One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Sales - Processen, Vaste verkoopfacturen, Genereren verkoopfacturen

[Sales: Processen, Vaste verkoopfacturen, Genereren verkoopfacturen]

Het genereren van verkoopfacturen maakt op basis van de vaste verkoopfactuur voor de gekoppelde debiteuren verkoopfacturen aan. Deze facturen zijn dan gelijk aan handmatig ingegeven facturen en dienen het proces van de 'normale' verkoopfacturen te doorlopen. Om te voorkomen dat vaste facturen dubbel worden aangemaakt wordt in de vaste factuur op het tabblad 'Debiteuren' het veld 'volgende datum' aangepast.

Tabblad Criteria

Selectie

Volgnummer
Selecteer 1 of meer vaste factuur volgnummers.

Debiteur
Selecteer 1 of meer debiteuren.

Voorkeuren

Toon selectie
Wanneer u deze optie niet aanvinkt zal voor alle debiteuren/vaste facturen uit de selectie direct een factuur aangemaakt worden. Wanneer u de optie wel aanvinkt worden de geselecteerde debiteuren/vaste facturen getoond op het tabblad 'Selectie' en dient u de debiteuren/vaste facturen te markeren voordat de facturen aangemaakt zullen worden.

Datum (Generatie)
Op basis van deze datum worden de vaste facturen geselecteerd. In de vaste factuur is op het tabblad 'Debiteuren' de 'Volgende datum' vastgelegd. De datum (Generatie) moet na de 'Volgende datum' liggen om de vaste factuur te selecteren.

Voorbeeld:
Stel de vaste factuur heeft een frequentie Maandelijks en de volgende datum staat op 1 februari. Wanneer u met een 'datum (generatie)' van 3 februari de facturen gaat genereren zal een factuur aangemaakt worden en zal in de vaste factuur het veld 'Volgende datum' gewijzigd worden naar 1 maart. Wanneer het genereren met een 'Datum (generatie)' op bijvoorbeeld 10 februari opnieuw gestart wordt, dan zal deze vaste factuur niet opnieuw genereren.

Afleverdatum
Hier kunt u een afleverdatum aangeven waarmee in de gegenereerde afcturen op het tabblad 'Leveringsgegevens' de afleverdatum gevuld wordt. Standaard wordt de huidige datum voorgesteld. 


Finance Manual > Sales Order and InvoiceProces: Vaste verkoopfacturen > Genereren verkoopfacturen

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.787.775
 Assortment:  Date: 18-07-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer