One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Onderhouden: Activumstam

[Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activastammen]

Introductie

 

Een activastam [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Activa, Activastammen] groepeert activa met hetzelfde afschrijvingsgedrag. Een activastam wordt gekoppeld aan een activaboek en een afschrijvingsmethode. Op deze wijze wordt voor alle activa binnen deze stam dezelfde afschrijvingsmethode gebruikt. Voor de journalisering van onder andere afschrijvingen is de activastam gekoppeld aan een activagroep.
Vanaf versie 7.22 kunt u bij ieder activumboek een standaard levensduur in jaren en perioden aangeven. Bij een nieuw activum wat aan deze activumstamgekoppeld wordt zal de levensduur gevuld worden met de levensduur uit de activumstam. De voorgevulde levensduur is voor inactieve activa handmatig aan te passen.

Uitleg van de velden

Activastam
Geef een unieke code en gepaste omschrijving in voor de aan te maken activastam.

Tabblad - Algemeen

Activagroep
Selecteer de activagroep [Activa: Stamgegevens, Onderhoud,Activa, Activagroepen], waaraan u de aangemaakte activastam wenst te koppelen.

Type
Op activastamniveau dient de typering van de onderliggende activa te worden aangegeven. Deze typering geeft aan op welke wijze activa worden gespecificeerd. Twee verschillende typeringen zijn mogelijk:

  • Bulk
    Activa die in grote hoeveelheden worden ingekocht en waarvoor de financiële gegevens niet worden ingevoerd per eenheid. Tijdens het aanmaken van een geaggregeerd activum kunt u het aantal eenheden ingeven in het veld 'Productie eenheden'.
  • Stuk
    Activa worden per eenheid geregistreerd zonder dat de unieke activumcode automatisch wordt gegenereerd.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Invoer Matrix

Activaboek   
Door aan één activastam meerdere activaboeken te koppelen kunnen onderliggende activa worden afgeschreven op basis van verschillende waarderingsmethoden. Aan elke geselecteerd activaboek dient een afschrijvingsformule gekoppeld te worden.  Opgemerkt dient te worden dat alleen de transacties die in het bedrijfseconomische (primaire) boek ook worden aangemaakt in Exact Finance worden weggeschreven. De in de overige boeken aangemaakte transacties kunnen in diverse overzichten worden bekeken en worden uitgedraaid. Zie [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Activum boek].
Exact adviseert om aan het primaire activaboek een activa-kalender te koppelen met dezelfde periode-datum verdeling als de financiele periode-datum tabel.

Formule
Voer de afschrijvingsformule in welke u aan het eerder geselecteerde activaboek wenst te koppelen. Zie [Activa: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Afschrijvingformules

Indextabel
Indien de afschrijvingsformule een verwijzing naar een index tabel bevat, dient na selectie van de afschrijvingsformule de gewenste index tabel geselecteerd te worden.

Levensduur (Jaren)
Voer de levensduur (in jaren) in. Samen met de levensduur in perioden vormt dit de totale levensduur. De levensduur komt als voorstel terug in de afschrijvingsgegevens bij nieuw aangemaakt activa die gekoppeld worden aan deze activumstam.

Levenduur (Perioden)
Voer de levensduur (in perioden) in. Samen met de levensduur in jaren vormt dit de totale levensduur. De levensduur komt als voorstel terug in de afschrijvingsgegevens bij nieuw aangemaakt activa die gekoppeld worden aan deze activumstam. 

Tabblad - Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Overzichten

Een overzicht van uw activumstammen vraagt u op via [Activa: Stamgegevens, Overzichten, Activa, Activastammen].


Exact Financials Enterprise > Activa > Stamgegevens activa > Onderhoud activumstammen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.332
 Assortment:  Date: 19-07-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer