One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Sales - Bevestigen verkooporders

[Sales: Processen, Verkooporders, Bevestigen]

In de verkoopinstellingen op het tabblad 'Order' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] kunt u aangeven dat verkooporders bevestigd moeten worden. Wanneer u ook heeft ingesteld dat de orders gefiatteerd moeten worden, kunt u alleen bevestigen als er gefiatteerd is.

Mogelijke acties:

  • Bevestigen
  • Bevestigen en afdrukken
  • Proefafdruk
  • Proefafdruk inclusief niet goedgekeurde

Criteria

Selectie

Ordernummer
Selecteer 1 of meer ordernummers.

Debiteur
Selecteer 1 of meer debiteuren.

Voorkeuren

Toon selectie
Als u deze optie niet markeer wordt de actie direct uitgevoerd. Als de optie wel gemarkeerd is dan worden de geselecteerde orders getoond en dient u de orders waarvoor de actie uitgevoerd moet worden te markeren.

Lay-out code
Hier wordt de lay-out ingevuld die in de verkoopinstellingen op het tabblad 'Order' is ingevuld. U kunt een andere lay-out selecteren. 

Voer een referentie in die u aan de order wilt geven. U kunt dit veld alleen vullen als u het veld 'Wijzig referentie' hebt aangekruist, op het tabblad 'Order' in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen]. Deze referentie zal worden gebruikt als omschrijving van de openstaande post.

Datum
De datum die afgedrukt wordt op de bevestiging. Dit veld wordt gevuld met de huidige datum. U kunt dit veld wijzigen.

Gebruik: Formulierenprinter
Wanneer u dit veld markeert zullen de orderbevestigingen afgedrukt worden op de formulierenprinter die in [Systeem: Applicatie, Printers, Formulierenprinters] aan de orderbevestiging gekoppeld is. Als er geen koppeling gedefiniëerd is wordt er afgedrukt op de standaard printer.

 


Finance Manual > Sales Order and Invoice [Sales: Processen, Verkooporders invoeren]

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.770.305
 Assortment:  Date: 21-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer