One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Factuurgegevens - Tab Factuurregels

Op dit tabblad worden de factuurregels weergegeven. Bij verzamelfacturen is dit tabblad leeg.

De volgorde van de factuurregels wordt bepaald door de standaard layout volgorde zoals dat per factuurtype wordt opgegeven. Zie hiervoor Factuur layouts.

Symboliek

 

 • Een subtotaal regel wordt weergegeven met een "Sigma" teken. Dit teken wil zeggen dat het aantal en bedrag gegenereerd zijn uit de onderliggende factuurregels.

 • Normale factuurregels worden getoond met een "biljet" teken

 • Tekstregels worden getoond met 'A' teken

Wijzigen factuurregels

 

 • Regels kunnen van plaats veranderd worden door middel van de pijltjestoetsen boven het overzicht. Verplaatsingen van regels kan binnen een groepering.  

 • In het overzicht kunnen verschillende gegevens gewijzigd worden. Hierbij kun je denken aan:
  Aantallen, eenheden en bedragen
  BTWCode factuurregel
  Omschrijvingen factuurregels
  Memo factuurregels
  Hoofdgroep
  Bewakingscode
  Boekingscode
  Functiecode (alleen als hoofdgroep = 2 arbeid)

 

 • Bij wijzigen van een bedrag wordt, afhankelijk van de instellingen op het instellingenblad, een nieuwe boekingsregel gemaakt met het verschilbedrag of het verschil wordt verdeeld over de onderliggende regels.

 

Toevoegen regels

 

 • Door middel van Plus knopje kan een factuur regel worden toegevoegd. Een omschrijving, bedrag, aantal eenheid is door de gebruiker op te geven. De regel wordt aangemaakt op de plaats (in de sortering) waar de gebruiker op dat moment staat.

 

 • Door middel van Plus knopje met blauwe letter "A" kan een tekstregel worden toegevoegd. Een tekstregel is een factuurregel die alleen uit tekst bestaat. Deze zal worden afgedrukt als een tekstregel.

 • Door middel van middelen knopje kan een middel worden geselecteerd die direct op de factuur wordt opgenomen.  

 • Door middel van Selecteren boeking knopje kan een boeking worden geselecteerd die op het project geboekt is en nog niet gefactureerd. Indien op het project geen ongefactureerde boekingen zijn wordt het knopje 'Uitgegrijst'.  

 • Indien de 'selectie' modus aanstaat waardoor meerdere regels geselecteerd kunnen worden, is het mogelijk om regels samen te voegen, waarbij de kolom 'Marge' gebruikt wordt om de verschillen te verrekenen. Het totaal (incl. marge) van de samen te voegen regels zal gelijk blijven. Indien u deze marges afdrukt op uw factuur is deze wijze van samenvoegen af te raden. Deze samenvoeging wordt door middel van een tussenscherm bevestigd. Hier kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden:
  Hoeveelheden in resultaatregel

 • Optellen (alleen bij gelijke eenheden)
  Als bij de samen te voegen regels de eenheden identiek zijn zal het aantal worden opgeteld en in de samengevoegde regel worden getoond.

 • Op 1 zetten
  Het aantal op de resultaatregel wordt op 1 gezet, de eenheid wordt gevuld met de geselecteerde eenheid. Alleen bedragen worden opgeteld. Omschrijving wordt van de geselecteerde regel overgenomen.

 • Behouden van resultaatregel
  Alleen de bedragen worden opgeteld. Omschrijving, aantal en eenheid worden van de geselecteerde regel overgenomen.

Verwijderen regels

 

Als een factuurregel verwijderd wordt (met behulp van 'min' tekentje of snelmenu keuze 'verwijderen') wordt de vraag gesteld wat er met de boeking moet gebeuren:

 • Vrijgeven
  De boekingen die ten grondslag liggen aan de factuurregel worden weer vrijgegeven voor een andere factureringsronde

 • Gekoppeld laten
  De boekingen blijven gehandhaafd op het project en zullen niet worden gefactureerd. Bij een volgende factureringsrode worden deze boekingen niet meer geselecteerd.

 • Verwijderen
  De regieboekingen worden definitief verwijderd.

 

In dit scherm wordt ook gebruik gemaakt van Verborgen kolommen. Hiermee kan een gebruiker zelf bepalen welke kolommen getoond worden en welke niet. Zie ook beschrijving Verborgen kolommen.

Terug naar hoofddocument 20.212.281 - Factuurgegevens

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.267.155
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer