One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Materieel

Systeem

De module Materieel kent de volgende systeeminstelingen:

Standaard kalender
U kunt hier de standaard kalender selecteren, voor het bepalen van de werkbare dagen.

Allocatie op uren nauwkeurig
Met deze instelling wordt het mogelijk om bij de allocatiedatum ook een tijd op in te vullen. Het is dan mogelijk om meerdere verplaatsingen van 1 materieelstuk op 1 dag te boeken en hiervan de doorbelasting te laten boeken.

Locatie toekenning ipv allocaties
In module Materieel Pro kunt u d.m.v. invoer van bonnen materieel alloceren op projecten. ALs u hiervan geen gebruik wilt maken en bij de materieelkaart een projectcode wilt invullen zoals dat in Materieel Basis en Plus mogelijk is, dan kunt u de instelling Locatie toekenning ipv allocaties aanvinken.

Tarieven - Verkoopmarge
De verkoopmarge wordt gebruikt in de berekening van de verkoopprijs (= aanschafprijs * verkoopmarge). Zie voor meer informatie 20.223.551

Tarieven - Terugkoopmarge
De terugkoopmarge wordt gebruikt in de berekening van de terugkoopprijs. Zie voor meer informatie 20.223.551

Tarieven - Materieelverlies
Het materieelverliespercentage wordt gebruikt bij het berekenen van de kostenboeking van verliesbonnen. Kosten = interne verkoopprijs * materieelverliespercentage.

Tarieven - Verschil intern en extern
Het percentage verschil intern en extern wordt gebruikt in de berekening van de externe verhuuprijs (= interne verhuurpijs * (1 + (verschil intern en extern/100) ).

PAT - Voorloopnullen in materieelcode verwijderen
Met deze instelling kunt u de voorloopnullen in materieelcodes laten verwijderen bij keuringen via het PAT-apparaat.

Gebruiker

De module Materieel kent de volgende gebruikersinstelingen:

PAT-serienummer
U kunt hier het serienummer van het PAT-apparaat invullen. Dit serienummer wordt standaard overgenomen naar de keuringscertificaten.

Laatste bonnummer / Bonnummers automatisch genereren
Indien u werkt met bonnenboekjes kunt u per gebruiker een aparte doornummering van materieelbonnen hanteren. Vanaf release 1.49 is het mogelijk om een automatisch doornummering per administratie in te stellen. (Zie release note 29.993.558)

Standaard werf
U kunt hier het standaard project voor de werf selecteren. Werven zijn projecten die gekoppeld zijn aan projectsoortcode "WERF"

Allocatie tonen bij materieel selectie
Deze instelling zorgt ervoor dat bij het boeken van materieelbonnen in de selectielijst van het materieel alle allocaties per materieelstuk getoond worden. Als u deze instelling uitvinkt wordt er een selectielijst van materieelstukken zonder allocatie-informatie getoond.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.057.287
 Assortment:  Date: 21-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer