One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual C/S - Diskette afhandeling

Diskette afhandeling

Kies voor 'Formaat standaard' indien u de in het formaat aanwezige eigenschappen wenst toe te passen. Deze eigenschappen verschillen per formaat. Zo kan een formaat als eigenschap hebben dat additionele betalingen worden toegevoegd aan het reeds bestaande bestand. Daarnaast kan een formaat de eigenschap hebben om een reeds bestaand bestand op formaat te verwijderen. Tevens zijn er formaten die een extra bestand met een volgnummer aanmaken. Zie Formaten voor deze specifieke eigenschappen per formaat.

Kies voor 'Verwijder bestand altijd' indien u in de directory altijd de reeds aanwezige bestanden met dezelfde naam wenst te verwijderen, alvorens een nieuw formaat wordt weggeschreven.

Kies voor 'Accepteer niet als het bestand al bestaat' indien u geen formaat wenst aan te maken als er reeds een bestand in de desbetreffende directory bestaat.


Finance Manual C/S > Inhoud > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Betalingen verrichten > [Bankieren, Betalen crediteuren, Verrichten betalingen] > Diskette afhandeling

XOneThreeSixFiveX

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.843.862
 Assortment:  Date: 10-03-2005
 Release:  Attachment:
 Disclaimer