One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het leveren van een verkooporder waarvan de vooruitbetaling nog niet volledig is voldaan

Introductie

U kunt werken met vooruitbetalingen. Voor een verkooporder kunt u een vooruitbetalingsfactuur genereren die eerst voldaan dient te worden. Tot die tijd is het leveren geblokkeerd en kan de verkooporder dan ook niet geleverd worden.

In bepaalde situaties kan het echter wenselijk zijn dat de verkooporder toch geleverd kan worden ondanks dat de vooruitbetaling slechts gedeeltelijk is voldaan. Gebruikers die beschikken over het verkoopfunctierecht 'Overschrijden kredietlimiet klant toegestaan' hebben de mogelijkheid om de verkooporder in deze situaties toch te leveren. Deze functionaliteit is alleen van toepassing op vooruitbetalingsfacturen waarvan een deel is voldaan. Wanneer er nog niets is voldaan van een vooruitbetalingsfactuur kan de order niet worden geleverd. Het onafgehandelde deel van de vooruitbetaling wordt afgeschreven tijdens het leveren van de verkooporder zodat het uiteindelijke factuurbedrag het werkelijke door de klant betaald bedrag weergeeft. Het nog niet vooruitbetaalde bedrag wordt opgenomen in de definitieve factuur voor deze verkooporder.


Uitleg

Aan de hand van een voorbeeld wordt deze werkwijze verder verduidelijkt.

Voorbeeld

U heeft een verkoop order van 500,- waarvan er een vooruitbetalingfactuur wordt gegenereerd voor 10% van het order bedrag. Dit betreft een bedrag van 50,- euro. Nadat u deze factuur heeft gegenereerd en afgedrukt wordt er een openstaande post gecreëerd van 50,- euro.

Dagboek Rekening Debet Credit
Verkoop Debiteuren 50  
Verkoop Omzet   50

Uw klant betaalt vervolgens 30,- euro. U boekt deze in het bankboek en lettert deze af met de openstaande post van 50,-. De resterende 20,- laat u open staan.

Dagboek Rekening Debet Credit
Bank Bank 30  
Bank Debiteuren   30

Een gebruiker die over het verkoopfunctierecht 'Overschrijden kredietlimiet klant toegestaan' beschikt, kan de verkooporder leveren. Bij het leveren verschijnt de melding dat de vooruitbetalingsfactuur gedeeltelijk betaald is. De gebruiker kan er dan voor kiezen om de verkooporder toch te leveren door op de knop 'Doorgaan' te klikken.

De verkooporder wordt vervolgens geleverd op de gebruikelijke manier. Het verschil is dat er nu naast de leveringsboeking tevens een extra memoriaalboeking wordt aangemaakt om het resterende bedrag van de vooruitbetalingfactuur af te schrijven.

Leveringsboeking:

Dagboek Rekening Debet Credit
Memoriaal Voorraad   350
Memoriaal Kostprijs verkopen 350  

Memoriaalboeking:
Dagboek Rekening Debet Credit
Memoriaal Debiteuren   20
Memoriaal Omzet 20  

De openstaande post van het nog niet vooruitbetaalde bedrag wordt via bovenstaande memoriaalboeking afgeboekt.

Wanneer vervolgens de definitieve factuur voor de verkooporder wordt afgedrukt, wordt het nog niet vooruitbetaalde bedrag opgenomen in de betreffende factuur. Het reeds vooruitbetaalde bedrag is in mindering gebracht op de definitieve factuur. Bij het definitief afdrukken van de factuur wordt de volgende boeking aangemaakt:

Dagboek Rekening Debet Credit
Verkoop Debiteuren 470  
Verkoop Omzet   500
Verkoop Omzet 30  

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.915.312
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 401  Attachment:
 Disclaimer