One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen - Project

Boekingen per project

U kunt als volgt een nieuwe boeking invoeren:

 • Start de module Boekingen.

 • Controleer of in menu Boekingen, of Project aangevinkt is.

 • Klik op Bestand, Nieuw.

 • Voer de gegevens van de boeking in.

 • Klik op vastleggen op de knoppenbalk.

 

Bij boeking project is het mogelijk om de gebruikte middelen (materiaal, arbeid, materieel, onderaanneming, overige) per project in te vullen.

De kaart boeking Project is opgebouwd uit vijf onderdelen: Algemeen, Kosten, Coderingen, Opbrengsten en Aanmaak/mutatie.

 

Algemeen:

 • Project: hier kunt u het project selecteren waar de boeking voor geldt.

 • Hoofdgroep: hier kunt u één van de vijf hoofdgroepen selecteren waartoe de boeking behoort (1-Materiaal,  2-Arbeid, enz.).

 • Werkbriefje: hier kunt u een werkbriefje koppelen aan de boeking. Dit werkbriefje is aangemaakt bij het project.

 • Middel: hier kunt u, afhankelijk van welke hoofdgroep u heeft gekozen bij Hoofdgroep, selecteren uit diverse middelen of werknemers.

 • ProjectType: hier wordt het type project weergegeven (Aangenomen of Regie). Dit gegeven wordt opgehaald uit de module Projecten.

 • Boekingsdatum: hier kunt u de datum van een boeking invullen.

 • Bron: hierin wordt weergegeven of het middel zonder wijziging uit het middelenbestand is overgenomen (kopie middelenbestand) of dat de prijs van een middel is aangepast (Middelen gewijzigd). Ook is het mogelijk om zelf een middel met een omschrijving en prijs in te voeren (Handmatige invoer).

 • Als u gekozen heeft voor hoofdgroep Arbeid, bij Hoofdgroep, dan verschijnen er twee extra velden. Deze velden zijn:

  • Functie: hier kunt u een functiecode opgeven van de werknemer. Deze is afhankelijk van de Urenbasis.

  • Urenbasis: hier wordt de urenbasis weergegeven van het project. De functiecodes zijn aan de urenbasis gerelateerd. Heeft u bij een project gekozen voor bedrijfsuurloon, dan kunt u bij Functie uit alle functiecodes selecteren, die bij de module Stamgegevens zijn ingevuld. Kiest u bij een project voor contractuurloon, dan kunt u bij Functie uit de functiecodes selecteren, die voor een opdrachtgever voor een project zijn aangemaakt.

 

Kosten:

In dit gedeelte van het scherm kunt u de kostengegevens invoeren.

 • Aantal: hier kunt u het aantal van een middel of een aantal uren invullen.

 • Ehd: hier wordt de eenheid van een middel weergegeven. Het is mogelijk om de eenheid te veranderen. Bij een urenboeking kunt u de eenheid niet wijzigen.

 • Prijs/ehd: hier wordt de prijs per eenheid weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen.

 • Totaal: hier wordt het kostentotaal van de boeking weergegeven. Het is mogelijk dit te wijzigen.

 • Valuta: hier wordt de valutasoort weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen.

 

Coderingen:

Op dit gedeelte van het scherm kunt u coderingen aan de boeking toekennen.

 • Bewaking: hier kunt u een bewakingscode selecteren.

  • A-lijn: U kunt alleen bewakingscodes selecteren die bij het project horen en actief zijn.

  • C-lijn: U kunt alleen bewakingscodes selecteren die bij het project horen en dezelfde (of geen) hoofdgroep hebben.

 • Bewerking: hier kunt u een bewerkingscode selecteren. U kunt alleen bewerkingscodes selecteren die bij het project horen.

 

Opbrengsten:

In dit gedeelte van het scherm kunt u de opbrengstgegevens invoeren. Dit gedeelte van het scherm is alleen actief bij projecten van het type Regie.

 • Omschrijving: hier wordt de omschrijving van de boeking weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen.

 • Basis: hier wordt de basis weergegeven, waarover de opbrengsten berekend worden. Bijvoorbeeld “Inkoop bruto”. De basis is afhankelijk van het project en een hoofdgroep.

 • Aantal: hier kunt u een aantal van een middel of een aantal uren invullen.

 • Ehd: hier wordt de eenheid van een middel weergegeven. Het is mogelijk om de eenheid te veranderen. In het geval van een urenboeking kunt u de eenheid niet wijzigen.

 • Prijs/ehd: hier wordt de prijs per eenheid weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen.

 • Totaal: hier wordt het kostentotaal van de boeking weergegeven. Het is mogelijk dit te wijzigen.

 • Valuta: hier wordt de valutasoort weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen.

 • Basisprijs: hier wordt de basisprijs van een middel of het basisuurloon weergegeven. Met basisprijs/uurloon wordt de prijs bedoeld die bij de middelen of de functie is opgegeven.

 • Marge: hier wordt de marge van het middel weergegeven. Dit wordt bij een project per hoofdgroep opgegeven. Het is mogelijk om deze te wijzigen.

 • BTW-code: hier wordt de BTW-code weergegeven. Het is mogelijk deze te wijzigen. Als de code 'BTW verlegd' is kan deze niet gewijzigd worden.

 

Aanmaak/mutatie:

 • Aangemaakt door: bevat de naam van degene die de boeking heeft ingevoerd op de aanmaakdatum.

 • Aanmaakdatum: geeft de datum weer waarop de boeking is ingevoerd.

 • Gemuteerd door: bevat de naam van degene die de boeking heeft gewijzigd op de mutatiedatum.

 • Mutatiedatum: Geeft de datum weer, waarop de boeking het laatst gewijzigd is.

 

Terug naar Boekingen informatie algemeen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.188.685
 Assortment:  Date: 22-03-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer