One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe kan ik het bedrag incassokosten op de herinneringslay-out krijgen?

In juli 2012 is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ingevoerd. Dit houdt in dat het bedrag van de incassokosten op de betalingsherinnering voorafgaande aan de aanmelding bij een incassokantoor vermeld moet worden.

Hiervoor is een (wettelijke) staffel opgesteld:

Hoofdsom percentage ten hoogste vergoeding incassokosten
over de eerste 2500 euro 15% Minimum 40 euro
over de volgende 2500 euro 10%  
over de volgende 5000 euro  5%  
over de volgende 190.000 euro 1%  
over het meerdere 0,5% Maximum 6775 euro

De hoofdsom bestaat uit het totaal van vervallen openstaande posten.
(Voorbeeld: bij een vervallen hoofdsom van 6000 euro worden de incassokosten als volgt berekend 375 (15% van 2500) + 250 (10% van 2500) + 50 (5% van 1000) = 675).

Om dit bedrag op een herinneringslay-out te tonen kunt u de volgende 7 rekenvelden aanmaken in het Totaalblok S.V van een herinneringslay-out. Wanneer deze precies op dezelfde lay-outpositie geplaatst worden zal altijd maar 1 van de rekenvelden getoond worden.

Minimum 40,-:
[Totaalbedrag vervallen] < 266,67 then 40

Tussen 266,67 en 2500:
([Totaalbedrag vervallen] > 266,67 &&[Totaalbedrag vervallen] <= 2500) then [Totaalbedrag vervallen] * 0,15

Tussen 2500 en 5000:
([Totaalbedrag vervallen] > 2500 && [Totaalbedrag vervallen] <= 5000) then (([Totaalbedrag vervallen] - 2500) * 0,10) + 375

Tussen 5000 en 10.000:
([Totaalbedrag vervallen] > 5000 && [Totaalbedrag vervallen] <= 10000) then (([Totaalbedrag vervallen] - 5000) * 0,05) + 625

Tussen 10.000 en 200.000:
([Totaalbedrag vervallen] > 10000 && [Totaalbedrag vervallen] <= 200000) then (([Totaalbedrag vervallen] - 10000) * 0,01) + 875

Tussen 200.000 en 1.000.000:
([Totaalbedrag vervallen] > 200000 && [Totaalbedrag vervallen] <= 1000000) then (([Totaalbedrag vervallen] - 200000) * 0,005) + 2775

Boven 1.000.000:
[Totaalbedrag vervallen] > 1000000 then 6775

Mocht u assistentie nodig hebben bij het aanpassen van de lay-out dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling consultancy van Exact of uw Exact partner.  

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.225.584
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Attachments
HERINC.bhl 19.2 KB Download