdebiteur en zelfde leverdatum, die nog niet zijn gescand, wordt een melding getoond dat er nog SSCC nummers ontbreken voor deze zending.

OPTIONS / EDIT en DELETE knoppen
Na het scannen va n een of meer SSCC's kunt u de gescande SSCC nummers bekijken, bewerken of verwijderen.

U kunt het opties-menu gebruiken tijdens het scannen of u kunt het handterminal menu 'Selecteer Zending' gebruiken of een bestaande zending te bekijken of verwijderen.

Rapportage
Om de gescande zendingen te bekijken kunt u via het menupad [WMS, Verslagen, Zendingen] het SSCC Verzend tracering verslag opvragen.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.869.431
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 405  Attachment:
 Disclaimer