One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

UBO's van je bedrijf

Wanneer je de PSD2-bedrijfsscreening uitvoert voor de PSD2 bankkoppeling van Exact Globe Next, Exact Globe+, Exact Compact, of Exact Compact+ met de Rabobank, moet je de UBO's van je bedrijf opgeven. UBO staat voor uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner). Uiteindelijk belanghebbenden hebben direct of indirect de leiding over een organisatie. Uiteindelijk belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:

 • Personen die meer dan 25% van de aandelen van de entiteit bezitten;
 • Personen die meer dan 25% van de stemmen van de entiteit vertegenwoordigen;
 • Personen die de statutaire bestuurders van de entiteit zijn;
 • Personen die zeggenschap hebben over de entiteit.

Maakt jouw entiteit bijvoorbeeld deel uit van een holdingmaatschappij? Dan is de eigenaar van de holding de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van jouw organisatie.

Gebruik de vragen hieronder om er achter te komen wie je moet opgeven als de UBO's van je bedrijf voor de bedrijfsscreening. Je hebt hun namen en geboortedatums nodig. Sommige soorten bedrijven moeten deze UBO's ook registreren bij het UBO-register. Lees meer op de website van de Kamer van Koophandel.

Houd er rekening mee dat de Kamer van Koophandel (KvK) er ongeveer 30 dagen over doet om UBO's te registreren. Let op: het duurt een paar dagen voordat wijzigingen die je maakt bij het UBO-register zichtbaar zijn in het screeningsproces.

Eenmanszaak of Zelfstandige zonder personeel

 1. Ben jij de eigenaar van je bedrijf of ben je voor meer dan 25% eigenaar van je bedrijf?
  • Ja: Vul jezelf in als de UBO.
  • Nee: Vul iemand in die voldoet aan de bovenstaande criteria als UBO.

Vennootschap onder firma, Commanditaire Vennootschap

 1. Zijn er eigenaren die voor meer van 25% eigenaar zijn van het bedrijf?
  • Ja: Vul deze in als de UBO's.
  • Nee: Je hebt geen UBO's om in te vullen.

Besloten vennootschap, Naamloze vennootschap, Commanditaire vennootschap

 1. Zijn er eigenaren die voor meer van 25% eigenaar zijn van het bedrijf?
  • Ja: Vul hen in als UBO's en ga door naar de volgende vraag.
  • Nee: Ga door naar de volgende vraag.
 2. Zijn er aandelenhouders die meer dan 25% van de aandelen van het bedrijf bezitten?
  • Ja: Vul hen in als UBO's en ga door naar de volgende vraag.
  • Nee: Ga door naar de volgende vraag.
 3. Zijn er personen die meer van 25% van de stemmen in het bedrijf vertegenwoordigen?
  • Ja: Vul hen in als UBO's en ga door naar de volgende vraag.
  • Nee: Ga door naar de volgende vraag.
 4. Zijn er personen die effectief de controle over het hele bedrijf hebben?
  • Ja: Vul deze in als de UBO's. Als je het niet zeker weet, geef dan de directeuren van je bedrijf op als UBO's.
  • Nee: Geef de directeuren van je bedrijf op als UBO's.

Vereniging of Stichting

 1. Zijn er aandelenhouders die voor meer van 25% eigenaar zijn van de vereniging of stichting?
  • Ja: Vul hen in als UBO's en ga door naar de volgende vraag.
  • Nee: Ga door naar de volgende vraag.
 2. Zijn er personen die meer van 25% van de stemmen in het bedrijf vertegenwoordigen?
  • Ja: Vul hen in als UBO's en ga door naar de volgende vraag.
  • Nee: Ga door naar de volgende vraag.
 3. Zijn er personen die effectief de controle over het hele bedrijf hebben?
  • Ja: Vul deze in als de UBO's. Als je het niet zeker weet, geef dan de directeuren van je bedrijf op als UBO's.
  • Nee: Geef de directeuren van je bedrijf op als UBO's.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.729.453
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added