One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Sales - Verwerken: Verkoopfactuur

[Verkoop: Processen, Verkoopfacturen, Verwerken verkoopfacturen]

Introductie

Soms is het handiger om eerst alle facturen af te drukken en ze daarna pas te verwerken. Het verwerken kan namelijk nogal wat tijd kosten. Als u eerst alle facturen wilt afdrukken en ze daarna pas wilt verwerken, kunt u dit aangeven in uw administratie instellingen met [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoop instellingen] op het tabblad 'Factuur'. U dient hier dan het vak 'Automatisch verwerken na afdrukken' niet aan te kruisen.

Als u facturen verwerkt, gebeurt het volgende:

 • De factuurgegevens worden opgeslagen in een historie. Vanuit deze historie kunt u bijvoorbeeld kopiefacturen maken.
 • Vanuit de verwerkte gegevens worden omzetstatistieken opgesteld. Deze statistieken kunt u vanuit overzichten bekijken en printen.
 • Er worden journaalposten aangemaakt in Exact Finance.

Tabblad Criteria

Selectie

Factuurcode
Vul een traject van factuurcodes in waarvan u een (proef)afdruk wilt maken.

Volgnummer
Vul een traject van volgnummers in waarvan u een (proef)afdruk wilt maken.

Debiteur
Vul een traject van debiteuren in waarvan u een proefafdruk wilt maken.

Selectiecode
Vul een traject van selectiecodes in waarvan u een proefafdruk wilt maken.

Voorkeuren

Toon selectie
Geef aan of u de resultaten van uw criteria getoond wilt hebben in het tabblad 'Selectie'. De resultaten dienen gemarkeerd te worden om het afdrukken uit te voeren. Als u deze optie uitzet, wordt de samengestelde lijst van af te drukken verkoopfacturen niet op het scherm getoond, maar wordt de lijst direct afgedrukt.

Proef: Verwerken
In [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" kunt u middels de optie "Automatisch verwerken na afdrukken" aangeven of verkoopboekingen direct bij het definitief afdrukken van de factuur aanmaakt of dat u dit middels een aparte functie in [Sales: Processen, Verkoopfacturen, Afdrukken] wenst te doen. Als u deze optie heeft geactiveerd en u de boeking dus direct bij het definitief afdrukken van de factuur wenst aan te maken, dan kunt u middels deze optie aangeven of u de aan te maken verkoopboeking op juistheid reeds wenst te controleren. In dit geval zal dus ook bij het aanmaken van een proeffactuur de applicatie alvast controleren of de uiteindelijk aan te maken verkoopboeking kan worden aangemaakt.

Factuurdatum
Vul de datum in die u op de factuur wilt hebben.

Boekingsverslag
In [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" kunt u middels de optie "Automatisch verwerken na afdrukken" aangeven of verkoopboekingen direct bij het definitief afdrukken van de factuur aanmaakt of dat u dit middels een aparte functie in [Sales: Processen, Verkoopfacturen, Afdrukken] wenst te doen. Als u deze optie heeft geactiveerd en u de boeking dus direct bij het definitief afdrukken van de factuur wenst aan te maken, dan kunt u middels deze optie aangeven of u voor zowel de proefafdruk als wel de definitieve afdruk de aan te maken boeking wenst te te zien in een apart aan te maken tabblad tijdens het opstarten van de functie. U kunt het boekingsverslag vanuit het resultaatscherm (na journaliseren) direct afdrukken of exporteren of later opvragen via de boekingsverslagen.

Jaar/periode
Als u in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" de optie "Verkoopfactuur: jaar/periode" als "vast jaar/periode" heeft geconfigureerd, dan kunt u in deze velden het financiële jaar en de financiële periode aangeven waarin u de resulterende verkoopboeking wenst aan te maken. Als u in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" de optie "Verkoopfactuur: jaar/periode" als "periode/datum tabel" heeft geconfigureerd, dan kunt zal de verkoopfactuur worden geplaatst in het door de afdrukdatum bepaalde financiële jaar en periode zoals dat in de periode datum tabel is vastgelegd.

Verzamelen: Facturen
Als u in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" de optie "gegroepeerde factuur" heeft gemarkeerd, zal deze optie altijd de waarde 'Gebruik standaard instellingen' gebruiken. In dit geval zal Exact Sales Invoice automatisch alle facturen verzamelen waarvan u bij de debiteur in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren] hebt aangegeven dat u ze wenst te verzamelen. Als u in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" de optie "gegroepeerde factuur" niet heeft gemarkeerd, zal deze optie de waarde 'Nooit' gebruiken. Als u in [Sales: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen] onder het tabblad "Factuur" de optie "vraag om groeperen" heeft gemarkeerd, kunt u hier zelf bij het afdrukken van de factuur de wijze van verzamelen aangeven. Kiest u voor u voor "Altijd", dan zal Exact Sales invoice trachten altijd facturen te verzamelen indien mogelijk. Kiest u voor "nooit", dan zal er nooit een poging worden ondernomen om een verzamelde factuur aan te maken. Kiest u tot slot voor "Gebruik standaard instellingen", dan zal per debiteur worden nagegaan of verzamelen van toepassing is. In [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud], kunt u onder het tabblad "Invoer" de optie "gegroepeerde factuur" markeren.  

Verzamelen van facturen is alleen mogelijk indien de volgende factuurgegevens  gelijk zijn:

 • factuurdebiteur
 • factuurcode
 • valutacode
 • koers
 • betalingsconditie
 • BTW-code vrachtkosten
 • BTW-code orderkosten  

Regels verdichten
Aan de algemene verkoopinstellingen kunt u op het tabblad 'Factuur' met betrekking tot het verdichten van regels de volgende instellingen doen:

 1. Ja                                        (artikelregels van verzamelde facturen worden zo mogelijk verdicht)
 2. Nee                                     (artikelregels worden nooit verdicht)
 3. Vraag om verdichten         (u kunt tijdens het afdrukken aangeven of u artikelregels wilt verdichten) 

Verkoopfactuuregels van een verzamelde verkoopfactuur kunnen worden verdicht indien het artikel, de artikelgroep of de grootboekrekening aan elkaar gelijk zijn.

Voorbeeld

U heeft twee facturen voor dezelfde klant, een voor 4 stuks artikel A en de ander voor 7 stuks artikel A. Indien u deze twee facturen verzamelt dan worden er twee blokken op de factuur gedrukt, een met 4 stuks en een met 7 stuks artikel A. Indien u kiest voor 'factuurregels verdichten' dan wordt er maar een factuurblok met 11 stuks artikel A afgedrukt.

 


Finance Manual > Sales Order and InvoiceProces verkoopfacturen > Verkoopfacturen verwerkenXMSevenOneMX

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.782.796
 Assortment:  Date: 06-10-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer