One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.46

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.46 ten opzichte van de voorgaande release.

Op 6 april 2020 is voor Exact AEC release 1.46 service pack 29 beschikbaar gekomen.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Service packs SP31:
21 juli 2020
Stamgegevens Opgelost: In Algemeen, Mailboxen verscheen een foutpagina bij het aanmelden voor een digitale brievenbus.
Service packs SP30:
4 juni 2020
Exact Online De Exact Online integratie en de digitale brievenbus voldoen nu aan de nieuwste beveiligingseisen van Exact Online. Het gaat hier om de verplichte _division_ parameter. U hoeft hiervoor verder geen wijzigingen in de instellingen te maken.
Service packs SP29:
6 april 2020
Eenheidsprijzen Opgelost: Het wijzigen van btw verlegd van het project werd niet doorgevoerd in de eenheidsprijzen.
Service packs SP29:
6 april 2020
Financieel Opgelost: Bij inlezen van factuurberichten werd een ingebedde PDF omgezet naar niet leesbaar PDF-bestand.
Service packs SP29:
6 april 2020
Calculate Plus/Pro Opgelost: Bij export en import van calculaties raakten de gekoppelde Excel spreadsheets corrupt.
Service packs SP28:
28 februari 2020
Eenheidsprijzen Opgelost: Standaard rapport ~Productiebonnen toonde repeterend dezelfde regel.
Service packs SP28:
28 februari 2020
Inkoop Opgelost: In de rapportage vanaf de inkoopcontractkaart verscheen bij aanmaken van een rapportdocument een foutmelding, waardoor het document niet automatisch gekoppeld werd aan de relatie en aan het project.
Service packs SP28:
28 februari 2020
Inkoop Opgelost: Op tabblad Documenten van de inkoopcontractkaart werd de rechter muismenu-optie 'Exporteren als E-Mail bijlage' niet getoond.
Service packs SP28:
28 februari 2020
Toegang Opgelost: Het toewijzen van modules aan een gebruiker kon bij het starten van Exact AEC een onterechte foutmelding geven over deze module.
Service packs SP28:
28 februari 2020
Service Opgelost: Indien in het lijstscherm van de werkbonnen een kolomfilter op 'Uitvoerende' toegepast werd, toonde de rapportage een leeg blad.
Service packs SP27:
3 februari 2020
Financieel Opgelost: Bij verwerken financieel verscheen de foutmelding "Er is een fout opgetreden tijdens het journaliseren, de verwerking is teruggedraaid" bij boekingen over meerdere perioden in combinatie met de opties "Directe boekingen", "AK boekingen" en "Boekingen verdichten".
Service packs SP27:
3 februari 2020
Middelen Artikelberichten van Ketenstandaard Bouw en Installatie kunnen een nettoprijs of korting bevatten. Indien een artikel beide bevat, wordt de voorkeur gegeven aan de nettoprijs. De korting wordt dan berekend uit de bruto- en nettoprijs.
Service packs SP26:
3 januari 2020
Relaties Opgelost: Bij export van crediteuren t.b.v. Z factuur XML herkenservice werd bij gebruik van de optie ‘Huidig filter’ bij 1500 of meer relaties ook relaties geëxporteerd die niet in het filter zaten.
Service packs SP26:
3 januari 2020
Toegang Opgelost: Bij gebruik van de scrolwiel van de muis werden ook opties getoond die niet van toepassing waren op de betreffende toegangsfunctie.
Service packs SP26:
3 januari 2020
Projecten A-lijn Opgelost: De standaard rapporten '~Management OHW' bevatten foutieve bewakingsbedragen.
Service packs SP25:
27 november 2019
Facturen Digitale verkoopfacturering wordt nu ook voor verzamelfacturen ondersteund. Bij verzamelfacturen worden de totaalregels van de deelfactuur in het factuurbericht opgenomen. DocView.aspx?DocumentID={bdbf5e86-e52b-48fe-b56e-527a5bb55bff}
Service packs SP25:
27 november 2019
Service Opgelost: Soms trad er een “Invalid variant type conversion” melding op bij boeken van verbruik van objectwerkbonnen.
Service packs SP25:
27 november 2019
Projecten Opgelost: Er konden termijnfacturen aangemaakt worden op financieel afgesloten projecten.
Service packs SP25:
27 november 2019
Facturen Opgelost: De ingestelde documentcategorie werd niet gekoppeld aan het PDF- en XML-factuurdocument
Service packs SP25:
27 november 2019
Administratie beheer Factuurregisters kunnen niet meer gewist worden indien ze al gebruikt zijn in inkoopfacturen.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Exact Online integratie en Digitale brievenbus In de Exact Online integratie en de Digitale brievenbus gebruikt AEC nu het encryptie-protocol TLS 1.2. Als u van één van deze onderdelen gebruik maakt, is het belangrijk dat u voor het eind van 2019 deze service pack installeert omdat vanaf begin 2020 lagere versies van encryptie-protocollen niet meer in Exact Online ondersteund worden. Voor deze service pack is Microsoft .NET framework 4 of hoger vereist!
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Relaties In verband met de introductie van de AVG-regelgeving en ter bescherming van de persoonlijke gegevens van zzp'ers, heeft de Nederlandse belastingdienst het btw-identificatienummer vervangen door een nieuw nummer; het OB-nummer. Voorheen werd het sofi-nummer van de zzp'ers gebruikt als btw-nummer. De controle van btw-nummers is zodanig aangepast dat het nu mogelijk is om deze nieuwe OB-nummers voor zzp'ers in te vullen. Indien u een integratie heeft met Globe of Exact Online wordt geadviseerd hier pas mee te beginnen wanneer uw financiële pakket dit ook ondersteund.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Projecten Opgelost: In de werkbegroting kon bij het instellen van rekenkolommen een te grote waarde in het veld decimalen ingegeven worden, waardoor er een foutmelding optrad.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Projecten Opgelost: Bij projectstatus "Financieel Afgesloten" was het mogelijk om facturen aan te maken via tabblad Termijnen.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Projecten Opgelost: Aangenomen projecten konden soms niet financieel afgesloten.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Boekingen Financieel Opgelost: bij inlezen factuurberichten ontstond soms een evenwichtverschil indien de laaste regels een btw-code voor 0% had.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Boekingen Financieel In de Exact Online integratie is de logging naar AEClog.txt van exporteren journaalposten uitgebreid.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Service Bij het verwijderen van een kostenboeking wordt de status van de werkbon alleen maar op "Afgehandeld" gezet als de werkbonstatus "Geboekt" of hoger was.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Service Opgelost: Er verscheen een foutmelding bij het afdrukken van een rapport vanaf de meldingenkaart.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Service Bij het selecteren van een oploscode wordt de meldingstekst van de werkbon niet meer overschreven indien de meldingstekst van de oploscode leeg is.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Service Opgelost: Bij boeken van werkbonnen trad een foutmelding bij meer dan te boeken 1500 werkbonnen.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Service Bij inlezen onderhoudsopdrachten is een controle op beschikbaar geheugen toegevoegd om foutmeldingen te voorkomen.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Inkoop Opgelost: Bij het genereren van een pakbon vanaf tabblad Termijn in het inkoopcontractventer werd niet automatisch een pakboncode gegenereerd indien dit bij de administratie ingesteld stond.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Eenheidsprijzen Opgelost: Als de prijs van een eenheid aangepast werd nadat productie ingevoerd was, werd er soms gefactureerd tegen de oude prijs.
Service packs SP24:
7 oktober 2019
Materieel Bij de prijzen van materieelstukken worden in de onderbouwing van bewakingscodes nu alleen nog codes uit de default bewakingsgroep getoond.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Service Voor servicebonnen kan ingesteld worden dat de verbruiksregels standaard niet gefactureerd worden. Artikelen in een prijsgroep voor normprijscodes worden standaard wel gefactureerd. DocView.aspx?DocumentID={abac5401-22b5-44d2-9a55-ace4546a0a81}
Service packs SP23:
5 juni 2019
Service Er zijn controles toegevoegd bij het selecteren van een object op een werkbon. DocView.aspx?DocumentID={b110eb50-3757-4b25-a9d9-62342970cff1}
Service packs SP23:
5 juni 2019
Service De status van werkbonnen waarop verbruik geboekt is, kan teruggezet worden van "Afgehandeld" naar "Nieuw" of "Gepland" indien in de instellingen van Bonnen de status bij "Handmatig af te handelen t/m status" hoger is dan "Afgehandeld".
Service packs SP23:
5 juni 2019
Service Opgelost: Bij financieel afsluiten van werkbonnen verscheen onterecht een melding dat niet al het verbruik gefactureerd was indien het een werkbon was voor een aangenomen projecten of een objectwerkbon waarvan in het contract aangegeven was dat de bewerking niet gefactureerd wordt.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Projecten Opgelost: Projectperiodes werden niet opgeslagen bij het wisselen van boekjaar.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Projecten Opgelost: In de werkbegroting werden in tabblad Werkelijkheid foutieve bedragen getoond indien er gekozen was voor opdrachtgevervaluta.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Financieel Opgelost: Op de standaard rapporten voor verwerkingsverslagen werd bij intercompany boekingen soms de onjuiste administratie getoond.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Financieel Opgelost: Inkoopfacturen die door de gedelegeerde reeds waren goedgekeurd werden niet meer getoond in het lijstscherm van te accorderen inkoopfacturen onder de selectie "Alles".
Service packs SP23:
5 juni 2019
Financieel: Opgelost: Bij sommige gebruikers werd bij het openen van het document bij een inkoopfactuur een nieuw document aangemaakt.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Financieel Opgelost: Bij het memoriaal omboeken van inkoopcontracten werd de projectkostendrager niet ingevuld.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Facturen Opgelost: Bij creditnota's van objectwerkbonnen werd de contractcode niet gevuld.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Facturen Opgelost: Op de factuurregel werd de marge leeggemaakt na aanpassen van de hoofdgroep.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Eenheidsprijzen Opgelost: Bij afdrukken vanuit het totalenscherm verscheen een uitzonderingsfout: Invalid value for field 'FDVERKOOPPRIJSV'.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Middelen Middelen. Bij inlezen condities is een optie toegevoegd waarmee de verkoopprijs gelijk wordt aan de bruto inkoopprijs, zonder opslag en ongeacht de vorige verkoopprijs. DocView.aspx?DocumentID={3178600b-3c59-4745-becb-f2e364f1794b}
Service packs SP23:
5 juni 2019
Materieel Opgelost: Bij afsluiten periode werd bij invullen van een einddatum niet de juiste werkperiode geselecteerd, maar de eerste werkperiode uit de financiële periode.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Calculatie Opgelost: Bij het importeren van CUF-bestanden van Bakker & Spees werden aantallen en eenheden voor MAMO-regels niet ingelezen.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Globe koppeling Er is logging toegevoegd van issues bij wegschrijven van vervaldatums.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Globe koppeling Opgelost: Bij inkoopfacturen werd blokkering en vervaldatum niet naar Globe overgenomen indien er geen bankrekening bij de crediteur of inkoopfactuur ingevuld was.
Service packs SP23:
5 juni 2019
Globe koppeling Opgelost: Als men in Globe een vervaldatum van een inkoopfactuur aangepast had, werd deze weer overschreven door AEC na accordering van de factuur.
Service packs SP22:
15 april 2019
Projecten Opgelost: In de standaard rapporten voor vrijval OHW werd het totaal materieel niet goed berekend.
Service packs SP22:
15 april 2019
Facturering Opgelost: Bij het vastleggen van een factuur verscheen de foutmelding "De factuur is niet in balans" nadat er meerdere middelen toegevoegd waren.
Service packs SP22:
15 april 2019
Facturering Opgelost: Bij het vastleggen van een werkbonfactuur verscheen de foutmelding "Fout bij opslaan" na samenvoegen van factuurregels.
Service packs SP22:
15 april 2019
Facturering Op de factuurkaart is in het selectievenster van boekingen de kolom werkboncode toegevoegd.
Service packs SP22:
15 april 2019
Facturering Opgelost: Er verscheen een "Access violation" foutmelding indien een definitief afgedrukte factuur direct opnieuw afgedrukt werd.
Service packs SP22:
15 april 2019
Financieel Opgelost: Er verscheen een onterechte foutmelding "Voor inkoopfactuur kon het werkbriefje niet worden gevonden" indien in verschillende administraties dezelfde werkboncode voorkwam.
Service packs SP22:
15 april 2019
Financieel Opgelost: Bij inlezen van facturen uit ImageCapture werden de boekingen soms niet aan de juiste termijn van het inkoopcontract gekoppeld.
Service packs SP22:
15 april 2019
Financieel Opgelost: In het inkoopfactuurvenster verscheen de foutmelding "Field 'FiInkoopfactuurID' not found" na leegmaken van het veld "Verwijz. Db Bkstn".
Service packs SP22:
15 april 2019
Financieel Het inlezen van een XML-factuur uit ImageCapture of uit een e-mail wordt nu geblokkeerd als de werkbon financieel afgesloten is.
Service packs SP22:
15 april 2019
Service De performance van het wijzigen van verbruiksregels van werkbonnen is verberterd. Dit is vooral merkbaar bij werkbonnen met veel verbruiksregels.
Service packs SP22:
15 april 2019
Calculatie Basis Het toevoegen van een regel via de Ins toets werkt nu gelijk als bij gebruik van Ctrl+N of de + knop.
Service packs SP22:
15 april 2019
Eenheidsprijzen Opgelost: Bij een productiebon kon de periode niet geselecteerd worden indien in voorgaande jaren projectperiodes aanwezig waren.
Service packs SP22:
15 april 2019
Eenheidsprijzen Opgelost: In de rapportage van de projectkaart verscheen de foutmelding "Conversion error from string" indien vanaf tabblad Eenheidsprijzen een rapport gewijzigd werd.
Service packs SP22:
15 april 2019
Middelen Bij het inlezen van artikelberichten wordt er geen prijsregel meer aangemaakt indien de leverancier geen bruto- of nettoprijs heeft aangegeven. Zo blijft de oude prijs gelden in plaats van dat de prijs 0 wordt.
Service packs SP22:
15 april 2019
Globe koppeling Opgelost: Er verscheen soms de foutmelding "Ongeldige code: IBAN" bij gewijzigde bankrekeningnummers.
Service packs SP22:
15 april 2019
Globe koppeling Opgelost: Bij inkoopfacturen werd een ING rekening soms niet goed weergegeven in Globe in het veld "Naar betaalmiddel".
Service packs SP22:
15 april 2019
Globe koppeling Het is nu mogelijk om licenties van de Globe koppeling te downgraden via het ini-bestand voor AECServer.
Service packs SP22:
15 april 2019
AECServer Opgelost: AECServer gaf de gradatie en opties van sommige modules foutief terug naar AEC indien er een ELC licentie ingelezen was.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Facturering In de systeeminstellingen van AEC kan op het tabblad GS1 een documentcategorie voor verkoopfactuurberichten ingesteld worden. Deze documentcategorie wordt gekoppeld aan Pdf- en Xml-bestanden die door het afdrukken verkoopfacturen gegeneerd worden bij facturen met verzendwijze 'E-mail' of 'Digitale brievenbus'.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Inkoop In de rapportage van de inkoopmodule zijn e-mailadresvelden van contactpersoon en aanspreekpunt toegevoegd.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Financieel Opgelost: In de Exact Online integratie verscheen bij het importeren van stamgegevens de foutmelding 'invalid response'.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Financieel Opgelost: bij het boeken van inkoopfacturen op werkbonnen met bewerkingscodes werd AEC afgesloten na het wijzigen van hoofdgroep of bewerkingscode.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Projecten In het afdrukken vanuit het projectenlijstscherm is de performance van management rapportage met inkoopcontractregels verbeterd.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Facturering Opgelost: Artikelbestanden in het INSBOU004 Xml-formaat werden niet ingelezen als ze begonnen met een Byte Order Marker.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Intercompany Bij het aanvinken van 'Gebruik maken van intercompany verwerking' in de administratiegegevens worden nu de kostendragers van de andere intercompany administraties overgenomen. In de Globe koppeling en Exact Online integratie worden bij het importeren van stamgegevens de nieuwe kostendragers bij een intercompany administratie aangemaakt in alle intercompany administraties van Exact AEC.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Globe koppeling Opgelost: Indien een journaalpost van een factuur niet aangemaakt werd doordat het boekstuknummer al gebruikt was, werd de vervaldatum van de eerder verwerkte factuur met hetzelfde boekstuknummer overschreven.
Service packs SP21:
11 januari 2019
Synergy integratie Opgelost: In de Synergy integratie van Service management verscheen een foutmelding bij het aanmaken van een werkbon indien hetzelfde adres meerdere voorkwam in de adressentabel. Bovendien is er een database procedure voor aanmaken en wijzigen van adressen toegvoegd.
Service packs SP20:
15 november 2018
Stamgegevens Opgelost: De optie BTW-conversie werd niet uitgevoerd. Bovendien is de BTW-conversie uitgebreid met een optie om het nieuwe BTW-percentage door te voeren op openstaande boekingen en termijnen.
Service packs SP20:
15 november 2018
Financieel Er is een toegangsrecht toegevoegd voor het wijzigen van de status in de digitale brievenbus. Deze functie was voorheen uitsluitend beschikbaar voor Beheerder.
Service packs SP20:
15 november 2018
Service Opgelost: De omschrijving van beurten werd in lijstschermen getoond met rich text opmaak i.p.v. alleen tekst opmaak.
Service packs SP20:
15 november 2018
Projecten Opgelost: In de werkbegroting verscheen een foutmelding in de rapportage wanneer de bewakingscodes gefilterd waren met de optie 'tussen'.
Service packs SP19:
17 oktober 2018
Documenten De optie "Exporteren als e-mail bijlage" ondersteunt nu selecties van meerdere documenten met identieke bestandsnamen.
Service packs SP19:
17 oktober 2018
Boekingen Financieel In de boekingsvensters zijn extra controles toegevoegd om fouten bij vastleggen te voorkomen.
Service packs SP19:
17 oktober 2018
Boekingen Financieel Opgelost: Bij gedelegeerden werden facturen van alle administraties getoond, i.p.v. alleen die administraties waarvoor ze als gedelegeerde voor een persoon vastgelegd waren.
Service packs SP19:
17 oktober 2018
Projecten Opgelost: In de rapportage van het projectlijstscherm werden de budgetbedragen in datakanaal Bewakingen niet altijd bijgewerkt. Dit speelde o.a. in systeemrapport ~projectbewaking.
Service packs SP19:
17 oktober 2018
Projecten Opgelost: Foutmelding "invalid variant type conversion" bij bulk toevoegen van kenmerken met een lege waarde.
Service packs SP18:
5 september 2018
Facturering Opgelost: T.b.v. Simplerinvoicing via Z factuur werd de PDF van de ingebedde verkoopfactuur niet met het juiste documenttype aangeleverd.
Service packs SP18:
5 september 2018
Service Opgelost: Bij het boeken van verbruik werd de meldingstekst inclusief Rich Text Format overgenomen naar het memoveld van de boeking.
Service packs SP18:
5 september 2018
Globe koppeling Poolse IBANs werden niet volledig overgenomen naar Globe.
Service packs SP17:
25 juli 2018
Projecten In grids met daaronder subgrids werken de + en - toetsen op het numerieke eiland als toetsen voor open en dichtklappen van subgrids. In de werkbegroting is een aanpassing gemaakt dat de - toets van het numerieke eiland in numerieke kolommen als minteken wordt toegepast.
Service packs SP17:
25 juli 2018
Projecten In de werkbegroting is in de kolommen bij de bewakingscode en de prognose het eerste deel van de tekst van de memovelden direct zichtbaar.
Service packs SP17:
25 juli 2018
Projecten In de rapportage vanaf de werkbegroting is onder de naam "CSFMTOELICHTING" het memo van de prognose beschikbaar in platte tekstformaat zonder RTF opmaak.
Service packs SP17:
25 juli 2018
Service In de rapportage vanaf de werkbonkaart is onder de naam "CSFMMEMO" het memo van de verbruiksregel beschikbaar in platte tekstformaat zonder RTF opmaak.
Service packs SP17:
25 juli 2018
Middelen Bij het inlezen van artikelberichten in het INSBOU003 of INSBOU004 XML-formaat wordt omschrijving 2 van het bronartikel gevuld met, indien deze ingevuld is, de tweede artikelomschrijving.
Service packs SP16:
13 juli 2018
Projecten Opgelost: In de werkbegroting werd op tabblad Werkelijkheid de kolom 'FctrRglOms' niet gevuld.
Service packs SP16:
13 juli 2018
Projecten Opgelost: In de rapportage van het projectenlijstscherm werd in datakanaal 'Werkbegroting' de kolom 'CDINKOOPGEBOEKT' foutief berekend.
Service packs SP16:
13 juli 2018
Projecten Opgelost: In aanmaken document was samenvoegveld 'ProjectWerkAdres' niet beschikbaar.
Service packs SP16:
13 juli 2018
Rapportage In de rapportage is het standaard datakanaal 'Administratie' uitgebreid met het Btw-nummer.
Service packs SP16:
13 juli 2018
Boekingen Opgelost: Op tabblad Boekingen van de projectkaart werd bij de opties 'Geaccordeerde/Niet geaccordeerde boekingen' geen rekening gehouden met ingestelde toegangsrechten.
Service packs SP15:
8 juni 2018
Boekingen Financieel Opgelost: Wijzigen van volgorde van accordeurs bij een inkoopfactuur werd niet vastgelegd.
Service packs SP15:
8 juni 2018
Boekingen Financieel Opgelost: Bij het wijzigen van accordeurs vanuit het accorderingsvenster werden de wijzigingen vastgelegd bij de eerste geopende inkoopfactuur.
Service packs SP15:
8 juni 2018
Projecten Opgelost: Het wijzigen van een btw-code bij een termijn zorgde er niet voor dat bij de eindtermijn het bedrag incl. werd bijgewerkt.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Service Inlezen onderhoudsopdrachten ondersteunt berichten in het SALES005 formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie. DocView.aspx?DocumentID={0d5d5e4a-cafc-48ab-9ddb-8b1ba55c3822}
Service packs SP14:
24 mei 2018
Facturen Opgelost: Bij het aanmaken van verzamelfacturen trad een 'column unknown' foutmelding op als het lijstscherm van de facturen gesorteerd was op een kolom van de werkbon.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Facturen Opgelost: Met multiselect meerdere facturen afdrukken met verschillende verzendwijzes, drukt bij verzendwijze post toch af naar bestand.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Facturen Opgelost: Onterechte foutmelding "de periode kan niet bepaald worden" bij aanmaken facturen indien op ander een project de periode geblokkeerd was.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Boekingen financieel In de Exact Online integratie is de performance van het exporteren van journaalposten verbeterd.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Boekingen financieel Opgelost: Melding "Er zijn journaalposten gegenereerd die niet in balans zijn" bij financiële verwerking van vreemde valuta inkoopfacturen met verlegde btw.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Boekingen financieel Opgelost: Wijzigingen van de volgorde van accordeurs bij een inkoopfactuur werd niet volledig vastgelegd.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Projecten Opgelost: In de werkbegroting wijzigde op de tabblad Budgetregels na vastleggen de opmaak van de numerieke kolommen.
Service packs SP14:
24 mei 2018
Projecten Opgelost: Bij het wijzigen van de aanneemsom inclusief btw werd het bedrag in administratie valuta niet herberekend.
Service packs SP13:
13 april 2018
Offertes In het lijstscherm van de offertemodule is in het rechter muismenu een optie genaamd "Aanpassen" toegevoegd waarmee van geselecteerde offertes gegevens aangepast kunnen worden, waaronder offertestatus. DocView.aspx?DocumentID={e5983d64-0ab5-497b-8ff3-6e5c6e37437f}
Service packs SP13:
13 april 2018
Projecten In het werkbegrotingsvenster is op tabblad "Werkelijkheid" een kolom toegevoegd waarin te zien is of de inkoopfactuur volledig betaald is. Deze kolom, genaamd "VlldgBtld", is te vinden bij de verborgen kolommen.
Service packs SP13:
13 april 2018
Facturen Aan het lijstscherm van de facturen is een gerelateerde tabel "Werkbonnen" toegevoegd, waarmee van de gekoppelde werkbon de code, opdrachtnummer en naam van het werkadres getoond kunnen worden. Er wordt slechts één werkbon per factuur getoond; bij facturen die betrekking hebben op meerdere werkbonnen worden de werkbongegevens van de eerste aangemaakte factuurregel getoond. Via de nieuwe gerelateerde tabel "Adressen" kan ook het werkadres van de werkbon getoond worden.
Service packs SP13:
13 april 2018
Facturen In afdrukken facturen zijn de datakanalen "Factuurregels", "VerzamelRegels" en "Factuurregels met subtotalen" uitgebreid met omschrijvingen en memo van gekoppelde artikelen. Het betreft de kolommen FSARTIKELOMS1, FSARTIKELOMS2 en FMARTIKELMEMO.
Service packs SP13:
13 april 2018
Boekingen financieel In het lijstscherm van inkoopfacturen is een gerelateerde tabel "Projecten" toegevoegd, waarmee de code en de omschrijving van het project bij de inkoopfactuur getoond wordt. Bij verzamelfacturen wordt er slechts één van de gekoppelde projecten getoond.
Service packs SP13:
13 april 2018
Boekingen financieel Opgelost: Bij de verwerking van inkoopfacturen in vreemde valuta verscheen soms een "niet in balans" melding.
Service packs SP13:
13 april 2018
Boekingen financieel Opgelost: De instelling "Koppelen aan werkbon" werd niet toegepast bij Verzamelfactuurberichten.
Service packs SP13:
13 april 2018
Projecten Opgelost: In het werkbegrotingsvenster werd het splitsen van budgetten niet goed uitgevoerd indien er een kolomfilter toegepast was.
Service packs SP13:
13 april 2018
Globe koppeling Opgelost: Nieuwe Nederlandse IBANs zonder elfproef werden niet door de Globe koppeling geaccepteerd indien er geen banktype "NLI" aangemaakt was.
Service packs SP13:
13 april 2018
Internet update In de internet update van AEC en AECUpdater zijn aanpassingen gemaakt ter voorkoming van "Unknown error in List() function" foutmeldingen.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Boekingen Financieel In de module Boekingen Financieel is in het menu bestand een optie toegevoegd voor het wissen van financiële gegevens van boekjaren ouder dan 7 jaar. DocView.aspx?DocumentID={c59a21ca-cf3b-4adc-b467-1df947b8387c}
Service packs SP12:
9 maart 2018
Service module In het lijstscherm van bonnen is een optie voor anonimiseren van persoonsgegevens in werkbonnen toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={d2f1dd09-52a0-4f84-8f7b-6055b9733f96}
Service packs SP12:
9 maart 2018
Service module In het lijstscherm van objecten is een optie voor anonimiseren van persoonsgegevens in objecten toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={a83ed22f-2ac2-4b3c-ac4c-c001aa5c024f}
Service packs SP12:
9 maart 2018
Service module In het lijstscherm van meldingen is een optie voor anonimiseren van persoonsgegevens in meldingen toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={583618cd-3db0-4367-996c-36434162089f}
Service packs SP12:
9 maart 2018
Boekingen financieel In het boekingsvenster van inkoopfacturen zijn in het selectievenster van werkbonnen kolommen met administratiegegevens toegevoegd.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Digitale brievenbus en Exact Online integratie Opgelost: Er kon geen verbinding meer gemaakt worden met Exact Online en de digitale brievenbus.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Facturering Opgelost: Bij gelijktijdig factureren in dezelfde administratie verscheen melding 'Er is een onbekende fout opgetreden tijdens de verwerking'.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Facturering Opgelost: Bij het aanmaken van eenheidsprijsfacturen verscheen de foutmelding "Field value required" indien bij de eenheidsprijs de lege eenheidscode gekoppeld was.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Synergy integratie Opgelost: Bij aanmaken van projecten vanuit Synergy werd ingeval van intercompany de projectkostendrager niet gevuld.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Inkoop Opgelost: Geselecteerde budgetregels werden niet overgenomen naar het inkoopcontract indien zonder tussentijds vastleggen eerder budgetregels geselecteerd zijn.
Service packs SP12:
9 maart 2018
Licenties In het menu Help is een optie voor het inlezen van ELC licentiebestanden toegevoegd. In de loop van 2018 zullen deze als vervanging van LIC bestanden aangeboden worden.
Service packs SP11:
16 februari 2018
Relaties In het lijstscherm van relaties is een optie voor het wijzigen van status toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={66656376-6e05-4005-a47b-afdc3003de96}
Service packs SP11:
16 februari 2018
Relaties In het lijstscherm van relaties is een optie voor het wijzigen van kenmerken toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={6bd11dc6-bbc9-47aa-87a9-39f1cbbb16b5}
Service packs SP11:
16 februari 2018
Relaties In het lijstscherm van relaties is een opties voor het anonimiseren persoonsgegevens toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={733220a5-dd4d-4b91-a605-ed7f54bc5dbc}
Service packs SP11:
16 februari 2018
Projecten In het lijstscherm van projecten is een optie voor anonimiseren van projectgegevens toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={ec8373df-5bc4-4088-8867-4baf0ecd3cdd}
Service packs SP11:
16 februari 2018
Projecten Het wijzigen van de projectstatus naar "Verwijderen" is nu mogelijk bij een ingevulde Aanneemsom zonder "echte" termijnen.
Service packs SP11:
16 februari 2018
Boekingen Financieel Opgelost: Bij het afboeken van inkoopcontractregels met negatieve bedragen werd aantal 1 overgenomen i.p.v. de openstaande hoeveelheid.
Service packs SP11:
16 februari 2018
Calculatie Opgelost: Bij het afdrukken calculatie met stelposten uitgevinkt werden geen bedragen geprint.
Service packs SP11:
16 februari 2018
Service Opgelost: Bij inlezen onderhoudsopdrachten werd vrije status niet gevuld indien deze korter was dan 3 karakters.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Service T.b.v. de performance zijn in het lijstscherm van werkbonnen alle memovelden in afzonderlijke gerelateerde tabellen overgeplaatst. De gerelateerde tabellen voor Werkinstructie, Opmerkingen en Oplostekst staan standaard aan, de overige staan standaard uit. Er is bovendien een gerelateerde tabel voor planningsmemo toegevoegd.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Service Op de werkbonkaart wordt nu de contactpersoon getoond achter de debiteurnaam.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Service Gebruiker "Beheerder" kan werkbonnen waarop geboekt is op status "Verwijderen" zetten en vervolgens verwijderen. De boekingen en factuurregels worden hierbij niet gewist, maar de werkbongegevens zullen hier niet meer zichtbaar zijn.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Service Het is nu mogelijk om bij financieel afgesloten werkbonnen en bij afgehandelde meldingen de naam, telefoonnr, e-mailadres en opmerkingen van werk- en sleuteladres te wijzigen.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Service In de systeeminstellingen van Bonnen kan aangegeven worden of het memo van een geselecteerd artikel overgenomen moet worden naar de verbruiksregel.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Materieel In het lijstscherm van Materieel is in het rechter muismenu de optie "Materieel aanpassen" toegevoegd, waarmee van geselecteerd materieel de prijzen en andere gegevens gewijzigd kunnen worden.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Calculatie Pro Opgelost: Bij afdrukken van een calculatie werd het tekstmemo zonder opmaak niet gevuld vanaf het tweede niveau.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Service Opgelost: Foutmelding bij handmatig wijzigen van "Uitvoering door" op een bestaande werkbon.
Service packs SP10:
12 januari 2018
Facturering Opgelost: Aanmaken van facturen mislukte indien in het adres van de debiteur een " stond.
Service packs SP9:
6 december 2017
Administratie beheer Bij de dagboeken wordt op het tabblad boekstuknummers voor nieuw boekjaar een nummering voorgesteld die begint met de laatste twee cijfers van het boekjaar gevolgd door het dagboeknummer.
Service packs SP9:
6 december 2017
Boekingen financieel In het lijstscherm van te accorderen inkoopfacturen is een gerelateerde tabel met de memo's van de accordeurs toegevoegd, zoals ook al beschikbaar in het lijstscherm van inkoopfacturen.
Service packs SP9:
6 december 2017
Service Inlezen onderhoudsopdrachten is onder meer uitgebreid met de mogelijkheid om opdrachtregels als verbruiksregels in te lezen. DocView.aspx?DocumentID={ff48ac17-f90d-4e86-b6c6-b4b029f59a50}
Service packs SP9:
6 december 2017
Middelen Bij het inlezen van leverancierscondities wordt nu bij een door een leverancier opgegeven nettoprijs de kortingspercentage berekend.
Service packs SP9:
6 december 2017
Eenheidsprijzen Verbeterd: Bij het aanmaken van een nieuwe eenheidsprijs in een bibliotheek werd in de selectielijst van bewakingscodes de lijst van de standaard bewakingscodegroep getoond i.p.v. de bewakingscodegroep die aan het project gekoppeld was.
Service packs SP8:
16 november 2017
Service De wijzigingsmogelijkheden van lopende contracten is uitgebreid voor geautoriseerde gebruikers DocView.aspx?DocumentID={54a06bd5-f2bb-4ae4-899c-4441d41ca28e}
Service packs SP8:
16 november 2017
Service Bij kopiëren of prolongeren van contracten worden de koppelingen naar documenten nu ook gekopieerd.
Service packs SP8:
16 november 2017
Boekingen Financieel De performance van openen van een venster vanuit het lijstscherm Grootboekmutaties is verbeterd.
Service packs SP8:
16 november 2017
Eenheidsprijzen De performance van het wijzigen van opname en productie is verbeterd.
Service packs SP8:
16 november 2017
Inkoop Bij inkoopcontracten is in het selectievenster van documenten de kolom DossierNr toegevoegd aan de verborgen kolommen.
Service packs SP8:
16 november 2017
Projecten Opgelost: Van de toegangsfunctie "Tabblad Kenmerken" werkte het recht "Alleen lezen" niet.
Service packs SP8:
16 november 2017
Eenheidsprijzen Opgelost: Vanaf de projectkaart op het tabblad eenheidsprijzen openen, toonde een verkeerde of lege eenheidsprijsvenster.
Service packs SP8:
16 november 2017
Synergy integratie Opgelost: De database procedures voor het aanmaken en wijzigen van relaties zorgden in alle gevallen voor dat de wijzigingen ook doorgezet werden naar Globe.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Projecten Er zijn diverse wijzigingen aangebracht in het Percentage of Completion (POC) venster en de verwerking ervan. Bij de projectgroep kan een alternatieve berekeningsmethode van de kostenprognose ingesteld worden. De opbrengstprognose voor eenheidsprijsprojecten zal vanaf nu gebaseerd zijn op de opname. Het POC resultaat wordt vanaf nu uitgesplitst geboekt op een kosten- en een opbrengstenrekening. DocView.aspx?DocumentID={3cfed6e0-06c4-4156-bab3-691b78b2b606}
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Projecten Op de projectkaart is het nu mogelijk om het projecttype te wijzigen van Eenheden naar Aangenomen/Regie en visa versa indien op het project nog niet geboekt of gefactureerd is en indien er nog geen eenheidsprijzen op het project aanwezig zijn.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Projecten Vanuit het lijstscherm projecten is de optie Werkbegroting nu ook zichtbaar indien bij de gebruiker het toegangsrecht "Tabblad budgetten" op alleen lezen ingesteld staat.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Boekingen Financieel Bij een nog niet verwerkte inkoopboeking is het nu mogelijk om het boekjaar aan te passen, waarbij het boekstuknummer opnieuw bepaald wordt aan de hand van het dagboek en boekjaar.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Boekingen Financieel In het lijstscherm van accorderen inkoopfacturen wordt voor gebruikers die als gedelegeerde optreden ingeval van keuze voor alle gebruikers inzichtelijk gemaakt wie de factuur afgekeurd heeft.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Facturering Voor digitale verkoopfacturen in het formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie kan bij de debiteur ingesteld worden dat het PDF factuurbestand in het XML-bestand opgenomen wordt in plaats van meegestuurd als aparte bestand. DocView.aspx?DocumentID={27051f1f-a0c9-489b-918c-e52befa3a258}
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Facturering Voor digitale verkoopfacturen in het formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie kan ingesteld worden dat bij BTW verlegd de verlegde BTW-percentages met bijbehorende grondslag- en BTW-bedragen in het XML-bericht opgenomen worden. DocView.aspx?DocumentID={df3f2de3-104e-4668-ad8d-77dc8288cce4}
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Facturering In het dialoogvenster voor aanmaken van facturen was op tabblad Werkbonnen de optie "Verzamelen werkbonnen naar één factuur per contract" alleen beschikbaar voor Pro licenties van de factureringsmodule. De optie is nu ook beschikbaar gekomen voor Plus licenties.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Facturering Bij het wijzigen van een eenheidsprijzenfactuur verscheen soms onterecht de foutmelding "Factuur niet in balans". Dit is verholpen.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Service Op het tabblad Bewerkingen van de objectkaart kan nu via het rechter muismenu de kaart van het gekoppelde contract geopend worden. DocView.aspx?DocumentID={2eac2b0b-c091-4291-988c-596231de1a14}
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Service Op de werkbonkaart worden relaties met status Verwijderen niet meer getoond in het selectievenster voor "Uitvoering door".
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Eenheidsprijzen In de eenheidsprijzen module zijn de datagrids geupgrade naar de nieuwste versie die ook andere onderdelen van AEC gebruikt wordt.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Middelen Er zijn twee verbeteringen in GS1 artikelberichten aangebracht: Bij het inlezen van XML-bestanden in het BOU003 formaat werden geen regels getoond in de Preview wizardpagina. Bij het inlezen van artikelberichten in het INSBOU003 formaat werden rijen zonder groeperings- of BTW-informatie overgeslagen.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Globe koppeling In de Globe koppeling wordt, omwille van performance en geheugengebruik, vanaf nu slechts de laatste 5000 rijen uit het koppelingslog geladen.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Exact Online integratie In Exact Online is de mogelijkheid van bedrag voor de G-rekening toegevoegd aan inkoopfacturen. De Exact Online integratie ondersteunt deze functionaliteit nu.
Service packs SP7:
6 oktober 2017
Custom solutions De database procedures voor de CRM- en projectintegratie met Synergy zijn uitgebreid met extra parameters voor Aanneemsom inclusief BTW en BTW-verlegd.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Facturering Het is nu mogelijk om bij een definitieve verkoopfactuur achteraf een factuurdocument te koppelen.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Facturering Bij digitale facturering in het INSBOU003 of INSBOU004 formaat wordt bij factureren van werkbonnen het opdrachtnummer van de werkbon als inkoopordernummer (BuyersOrderNumber) weggeschreven. DocView.aspx?DocumentID={d3bd43dc-0dcd-4740-b016-e497ba54a65c}
Service packs SP6:
21 juli 2017
Service Bij het inlezen van XML onderhoudsopdrachten wordt PhoneNumber2 van de MaintenanceLocation overgenomen in het telefoonnummerveld van de bewoner indien de opdrachtgever PhoneNumber1 leeggelaten heeft.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Relaties De performance van de optie Quick-mail is sterk verbeterd.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Globe koppeling Opgelost: Als in de Globe koppeling bij de optie Logniveau gekozen was voor "Fouten" werden er toch nog logregels aangemaakt voor afletteren facturen.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Eenheidsprijzen Opgelost: Foutmelding "Must apply updates before refreshing" bij opslaan van opname.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Calculatie Opgelost: Foutmelding "Fout bij opslaan" na wissen van calculatieregels en vervolgens bewerken van kopieregels.
Service packs SP6:
21 juli 2017
Facturering Opgelost: Foutmelding "Field 'FSSWIFTCODEBANK1' not found" bij aanmaken van digitale factureren in INSBOU003 of INSBOU004 formaat als G-rekening aangevinkt was.
Service packs SP5:
8 mei 2017
Rapportagedatum verkoopfactuur Via het verkoopdagboek kan ingesteld worden dat de rapportagedatum wordt gebruikt om te koppelen naar Exact Globe, tevens kan hierbij de rapportagedatum aan de werkperiode gekoppeld worden. DocView.aspx?DocumentID={b0dc8c84-36b3-4dd6-99e9-3160e4630044}
Service packs SP5:
8 mei 2017
Inkoopfactuur inlezen Het inlezen van een inkoopfactuur op een niet projectgebonden contract is verbeterd.
Service packs SP5:
8 mei 2017
Service werkbon Diverse onvolkomendheden inzake het (kunnen) boeken op een servicebon bij ongewenste projectstatussen.
Service packs SP5:
8 mei 2017
KBG boekingen In sommige gevallen kon het voorkomen dat de marge (verkoopkant) op 0 werd gezet, dit is verholpen.
Service packs SP4:
6 apr 2017
Boekingen Financieel Bij inkoopdagboeken is een instelling genaamd "Koppeling datum subregel en werkperiode" toegevoegd. Deze instelling is beschikbaar t.b.v. de Globe koppeling bij rapportagedatum gekozen is voor "Is datum subregel". Deze instelling zorgt dat bij de boekingsregel de werkperiode bepaald wordt op basis van de leveringsdatum. DocView.aspx?DocumentID={1c720206-6c1e-462f-8fca-d141b524c446}
Service packs SP4:
6 apr 2017
ImageCapture Als men bij regieprojecten het vinkje voor factureren uitzet, worden in AEC bij de subregels van de inkoopfacturen nu alle velden onder het kopje Verkoop leeggemaakt.
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Windows server 2016 Exact AEC 1.46 ondersteunt Windows server 2016. DocView.aspx?DocumentID={07d98546-6ca5-4139-b210-510b4d793349}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Loondeel verkoopfacturering Bij de debiteur kan ingesteld worden dat het loondeel voor berekening van G-bedrag ook bij regiewerk overgenomen wordt van het project en niet berekend wordt op basis van de arbeidsregels. DocView.aspx?DocumentID={1c2fa63f-0de3-46cd-aeb7-a4c8fe2cb33e}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Bijlagen verkoopfactuur Op het tabblad Documenten van het verkoopfactuurvenster kunnen bijlagen nu ook d.m.v. slepen als bijlage aangemaakt en gekoppeld worden.
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Digitale verkoopfacturering Het is nu mogelijk om bij het verzenden van digitale facturen m.b.v. een externe tool de PDF-bijlagen samen te voegen met de gegenereerde PDF van de verkoopfactuur. DocView.aspx?DocumentID={2099414e-8222-4c23-b4ce-5022312b3b36}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Simplerinvoicing Zet solutions biedt een service om uit AEC afkomstige digitale verkoopfacturen via het Simplerinvoicing netwerk door te sturen naar overheden. Voor deze integratie zijn enkele noodzakelijke verbeteringen aangebracht. DocView.aspx?DocumentID={facddfc9-4242-4e1f-919f-5b954bcf5652}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Export verkoopfacturen In het lijstscherm van de verkoopfacturen zijn opties toegevoegd voor het exporteren van de PDF- en XML-bestanden van de verkoopfacturering. DocView.aspx?DocumentID={62ea39b7-6e86-49cc-9090-37fbb8bc271d}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Afdrukken verkoopfacturen Bij de rapportage van de verkoopfacturering is het datakanaal Debiteurgegevens uitgebreid met betaaltermijn (FIDEBBETAALTERMIJN) en BTWnr (FSBTWNR).
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Exact Online integratie De Exact Online integratie ondersteunt nu verschillende EOL accounts per administratie. Bij het aanmelden in Administratiebeheer op tabblad Exact Online wordt de autorisatie alleen voor deze administratie toegepast. DocView.aspx?DocumentID={d5f6c0fd-d719-4c15-92ce-6bdda2890494}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Boeken inkoopfacturen Er zijn enkele verbeteringen aangebracht bij het afboeken van niet projectgebonden inkoopcontracten: Deze worden nu ook meegenomen in de telling van openstaande inkoopcontracten en de hoofdgroep van de inkoopcontractregel wordt automatisch ingevuld als er een project aan de boekingsregel gekoppeld wordt.
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Boeken inkoopfacturen Als men een factuurdocument aanmaakt/importeert dan wordt dit document aan de categorie gekoppeld die ingesteld is de Systeeminstellingen van AEC op tabblad GS1, GS1-XML documentcategorie, Inkoopfactuurbericht. DocView.aspx?DocumentID={38a58fc0-8516-4f61-9550-47e1ad5e09d4}
Service packs SP3:
21 mrt 2017
Inkoopcontracten Bij het invoeren van een nieuwe inkoopcontract verscheen na selectie van een crediteur een invalid variant type foutmelding indien bij de crediteur het CSV percentage niet ingevuld was.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Administratie beheer Bij de AK groepen is het nu mogelijk om afwijkende AK precentages per boekingscode in te vullen.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Synergy PSA integratie In de systeeminstellingen van AEC kan op het tabblad Exact integratie ingesteld worden dat bij urenboekingen afkomstig uit de integratie met Synergy PSA de omschrijving gevuld wordt met de werknemernaam. De omschrijving uit PSA wordt in dat geval genegeerd.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Inlezen factuurberichten/ImageCapture integratie In de systeeminstellingen van AEC kan op het tabblad GS1 ingesteld worden dat de betalingstermijn van ingelezen inkoopfacturen bepaald wordt door de vervaldatum uit het factuurbericht i.p.v. de betalingstermijn van de crediteur.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Projecten Onderhanden werk In het lijstscherm van projecten is een optie genaamd POC voor ondersteuning van de Percentage of Completion methodiek toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={3cfed6e0-06c4-4156-bab3-691b78b2b606}  
Service packs SP2:
8 feb 2017
Factuurrapport In de rapportage van de facturering is in datakanaal 'Projecten' de projectsoortcode toegevoegd.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Autorisatie projectlijstscherm In de module Toegang Pro zijn t.b.v. autorisatie voor verschillende opties uit het lijstscherm van de projectenmodule toegangsfuncties toegevoegd.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Projectlijstscherm In het lijstscherm van de projectenmodule is kolom voor de aanneemsom inclusief BTW toegevoegd.
Service packs SP2:
8 feb 2017
Actobat PDF Er zijn diverse issues met Adobe Reader DC versie 15.023.20053 bij het tonen van PDFs opgelost.
Service packs SP1:
1 dec 2016
Afdrukken facturen Het datakanaal Werkbonnen is uitgebreid met de memovelden in tekstvorm zonder opmaak. Deze velden beginnen met de letters CS.
Service packs SP1:
1 dec 2016
Rapportage werkbonnen Het datakanaal Werkbriefbewerkingen is uitgebreid met kolommen voor hoofdgroep en kostentotaal.
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.46 is algemeen beschikbaar sinds 26 september 2016.
Algemeen Algemeen Globe koppeling In de Globe koppeling kan ingesteld worden dat de aflettering van inkoop- en verkoopfacturen van Exact Globe overgenomen moet worden naar Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={92f1a4aa-2dc7-41e1-98c7-2b790c7e453a}
Algemeen Algemeen Globe koppeling Exact AEC ondersteunt synchronisatie met Exact Globe versie 412.
Algemeen Algemeen Ketenstandaard Bouw en Installatie Exact AEC ondersteunt het nieuwe INSBOU004 XML-formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie (voorheen S@les in de Bouw). Dit nieuwe formaat wordt automatisch herkend bij inlezen van artikelberichten, conditieberichten, orderbevestigingen en factuurberichten. U kunt in de systeeminstellingen van AEC op tabblad GS1 bij Export formaat aangeven of de uitvoer van orderberichten en factuurberichten ook in dit nieuwe INSBOU004 formaat dient plaats te vinden.
Algemeen Algemeen Administratie selectie In het selectievenster van administraties kan door intypen van het nummer versneld een administratie geselecteerd worden.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={07d98546-6ca5-4139-b210-510b4d793349}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Stamgegevens Stamgegevens Uursoorten T.b.v. het WKA-overzicht vanuit lijstscherm projecten kunnen de uursoorten ook zonder lonenlicentie ingedeeld worden in uurtypes.
Stamgegevens Stamgegevens Standaardteksten T.b.v. e-mailsjablonen voor digitale verkoopfacturering is een samenvoegveld voor factuurdatum toegevoegd. Dit veld genaamd FDTIFACTUUR is in het DD-MM-JJJJ formaat.
Relaties Relaties Checklists De WKA & ZZP verklaringen op tabblad Extra van de relatiekaart zijn nu configureerbaar d.m.v. checklists. DocView.aspx?DocumentID={7960ba3d-2c17-4a80-8539-fdfb59d369cd}
Relaties Relaties Uurlonen De uurlonen van werknemers kunnen nu met een vroegere ingangsdatum ingevoerd worden.
Projecten Projecten Werkbegroting Op het tabblad Opbrengsten zijn kolommen toegevoegd met factuurgegevens waaronder factuurdatum, debiteurnummer en -naam en factuurregelomschrijving.
Projecten Projecten Deelprojecten In de rapportage op tabblad Deelproject is de kolom FsCommentaar toegevoegd aan datakanaal Deelprojecten.
Projecten Projecten Rapportage projectkaart De rapportage van de projectkaart is uitgebreid met datakanalen Productiebonnen en Productieregels van de eenheidsprijzenmodule.
Projecten Projecten WKA overzicht Vanuit het lijstscherm van projecten kan een WKA-urenoverzicht afgedrukt worden. Het datakanaal van deze rapportage is zodanig aangepast dat hierin alleen nog maar urenboekingen met een uursoort voor gewerkte uren meegeteld worden. Hieronder wordt verstaan uursoorten gekoppeld aan uurtype "GW - Gewerkt" of "OV - Overwerk" of uursoorten die niet aan een uurtype gekoppeld zijn.
Calculatie Calculatie Plus/Pro Rapportage In de rapportage zijn de RTF-memovelden van de calculaties, subcalculaties, calculatieregels en receptregels nu ook beschikbaar in tekstvelden zonder RTF-opmaak.
Calculatie Calculaties Plus/Pro Eenheidsprijzen Indien in de systeeminstellingen van module Eenheidsprijzen de optie ''Onderbouwen eenheden met calculatieregels'' uitgevinkt is, is het nu mogelijk om "normale" calculaties aan te maken bij projecttype "Eenheden", zonder dat er per eenheidsprijscode automatisch een subcalculatie aangemaakt wordt. In dat geval is er ook een optie "Aanmaken eenheidsprijzen" in het menu Bestand beschikbaar, waarmee op basis van receptregels eenheidsprijzen aangemaakt worden.
Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen Rapportage In de rapportage van eenheidsprijzen is het RTF-memoveld van de eenheidsprijs nu ook nu ook beschikbaar in een tekstveld zonder RTF-opmaak.
Inkoop Inkoop Invoervenster inkoopcontracten In het invoervenster van inkoopcontracten kan vanuit de tabel van pakbonnen en inkoopfacturen via het rechter muismenu het gekoppelde factuurdocument geopend worden.
Inkoop Inkoop Invoervenster inkoopcontracten In de inkoopcontractkaart kan op tabblad Levering de levertijd vanaf en t/m nu ook ingevuld worden als men geen gebruik maakt van Sales in de Bouw orderberichten. De levertijdkolommen zijn ook beschikbaar in het datakanaal van de rapportage van inkoopcontracten.
Inkoop Inkoop Rapportage In de rapportage van inkoopcontracten zijn de RTF-memovelden van het inkoopcontract nu ook beschikbaar in tekstvelden zonder RTF-opmaak.
Financieel Financieel Factuurregister Het is nu mogelijk om accordeurs bij een inkoopfactuur te wijzigen. Hiervoor dient de gebruiker in module toegang geautoriseerd te zijn. DocView.aspx?DocumentID={97ec0ac7-bb26-48aa-9d1d-730cfa451a7c}
Financieel Financieel Inkoopfacturen boekingsvenster In het boekingsvenster van inkoopfacturen wordt bij de werkbongegevens in het verticale invoergedeelte van de subregels het werkadres getoond.
Financieel Financieel Inkoopfacturen boekingsvenster Indien een koppeling met Exact Online ingesteld staat, wordt invoer van inkoopfacturen geblokkeerd indien de referentie al eerder bij de crediteur gebruikt is.
Service Service Werkbon Op de werkbonkaart schalen de memovelden Werkinstructie, Opmerkingen, Oplostekst, Planning en Meldingstekst mee met de afmetingen van het venster.
Service Service Werkbon Bij de verbruiksregels van de werkbon onder het kopje Boekingen kolommen toegevoegd voor boekstuknummer, crediteurnaam en referentie. Bovendien kan met de rechter muismenu-optie Document direct openen het eventueel gekoppelde inkoopfactuurdocument geopend worden.
Service Service Tabblad beurten De kolommen op het tabblad Beurten zijn uitgebreid met het telefoonnummer van het werkadres.
Service Service Inlezen onderhoudsopdrachten Onderhoudsopdrachten in het XML-formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie kunnen als projectwerkbonnen ingelezen worden. DocView.aspx?DocumentID={aa77ba04-8a2f-490d-af19-8f54e73f1b6b}
Service Service Lijstscherm contracten Aan het lijstscherm van contracten is een kolom genaamd LtstTrmFctDtm toegevoegd waarin de factuurdatum van de meeste recente termijnfactuur getoond wordt. In de rapportage is deze kolom beschikbaar onder de naam EDTLAATSTETERMFACTDAT.
Documenten Documenten Koppeling relatie op basis van e-mailadres Bij drag & drop importeren van e-mailberichten wordt een koppeling met relaties voorgesteld waarvan het e-mailadres overeenkomt.
Documenten Documenten Preview van afbeeldingen en PDF In het lijstscherm van documenten kan een panel toegevoegd worden waarin de afbeeldingen of PDFs getoond worden. DocView.aspx?DocumentID={52cc3287-a04d-4376-ba5c-0767fc135583}
Documenten Documenten Indexeren en filters Van E-mailberichten die met drag & drop geïmporteerd worden, worden het e-mailadres en de tekst in zoekvelden bij het document geplaatst. In de lijstschermen van documenten kunt u filteren op de inhoud van deze zoekvelden. Ook is het mogelijk via de optie Indexeren achteraf deze zoekvelden te laten vullen. DocView.aspx?DocumentID={ea0e4294-8f5f-49e0-af43-d01fa8361b2d}
Materieel Materieel Inlezen PAT-keuringen Het is nu mogelijk om keuringsbestanden in het CSV-formaat van de Nieaf Smitt SafetyPAT 3140 in te lezen. DocView.aspx?DocumentID={d0600234-791d-4c96-a515-daa9bcfe3395}
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 27.179.791
 Assortment:  Date: 21-07-2020
 Release: 1.46  Attachment:
 Disclaimer